Ve fascinujícím průhledu do mentality těch, kdo vyznávají mantru o katastrofickém globálním oteplování, se v krátkém pořadu na BBC objevila spisovatelka Elizabeth Moonová argumentující, že každý by měl při narození dostat nedobrovolně mikročip, aby „nebyla možná anonymita”. Moonová, která vydávala články varující před hrůznými účinky globálního oteplování a z katastrofického globálního oteplování učinila i pozadí svých románů, omračujícím způsobem odhalila v programu v rádiu BBC možnou budoucnost. Když se jí zeptali na budoucí vizi o lidstvu, Moonová ostatní hosty tímto prohlášením omráčila a „vyděsila“:

„Kdybych byla císařovnou vesmíru, trvala bych na tom, aby měl každý jedinec permanentně přichycené unikátní ID – čárový kód, když chcete; implantovaný čip, co poskytne snadný, rychlý a levný způsob identifikace osob.

Ten by byl na každého vtištěn při narození. Ukažte ho někde na skener a je to.

Elizabeth Moonová, která píše o globálním oteplování, chce, aby se všem ke snadnější identifikaci implantovaly mikročipy a lépe se tak vynucoval zákon

Anonymita by nebyla možná, zrovna tak jako záměna identity, usnadnilo by to přesné určení odpovědnosti, nejen ve válce, ale i v situacích mimo bojovou zónu mimo veškerou válku.“

BBC Future: Barcode Everyone at Birth.

Zarážející vize Moonové o budoucnu odhalují posedlost „oteplovačů“ údajnou potřebou sledovat a vynucovat osobní chování. Odhaluje to fantazie o kontrole a správě každodenního života, která zjevně motivovala mnoho z těch, kdo vyjádřili obavy o budoucnost planety, avšak tyto zájmy zjevně ve skutečnosti spočívají v neustále tužší administraci dennodenního života jedince. Zrovna loni webová stránka Infowar podrobně informovala o některých z návrhů, které se probíraly ohledně kontroly pohybů a aktivit lidí včetně přídělového systému na uhlí a kalorických karet, jejichž děsným cílem je svázat životy lidí ve jménu záchrany životního prostředí.

Vzhledem k děsivé historii pokusů totalitních států o dehumanizaci lidí jejich redukcí na pouhá čísla v databázi, byste si mohli myslet, že spisovatelka, jako je paní Moonová, má asi jen nepatrné kulturní povědomí, když nemá zábrany před pronášením takových návrhů, a zjevně nezná historii takových pokusů. Vypadá to ale, že tomu tak není. Když odhalila svou fantazii, že je „císařovnou vesmíru“ a značkuje lidstvo při narozením čárovým kódem, tak nám paní Moonová poskytla dobrou službu vhledem do budoucnosti, kterou by pro nás ona a mnoho podobných jako ona rádi viděli.


Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: prisonplanet.com

]]>