Nakonec ten podfuk vychází najevo a poslední dopis podepsaný 50 experty NASA s dohromady více než 1000 lety profesionálních zkušeností si je jisto nutností podepsat se pod ukončení té šarády. „… nedokázaná tvrzení … neopodstatněné … stovky dost proslulých klimatických vědců … tisíce dalších vědců veřejně vyhlašujících svou nevíru … věda NENÍ daná … nepatřičná epizoda v historii NASA … agitace za extrémní postoj … poškození exemplární reputace NASA … i reputace samotné vědy…“

Dopis od samého počátku nemůže být už upřímnější než tenhle.

A kolik desítek miliard ti potrhlíci z GISS už stáli daňové poplatníky?

Zde je ten dopis:

28. března 2012
Ctihodný Charles Bolden, Jr.
NASA Administrator
NASA Ústředí
Washington, D.C. 20546-0001

Milý Charlie,

my níže podepsaní v úctě požadujeme, aby se NASA a Goddardův institut kosmických studií (GISS) zdržely vyhlašování nedokázaných tvrzení ve styku s veřejností a na webových stránkách. Jsme přesvědčeni, že tvrzení NASA a GISS o katastrofálním dopadu člověkem vytvořeného oxidu uhličitého na globální klimatickou změnu není podložené, zvláště uvážíme-li tisíce let empirických dat o klimatu. S tím, jak stovky dost proslulých klimatických vědců a desetitisíce dalších vědců veřejně deklarují svou nedůvěru v katastrofické předpovědi přicházející zejména pod vedením GISS, je jasné, že věda NENÍ daná.

Ta bezuzdná agitace prohlašující CO2 za hlavní příčinu klimatické změny je nepatřičnou epizodou v historii NASA vždy činící objektivní hodnocení ze všech dostupných vědeckých dat, než učinila rozhodnutí nebo veřejné prohlášení.

Jako bývalí zaměstnanci NASA pociťujeme její agitaci za extrémní postoj ještě před tím, než se provedou důkladné studie možných převažujících dopadů přirozených hybných činitelů na klima, jako nepatřičnou. Požadujeme, aby se NASA zdržela zapojování se do nedokázaných a nepodložených tvrzení v budoucích veřejných vyjádřeních a na webových stránkách týkajících se tohoto tématu. Přináší to riziko poškození exemplární reputace NASA, současných i bývalých vědců a zaměstnanců NASA, a dokonce i reputace vědy samotné.

Co se týče dodatečných informací týkajících se vědy, z níž plynou naše obavy, doporučujeme, abys kontaktoval Harrisona Schmitta nebo Waltera Cunninghama či jiné, které ti tito doporučí.

Děkujeme za zvážení tohoto požadavku.

S pozdravem

(Připojeny podpisy)

CC: Mr. John Grunsfeld, Associate Administrator for Science
CC: Ass Mr. Chris Scolese, Director, Goddard Space Flight Center

Ref: Dopis administrátorovi NASA Charlesi Boldenovi z 26.32012 týkající se požadavku, aby se NASA zdržela nepodložených tvrzení, že lidmi vyprodukovaný CO2 má katastrofický dopad na klimatickou změnu.

1. /s/ Jack Barneburg, Jack – JSC, Space Shuttle Structures, Engineering Directorate, 34 years
2. /s/ Larry Bell – JSC, Mgr. Crew Systems Div., Engineering Directorate, 32 years
3. /s/ Dr. Donald Bogard – JSC, Principal Investigator, Science Directorate, 41 years
4. /s/ Jerry C. Bostick – JSC, Principal Investigator, Science Directorate, 23 years
5. /s/ Dr. Phillip K. Chapman – JSC, Scientist – astronaut, 5 years
6. /s/ Michael F. Collins, JSC, Chief, Flight Design and Dynamics Division, MOD, 41 years
7. /s/ Dr. Kenneth Cox – JSC, Chief Flight Dynamics Div., Engr. Directorate, 40 years
8. /s/ Walter Cunningham – JSC, Astronaut, Apollo 7, 8 years
9. /s/ Dr. Donald M. Curry – JSC, Mgr. Shuttle Leading Edge, Thermal Protection Sys., Engr. Dir., 44 years
10. /s/ Leroy Day – Hdq. Deputy Director, Space Shuttle Program, 19 years
11. /s/ Dr. Henry P. Decell, Jr. – JSC, Chief, Theory & Analysis Office, 5 years
12. /s/Charles F. Deiterich – JSC, Mgr., Flight Operations Integration, MOD, 30 years
13. /s/ Dr. Harold Doiron – JSC, Chairman, Shuttle Pogo Prevention Panel, 16 years
14. /s/ Charles Duke – JSC, Astronaut, Apollo 16, 10 years
15. /s/ Anita Gale
16. /s/ Grace Germany – JSC, Program Analyst, 35 years
17. /s/ Ed Gibson – JSC, Astronaut Skylab 4, 14 years
18. /s/ Richard Gordon – JSC, Astronaut, Gemini Xi, Apollo 12, 9 years
19. /s/ Gerald C. Griffin – JSC, Apollo Flight Director, and Director of Johnson Space Center, 22 years
20. /s/ Thomas M. Grubbs – JSC, Chief, Aircraft Maintenance and Engineering Branch, 31 years
21. /s/ Thomas J. Harmon
22. /s/ David W. Heath – JSC, Reentry Specialist, MOD, 30 years
23. /s/ Miguel A. Hernandez, Jr. – JSC, Flight crew training and operations, 3 years
24. /s/ James R. Roundtree – JSC Branch Chief, 26 years
25. /s/ Enoch Jones – JSC, Mgr. SE&I, Shuttle Program Office, 26 years
26. /s/ Dr. Joseph Kerwin – JSC, Astronaut, Skylab 2, Director of Space and Life Sciences, 22 years
27. /s/ Jack Knight – JSC, Chief, Advanced Operations and Development Division, MOD, 40 years
28. /s/ Dr. Christopher C. Kraft – JSC, Apollo Flight Director and Director of Johnson Space Center, 24 years
29. /s/ Paul C. Kramer – JSC, Ass.t for Planning Aeroscience and Flight Mechanics Div., Egr. Dir., 34 years
30. /s/ Alex (Skip) Larsen
31. /s/ Dr. Lubert Leger – JSC, Ass’t. Chief Materials Division, Engr. Directorate, 30 years
32. /s/ Dr. Humbolt C. Mandell – JSC, Mgr. Shuttle Program Control and Advance Programs, 40 years
33. /s/ Donald K. McCutchen – JSC, Project Engineer – Space Shuttle and ISS Program Offices, 33 years
34. /s/ Thomas L. (Tom) Moser – Hdq. Dep. Assoc. Admin. & Director, Space Station Program, 28 years
35. /s/ Dr. George Mueller – Hdq., Assoc. Adm., Office of Space Flight, 6 years
36. /s/ Tom Ohesorge
37. /s/ James Peacock – JSC, Apollo and Shuttle Program Office, 21 years
38. /s/ Richard McFarland – JSC, Mgr. Motion Simulators, 28 years
39. /s/ Joseph E. Rogers – JSC, Chief, Structures and Dynamics Branch, Engr. Directorate, 40 years
40. /s/ Bernard J. Rosenbaum – JSC, Chief Engineer, Propulsion and Power Division, Engr. Dir., 48 years
41. /s/ Dr. Harrison (Jack) Schmitt – JSC, Astronaut Apollo 17, 10 years
42. /s/ Gerard C. Shows – JSC, Asst. Manager, Quality Assurance, 30 years
43. /s/ Kenneth Suit – JSC, Ass’t Mgr., Systems Integration, Space Shuttle, 37 years
44. /s/ Robert F. Thompson – JSC, Program Manager, Space Shuttle, 44 years
45. /s/ Frank Van Renesselaer – Hdq., Mgr. Shuttle Solid Rocket Boosters, 15 years
46. /s/ Dr. James Visentine – JSC Materials Branch, Engineering Directorate, 30 years
47. /s/ Manfred (Dutch) von Ehrenfried – JSC, Flight Controller; Mercury, Gemini & Apollo, MOD, 10 years
48. /s/ George Weisskopf – JSC, Avionics Systems Division, Engineering Dir., 40 years
49. /s/ Al Worden – JSC, Astronaut, Apollo 15, 9 years
50. /s/ Thomas (Tom) Wysmuller – JSC, Meteorologist, 5 years


Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: notrickszone.com

]]>