Věda dokazuje, že chudí lidé jsou štědří a opačně, bohatství vytváří deficit empatie. Toto znepokojující video psychologa Dachera Keltnera odhaluje mnoho mýtů ohledně lidského chování a vysvětluje vědu, která se skrývá za empatií a sociálním cítěním. I když většina z nás věří v sociální darwinismus, Keltner to popírá a říká, že Darwin naopak tvrdil, že porozumění a empatie jsou klíčem k fungování úspěšné společnosti či skupiny.


Keltner vyzdvihuje to, že o ostatních lidech přemýšlíme 40% času, a pokračuje, jak bohatství ovlivňuje naší úroveň empatie. Výsledky jeho studií jsou velmi znepokojující. Lidé, co mají méně, dávají více, a opačně, bohatým chybí empatie pro lidi, kteří strádají.