Táhne vám na pade, trpíte kanálním sentimentem a vaše poslední revolta cinká nad botníkem? Jste independentní kluci lehce pres třicet a z plnovousu vám kape mrkvový purée, když šérujete poslední odvážnou taškařici Romana Týce? Snažíte se po vejšce a létech intelektuální sekrece bez pointy skloubit kancelářskou kariéru s rodičovstvím? Nebo jste v tom nevinně a prostě se jen bojíte jít na výstavu koláží Josefa Vondrušky? Jeďte do Španělska, v letošní letní sezóně tam rozjížděj haute couture pokuty a aresty za laciný hola guapa. Nemusíte mít odvahu, styky, ani biřmování.


26. 3. 2015 prošla španělským kongresem žhavá trifekta. Ne, nejde o chlast karban a děvky. Novela trestního zákoníku (Reforma del Código Penal), Roubíkový zákon (Ley Mordaza – Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana) a Protiteroristiský zákon (Reforma del Código Penal en materia del terrorismo) ohrožují svobodu slova v ulicích i na internetu. Všechny tři zákony vejdou v platnost 1. 7.2015.

Zákony kritizují nevládní organizace bojující za lidská práva, zástupci OSN i politická opozice: Jde o nejhorší potlačování občanských práv a svobod od frankistického režimu. Zjevně jde o reakci vlády na sílící nepokoje a množství sociálních hnutí v zemi. Penal Code je ACTA (copyright, stahování, sdílení, ukládání, poskytování a dětský porno) vylepšená o kriminalizaci kyberaktivismu. Jde o rozsudky mezi třemi měsíci a rokem pro ty, kdo šíří slogany a zprávy, podněcují k jakémukoli přestupku a výtržnictví, včetně rušení veřejného pořádku: Distribuce nebo veřejné šíření prostřednictvím jakéhokoliv média, zpráv či sloganů, které podněcují ke spáchání jakéhokoliv trestného činu výtržnictví podle článku 557 trestního zákoníku, nebo slouží k posílení rozhodnutí je vykonávat, bude potrestán odnětím svobody od tří měsíců do jednoho roku.

On-line aktivismu se též týká Anti-Terrorism Law, zákon používá širokou definici terorismu. Mimo jiné, kyberzločin je nyní považován za teroristický čin, pokud je jeho cílem narušit veřejný pořádek, nebo způsobit stav teroru. Např. útok na webovky ministerstva bude považován za teroristický útok. Prohlížení stránek s obsahem zacíleným přímo nebo domněle k využití teroristům může vynést dva až pět let vězení, přičemž není známo, podle čeho se obsah klasifikuje. Rozšířením definice terorismu se též rozšiřuje, co může být považováno za “velebení terorismu“, což může zahrnovat například tweetovani určitého obsahu: Oslavování nebo veřejné ospravedlňování zločinu podle článku 552 – 557, nebo osob, které participovaly v realizaci nebo provedení těch činů, zahrnující pomlouvání, pohrdání nebo ponižování obětí terorismu nebo jejich rodin, bude potrestáno uvězněním od jednoho do tří let. Jako kolaborace s teroristy může být považována platba za technologické služby, v těchto případech můžete vyfásnout až deset let a to už docela stoji za legraci. Soud může nařídit poskytovateli odstranit odkazy na ilegální obsah vztahující se k terorismu: Jestliže činy byly spáchány prostřednictvím služeb či obsahu, přístupného přes internet nebo služby elektronických komunikací, soud může nařídit vyjmutí obsahu nebo nelegálních služeb…

Nelíbí se vám to? Zkuste protestovat! “Roubíkový zákon“ Ley Organica de Proteccion de la Seguridad Ciudadana mění veřejné protesty, svobodu slova a tisku a dokumentovaní policejního násilí na zločiny trestané vysokými pokutami a/nebo vězením: #fotografování nebo pořizování záznamu – 600-30.000 euro #pokojné neuposlechnutí autority – 600-30.000 euro #neohlášený protest – 600-30.000 euro #svolávání veřejných shromáždění – 100-600 euro #bránění nebo bojkot vystěhování – 600-30.000 euro #za přítomnost na okupovaných místech (včetně domů obsazených vystěhovanými rodinami) – 100-600 euro #byla legalizována policejní černá listina protestujících, aktivistů a alternativního tisku #zákon umožňuje namátkové kontroly totožnosti na základě profilování imigrantu a menšin #stejně tak jsou povoleny tělesné prohlídky dle policejního uvážení #vláda může libovolně zakázat jakýkoliv protest, jestliže má pocit, že by mohl být narušen pořádek #jakákoliv infrastruktura definovaná jako kritická je považovaná za zakázané pásmo pro veřejné shromáždění, pokud by mohlo mít vliv na její fungování #zákon zavádí i pokuty pro ty, kdo šplhají na budovy a památky bez povolení (Greenpeace:0)

Roubíkový zákon bude mít vliv na svobodu projevu na internetu. Na tweety svolávající demonstrace nebo protesty se vztahuji sankce a pokuty pro organizátory; protože jeden uživatel nemůže být považován za pořadatele, lze vyložit zákon tak, že zahrnuje každého, do síří vyzvu k protestu jakýmikoli prostředky, včetně sociálních médií.

Závěrem zvesela (George Orwell, Hold Katalánsku): „Důstojník mi slíbil, že dopis bude doručen. Co ale bude s Koppem? Ptal jsem se, nemohli bychom se zasadit o jeho propuštění? Pokrčil rameny. To je otázka jiná. Nevědí, proč byl Kopp zatčen. Může mi jen slíbit, že proběhne řádné šetření. Bylo zbytečné mluvit dál; museli jsme se rozloučit. Oba jsme se mírně uklonili. A pak došlo k podivné a dojemné věci: malý důstojník chvíli váhal, pak vykročil a potřásl si se mnou rukou. Nevím, zda můžete pochopit, jak hluboce mne tento jeho čin zasáhl. Zdá se to být maličkostí, ale nebylo tomu tak. Je třeba si uvědomit, jaká tehdy převládala atmosféra – děsivá atmosféra nenávisti a podezírání, všude kolem lži a klepy, ze všech zdí křičely plakáty, že já a všichni mně podobní jsme fašističtí špióni. A je třeba si uvědomit i to, že jsme stáli před úřadovnou policejního ředitele, před gangem odporných fízlů a agentů-provokatérů, z nichž kdokoliv mohl vědět, že jsem hledán policií. Bylo to, jako potřást si veřejně rukou s Němcem během první světové války. Myslím, že si dal nějak dohromady, že nejsem fašistický špión; každopádně to bylo od něj hezké, že mi potřásl rukou. Zaznamenávám tuto událost, jakkoliv se může zdát být triviální, protože je pro Španělsko nějak typická – záblesky velkodušnosti, jichž se člověk od Španělů naděje v těch nejhorších situacích. Mám na Španělsko ty nejhorší vzpomínky, ale mám jen velice málo špatných vzpomínek na Španěly. Pamatuji se jen asi na dvě základní rozepře, které jsem měl se Španěly, a hodnotím-li to zpětně, v obou případech jsem nebyl v právu. Španělé nepochybně projevují velkodušnost a vznešenost jaká snad ani nepatří do dvacátého století. A právě proto můžeme doufat, že ve Španělsku by i fašismus mohl mít poměrně uvolněnou a snesitelnou formu.“

Lydie Franka Hejnová

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, děkujeme, že podporujete činnost nezávislého magazínu Vědomí
  • [/quote]

    Zdroje: congreso.es, liberties.eu