Můj známý venezuelský žurnalista přijel do Moskvy, aby referoval o ruských odvetných sankčních opatřeních přijatých v reakci na sankce Spojených států a Evropské unie. „Putin je v Latinské Americe nejpopulárnější politik,“ řekl mi. Podle něj: „Se ruský president těší mezi lidmi v Latinské Americe ohromným sympatiím bez ohledu na USA podporované propagandistické kanály tvrdě pracující na zvrácení tohoto trendu.“ Zeptal jsem se tohoto kolegy, co způsobuje takovéto vysoké hodnocení Putina? Řekl: „Má to hodně důvodů. Volá po multipolárním světě, po mírovém dialogu k urovnání sporů, když je zapotřebí, je schopen postavit se za své vlastní. Je schopen zachytit rány a odvracet provokace. Oceňujeme jeho politiku zaměřenou na návrat Ruska do Latinské Ameriky a jeho příspěvek ke zvýšení politické, ekonomické, obchodní a humanitární spolupráce.


Vzpomínáme na 90. léta, kdy Washington Rusko dotlačil k úplnému stažení se z Latinské Ameriky. Tehdy ruští vůdci Americe důvěřovali v naději na vytvoření vztahů založených na rovnosti. Mnohokrát říkali, že Rusko, aby dosáhlo prosazení pragmatismu, by se mohlo obejít bez přátel a spojenců ve třetím světě. Myslím si, že tato politika byla totálně chybná; podobalo se to více zradě partnerů. Putin inspiruje naději na budoucnost. Jeho politikou je pozitivní alternativa zaměřená na posílení ekonomické, obchodní, finanční a vojenské spolupráce. Venezuela je toho příkladem.“

Jak mi můj venezuelský kolega řekl, tak takovýto názor je široce rozšířený po různých zemích s rozmanitými politickými systémy. Žurnalisté, politici, byznysmeni, ti všichni říkají, že ruský president to, co říká, myslí vážně, nejsou v tom žádné dvojí standardy. Nezkouší to hrát s latinskoamerickými partnery proti Spojeným státům, ač dobře ví, že americké speciální služby a ministerstvo zahraničí dělají, co mohou, aby podryli ruský vliv v tomto regionu. Putin, když mluví o politických z USA a Západní Evropy a na tiskových konferencích, tak používá slova „partneři“, aniž by při tom zdvihal obočí. V Latinské Americe roste vůči Washingtonu nedůvěra. Tento sentiment je odůvodněný. USA silně podléhají lákadlu použití síly, aby v regionu udržely „pořádek“. Hlasy volající po použití síly se ozývají od amerikých zákonodárců. Tajné plány na svržení „nepřátelských režimů“ podporují vojenské infrastruktury v celém prostoru od Mexika přes Paraguay až ke Karibiku.

Obamova administrativa k mobilizaci Latinoameričanů využívá obchodu s drogami a teroru. Ty intrikánsky ukuté pikle, jaké USA hojně používají, jsou pak často vyzrazeny penzionovanými agenty Ústřední zpravodajské služby CIA, Agentury vynucování drogových zákonů a Agenty národní bezpečnosti NSA. Ve skutečnosti se USA shání po diskreditujících důkazech proti latinskoamerickým a karibským populárním politikům. Po všech bez výjimky. Skandály spojené s napíchnutím telefonu Angely Merkel Agenturou národní bezpečnosti a odhalení amerických špehů v řadách německé zpravodajské služby ukazují, že pro americké speciální služby neexistuje žádná nepřekročitelná červená linie, a copak teprve když operují na tom, co považují za svůj zadní dvorek – v Latinské Americe. Hlavy států ALBA (ALBA – Bolivarovská aliance pro Ameriky), k níž patří Venezuela, Kuba, Nicaragua, Ecuador a Bolívie) už mnohokrát konstatovala, že toto špehování vnímají jako hrozbu těmto zemím a jejím vůdcům. Byly předkládání dokumentární důkazy, že vůdci Brazílie, Argentiny a Chile pracovali pod USA zvědavými pohledy. Neexistují žádné výjimky, USA špehovaly i presidenty Mexika, Kolumbie a Guatemaly, kteří poslušně tančí podle washingtonské noty.

Používané metody a chování amerických emisarů nemohou mezi Latinoameričany nic než evokovat zhnusení. „Kult Putinovy osobnosti“ lze zčásti připsat právě tomuto, jelikož se to projevu jako spontánní reakce na srovnání mezi ruským presidentem a Američany. Putin představuje přátelský přístup, ten snadno vychází s každým, ať je to, kdo je to: s politiky, s podnikateli, nebo s velice známými postavami světa kultury a umění. Je charismatický, otevřený a je nad věcí s velkým smyslem pro humor.

I jeho osobní vazby s latinskoamerickými vůdci hrají důležitou roli. Nedávná Putinova cesta po Latinské Americe se dostala do ohniska pozornosti a nesmírně se zdůrazňovalo, že zajel i na Kubu, do Nicaragui, Argentiny a Bolívie. Dohody uzavřené během této výpravy ukázaly, ochotu Ruska k rozvoji dlouhodobých obchodních kontraktů ve všech sférách – od energetiky po zemědělství.

Z potravin se stal v nedávné době akutní problém. USA a EU oponovaly nezávislé politice Ruska vůči Ukrajině. Rusko tedy v reakci na jednostranně přijaté sankce Západu přistoupilo k odvetným krokům, k nimž patří jednoroční zákaz dovozu potravin ze zemí, které se k sankcím připojily. Toto rozhodnutí před ruskými zemědělskými výrobci a novými dovozci otevírá nové možnosti. Latinská Amerika je alternativou. Není žádných pochyb o tom, že latinsko-američtí partneři jsou ochotni spolupracovat.

Brazílie, Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay a Uruguay brzy začnou s exportem všech druhů masa, ryb i dalších mořských plodů, ovoce a mléka. Obchodní kanceláře latinskoamerických zemí zintenzivnily své aktivity, aby se chopily vzácné příležitosti nechat své evropské konkurenty daleko za sebou. Evropští výrobci mají starosti: unáhlená akce s účastí na US iniciovaných sankcích vedla ke ztrátě ruského trhu, přičemž je snadné odejít, ale je těžké se vrátit. I americké společnosti prodávající mražené maso, hlavně kuřata, byly poškozeny. Ty exportovaly kolem 10 procent své produkce do Ruska.

Brazilští farmáři ale jásají. Rusko už bylo hlavním dovozce jejich hovězího, vepřového a drůbeže. Po rozhodnutí Rostěchnadzoru (Federální služby pro veterinární a fytosanitární dozor) dostalo do Ruska a do Celní unie přístup nejméně 90 brazilských producentů masa. V roce 2013 byl brazilský export do Ruska $2,7 miliardy. Experti vůbec nepochybují, že v letech 2014-2015 nesmírně vzroste. Rusko je obrovským trhem otevřeným pro Latinskou Ameriku, která má své vlastní zkušenosti s tím, jak byla podrobována Spojenými státy a Západem uvalovanými sankcemi. Pokud teď podpoří Rusko, tak to udělají i s radostí jako pomstu.

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, podpořte nás zakoupením předplatného nezávislého magazínu AC24 Vědomí
  • [/quote]

    Překlad: Miroslav Pavlíček

    Zdroj: strategic-culture.org