Niegel Stanford není jen nadaným muzikantem, ale podle videa je i zapálený do vědy.Veškeré zvuky jsou 100% neupravené, za kvalitu zvuku je zodpovědná jen dobrá kamera.  „V r. 1991 jsem viděl dokument o poruše zvané ‚Synesthesia‘, která postiženým narušuje audiovizuální funkci mozku. Lidé s touto poruchou slyší zvuk, jen když vidí barvu, anebo opačně, když vidí barvu, slyší zvuk. Já jí osobně netrpím, ale vždy, když cítím nějakou basovou frekvenci, vidím červenou. A tak mě napadlo, že by bylo zajímavé dělat takovou hudbu, která vytváří i nějaký vizuální element,“ říká Stanford.