Amit Goswami, Ph. D., je emeritním profesorem teoretické nukleární fyziky University of Oregon, kde vyučoval od roku 1968. Je průkopníkem nového paradigmatu vědy, kterému se říká "věda ve vědomí (science within consciousness)". Tuto myšlenku formuloval ve své klíčové knize The Self-Aware Universe (Sebe-vědomý vesmír), v níž také vyřešil problém kvantového měření tím, že vysvětlil známý efekt pozorovatele (observer effect). Goswami je autorem několika dalších populárně naučných knih založených na jeho výzkumu kvantové fyziky a vědomí. A co je nejzajímavější, Goswami říká: "Každý člověk má kreativní potenciál. Pochopení kvantového procesu (dělání-bytí-dělání-bytí-dělání) pomůže každému člověku objevovat jeho kreativní potenciál." V soukromém životě se Goswami prakticky zabývá spiritualitou a transformací. 


[quote align="center" color="#999999"]

Může tedy kvantový aktivismus pomoci například ekonomice překonat současné problémy? Velkou recesi po celém světě? To jsou otázky, na které musíme odpovědět dříve, než se můžeme zabývat smysluplným přetvářením našich systémů.