Německý Spolkový úřad pro radioaktivní ochranu (Bundesamt für Strahlenschutz, BfS) tvrdí, že předpokládaný zdroj zvýšení radioaktivity v Evropě se může nacházet na Jižním Urale. Příslušná zpráva byla zveřejněna na webové stránce úřadu. BfS v období mezi 29. zářím a 3. říjnem zaznamenal mírně zvýšenou radioaktivity ve vzduchu v Evropě. Testy vzduchu v Německu a Rakousku zaznamenaly koncentraci radioaktivního izotopu ruthenia 106, která nepředstavuje zdravotní riziko pro obyvatele.


„Prozatím neznáme příčinu mírného zvýšení množství radioaktivního izotopu ruthenia 106, které bylo před nedávnem zaznamenáno. Nicméně s velkou pravděpodobní se jeho zdroj nalézá na Jižním Uralu. To vyplývá z údajů Spolkového úřadu pro radioaktivní ochranu. Nelze ani vyloučit další regiony Ruska," uvádí úřad.

Zpráva neupřesňuje, na základě čeho úřad dospěl k těmto závěrům.

Přitom úřad vylučuje, že by příčinou zvýšení koncentrace ruthenia 106 mohla být nehoda na jaderné elektrárně, neboť vzorky neobsahují další radioaktivní izotopy.

Zdroj: snews.com