Když jsme následně popisovali turecký zpackaný a příšerně dezorganizovaný vojenský pokus o puč, kladli jsme si rétorickou otázku: „Kdo vlastně zvítězil?“ Na kterou jsme si hned odpověděli: „Proč se ptát, přeci Erdogan. Jelikož on, na tiskové konferenci po jeho příjezdu do Istanbulu v sobotu v ranních hodinách řekl, že ten puč je příležitost ‚pro čistku v ozbrojených silách.‘ Erdogan se rovněž zapřísahal zařídit, aby pachatelé zaplatili ‚tu nejvyšší cenu‘. Čili shrneme-li to, je teď Erdoganova konsolidace moci tímto pokusem o puč ospravedlněna; Erdogan řekl, že ten puč ospravedlňuje k další konsolidaci moci.“


Přes noc Michael Harris z Renaissance Capital, když analyzoval, jak ten puč přijme trh, tak řekl, že „aby na to trhy reagovaly pozitivně, tak si myslíme, že se Erdogan musí vydat po cestě usmíření, s nabádáním, aby v nadcházejícím roce nevyhlašoval volby a zaujal k ústavním změnám konsensuální přístup. Daleko pravděpodobnější ale je, že Erdogan se z toho bude snažit přes předčasné volby vytřískat ústavní super-většinu.“

Jejich závěr: „Vojenský puč sice nevyšel, ale jestli bude na tento historický moment Erdogan reagovat nesprávně, může to vyústit do demokratického puče.“

Vůbec tedy nepřekvapuje, že od dnešního rána Erdogan opravdu v tomto historickém okamžiku tím „špatným způsobem“ reaguje. Než jsme se ale do tohoto okamžiku dostali, tak je tu ještě otázka, jestli takovým okamžikem ten puč opravdu byl.

Jak poukázal analytik NYT v terénu, když potvrzoval to, co jsme v noci říkali, že plánování, organizace a realizace tohoto pokusu o vojenský převrat byla přinejlepším podezřelá a přinejhorším přímo směšná:

Čtenářům nemusíme připomínat, že když na Středním východě probíhají vojenské puče, tak jsou i) bezohledné, ii) extrémně dobře zorganizované a naplánované a iii) téměř v každém případě jsou úspěšné. Tento ale ne. To je otázka, nad kterou budou média (nebo alespoň jejich okraj) v nadcházejících dnech a týdnech hloubat.

O čem však není žádného sporu, je Erdoganova reakce, která, jak už jsme v noci varovali, začne razií proti armádě. V tomto okamžiku jsou už stovky vojáků zatčeny.

Jak dodává AP, ukázala místní televize NTV záběry tureckého plukovníka a dalších vojáků braných na vojenském ústředí do vazby. Video je ukazuje s rukama za hlavou, jak je speciální policejní síly šacují. Některé lze později vidět klečící na podlaze pořád s rukama za hlavou.