Američtí vědci jsou přesvědčeni, že v dohledné budoucnosti bude možné proniknout do lidského mozku jako do počítače a ovládnout ho. Úlohu viru tu budou hrát speciálně vyvinuté mikroorganismy, výsledek činnosti výzkumníků v nové sféře genového inženýrství: syntetické biologii. Buňky jsou živými mini počítači a DNA je jazykem programování. Je to princip futurologů. Ruští odborníci ale mají za to, že zatím jsou podobná přirovnání pouhou metaforou.

Jde o to, že přímé analogie mezi počítačem a lidským mozkem nejsou docela korektní, pověděl expert na genové inženýrství Alexandr Kaplan. Programátor dopodrobna zná ústrojí počítače, přesně ví, kam má poslat virus, aby poškodil určitý program. Lidský mozek je ale mnohem složitější, podotkl vědec:

Tajemství mozku je i nadále tajemstvím. Nikdo dnes neví, jak se dá číst informace z mozku, i kdyby jste byli uvnitř. Mozek má sto miliard nervových buněk, a na kterou z nich se obrátit? Je to nesplnitelný úkol pro výzkumníky mozku, kteří se tomu věnují v neurofyziologických laboratořích. Co dovede v této situaci malý virus, který je zaměřen pouze na proniknutí do genomu nějaké buňky a na reprodukci sebe samotného? Zdá se mi, že není to reálný úkol, dokonce i na velmi vzdálenou budoucnost.

Podle Kaplana, je to vůbec velmi obtížné, vytvořit umělý organismus se syntetizovaným genomem, který by se podobal rozumné bytosti a dokázal by samostatně „myslet.“

Jiní odborníci se naopak domnívají, že řídit lidské chování s pomocí speciálně naprogramovaných mikroorganismů je hypoteticky možné. Ředitel Agentury moderních informačních technologií Vladimir Korovin má za to, že „mnohé z toho, co bylo dříve pouhou fantazií, se stává skutečností.“Lidé pěstují umělé orgány, vyvíjejí tiskárny, jež „otiskují“ orgány. Takže, na jednu stranu, jsou tyto obavy celkem reálné, jenže je to věcí vzdálené budoucnosti, pověděl programátor.

Nehledě na tyto perspektivy, jsou úspěchy syntetické biologie nepochybné. Již byla vypěstována první bakterie s plně umělým genomem, vědci pracují na mikroorganismech, jež mají generovat léčivé přípravky, potraviny a dokonce vyrábět elektřinu.


Zdroj: czech.ruvr.ru

]]>