Šíření horečky ebola po jednotlivých zemích a kontinentech provokuje vlnu panických nálad. Podle názoru řady odborníků bude panika způsobovat dodatečnou zátěž na národní zdravotnické systémy v západních zemích. Paradoxně však odláká pozornost veřejnosti od mnohem závažnějších otázek. První příznaky paniky byly pozorovány v USA.


Celý problém spočívá v tom, že příznaky chřipky se svými projevy shodují s příznaky smrtelné horečky: zvýšená teplota, horečka a bolest v těle. Situace se dále komplikuje s nástupem zimy, kdy se jsou země severní polokoule zasahovány epidemiemi onemocnění souvisících s nachlazením. Americké nemocnice už proto připravují dodatečné prostory pro nachlazené pacienty, kteří se domnívají, že trpí ebolou. Šance, že si podezíraví lidé, kteří pocítí nevolnost, určí smrtelnou diagnózu a následně se obrátí na nemocnice, je značná. Po celých USA už byly zaznamenány desítky podobných případů. Není vyloučeno, že v prosinci se už bude jednat o stovky.

Někteří odborníci došli k závěru, že toto téma se z geopolitického hlediska objevilo právě včas. Komentuje profesor Moskevské státní university Andrej Manojlo:

[quote align="center" color="#999999"]

Ta informační kampaň, které se nyní kolem této epidemie roztáčí, odvádí pozornost široké veřejnosti od světových událostí. Zaprvé, krize na Ukrajině, jejíž vyřešení zašlo do slepé uličky. Všichni očekávají, že tento konflikt znovu přejde do otevřené fáze. S největší pravděpodobností to začne útokem ukrajinských vojsk. Samozřejmě, pozornost světové veřejnosti je od toho třeba odpoutat. Zadruhé, problém s horečkou spočívá v tom, že nemocní jsou už i mezi občany USA. Konkrétně přišla informace o tom, že se nakazil černošský voják americké armády. Ten se nyní nachází v nemocnici a jeho otec v rozhovorech pro média hovoří o tom, že vláda používá Afroameričany jako potravu pro děla. Před prezidentem Obamou může velmi brzy povstat nová výzva, která bude hrozit komplexní destabilizací uvnitř země. [/quote]

Jak je známo, dav se dá velmi snadno nakazit strachem. Tím spíše, že k vážným obavám o svůj život mají Američané všechny důvody: hemoragická horečka ebola má smrtnost až 90%. A ta skutečnost, že se virus dostal do USA, velmi silně tlačí na psychiku občanů země, kteří se tradičně před neduhy ostatního světa cítí zcela ochráněni. Existuje obrovské pokušení využít tuto situaci v aktuálních politických cílech. Události několika nejbližších měsíců ukáží, nakolik se ve svých předpovědích přívrženci další spiklenecké teorie spletli.

  • Vážení a milí čtenáři, děkujeme, že podporujete činnost nezávislého magazínu Vědomí
  • [/quote]

    Zdroj:  czech.ruvr.ru