Výkonný ředitel Motion Picture Association of America “je přesvědčen”, že podobná legislativa uzákoněna bude Motion Picture Association of America CEO a bývalý senátor Chris Dodd při interview s Hollywood Reporter odhalil možná více, než chtěl, ohledně toho velice zhoubného Stop Online Piracy Act (SOPA). I přes skutečnost, že v lednu byla tato legislativa definitivně zastrčena do šanonu, řekl Dodd, že „je přesvědčen“, že už probíhají rozhovory mezi Hollywoodem a Silicon Valley, které pomohou SOPA zase oživit.

„Je zapotřebí, aby někdy mezi tímto okamžikem a příštím rokem (po prezidentských volbách) tyto dva průmysly dosáhly porozumění,“ řekl Dodd tomuto magazínu.

Když se ho zeptali, zda ta jednání už teď probíhají, Dodd odpověděl: „Věřím, že je tomu tak, ale nebudu zabíhat do podrobností, protože kdybych to udělal, tak by se to zjevně ukázalo jako kontraproduktivní.“

Dodd jasně nechce zopakovat situaci z počátku letošního roku, kdy to byla široká publicita a ohromný rozsah protestů, co pomohlo při porážce této legislativy.

Dodd řekl, že věří, že ti nahoře, co jsou „dost chytří a vysoce respektovaní v obou komunitách“, jako je zakladatel eBay a producent filmů Jeff Skoll, už pracují, aby ukuli dohodu s vládou, co přinese jinou formu SOPA.

Dodd dodal, že věří, že i president Obama lační po tom, aby pomohl tuto legislativu oživit.

„Důvěřuji tomu, že využije své dobré vztahy s oběma těmito komunitami, aby provedl přesně to, o čem vy a já mluvíme,“ řekl Dodd.

„Neexistuje moc velké množství lidí, co chápou, že obsah a technologie absolutně potřebují jeden druhého,“ dodal.

CISPA: další cenzura internetu!

Při následné tiskové konferenci k Doddovým komentářům vydala MPAA v pátek prohlášení dementující existenci nějakého tajného plánu na znovuoživení SOPA.

„Senátor Dodd neřekl, že SOPA znovu ožívá,“ uvádí se v prohlášení. „Řekl, že technologický a zábavní průmysly si potřebují spolu sednout, aby vypracovaly nové řešení a tyto konverzace už začínají. SOPA je mrtvá. Teď je cestou vpřed seriózní konverzace mezi všemi zúčastněnými průmysly o novém řešení, a na to senátor Dodd poukázal.“

SOPA a také zákon Protecting IP Act (PIPA), tedy senátní verze tohoto zákona, vyvolaly ohromné záporné reakce, ukázalo se totiž, že zakládají součást dlouhodobé agendy na úplnou restrukturalizaci a centralizaci internetu pod vládní kontrolou.

Kdyby se staly zákonem, poskytly by vládě USA prostřednictvím kanceláře Generálního prokurátora pravomoc vydávat soudní rozhodnutí proti webovým stránkám, o nichž by si usmyslili, že se zapojují nebo ‚zprostředkovávají‘ ‚porušování copyrightu‘, což by bylo extrémně široce definováno.

Terminologie legislativy byla tak všezahrnující, že celé webové stránky by byly ohroženy rizikem, že je v podstatě zabaví a zavřou za vystavení pouhého jediného ‚nežádoucího‘ odkazu.

Tento zákon by rovněž vynucoval svolnost vyhledávacích enginů a poskytovatelů internetových služeb a vyžadoval by sestavení seznamu zakázaných webových stránek a zabraňování jejich uživatelům, aby na tyto stránky mohli přistoupit. I reklamní sítě, poskytovatelé platebních služeb a zpracovatelé kreditních karet by také měli nařízeno, zastavit realizaci obchodů s jakoukoliv stránkou, co se domněle podle SOPA chová nezákonně.

Jak už jsme před tím uváděli, že SOPA je však jen legální zástěrka pro akce, které vláda už vlastně stejně dělá. Ministerstvo domácí bezpečnosti už zabavilo spousty webových stránek jen za to, že daly odkazy na materiál s copyrightem, i přes skutečnost, tyto materiály na těchto webovkách ani nehostovaly.

Jak už jsme napsali včera pokus rozbít otevřený internet nebyl porážkou SOPA a PIPA zažehnán. Děje-li se s tím něco, tak se to jen podstatně zrychluje.

 

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: www.prisonplanet.com