Papež oficiálně schválil exorcismus jako uznávanou katolickou praktiku. Vatikán schválil 250 kněží pod zástavou Mezinárodní asociace exorcistů, kteří tvrdí, že mají moc lidi zachraňovat před démonickými silami. Vatikánské noviny L’Osservatore Romano referovaly, že vatikánská Kongregace pro duchovní dala své razítko schvalující a oficiálně podle kanonického práva uznávající Exorcisty. Výnos dává nově schválené kongregaci legální pravomoc provozovat vymýtačství.


Reverend Frances Bamonte, šéf Mezinárodní asociace vymýtačů řekl: „Exorcismus je formou charity, z níž mají prospěch ti, kdo trpí.“

Galova encyklopedie neobvyklého a nevysvětleného nám říká, že poté, co je exorcismus hotový, ti lidé, z nichž se vymýtalo, cítí „určitý druh úlevy od viny a cítí se znovuzrození a zbavení hříchů.“ Tato encyklopedie vysvětluje, že exorcismus by někdy mohl trvat měsíce, než dosáhne úspěchu.

Podle Katolické encyklopedie je exorcismus „činem vyhánění, čili vymýtání démonů nebo zlých duchů z osob, míst nebo věcí, o nichž se věří, že jsou jimi posedlí nebo zamoření, nebo jsou vystaveni nebezpečí, že jim padnou za oběť či se stanou nástroji jejich zlovůle.“

Papež František při svých proslovech mluví o Ďáblu často. Jednou řekl: „Každý, kdo se nemodlí k Pánu, se modlí k Ďáblu.“

Loni se někteří ptali, když se objevilo video s Papežem intenzivně recitujícím modlitbu se svýma rukama nad hlavou dítěte upoutaného ke kolečkovému křeslu, jestli Papež náhodou neprovádí exorcismus. Televizní stanice vlastněná Italskou biskupskou konferencí o tomto incidentu řekla: „Exorcisté, kteří spatřili tyto obrázky, nemají žádné pochyby: tohle byla modlitba osvobozující od zla, čili skutečný akt exorcismu.“ Otec Gabriele Amorth považovaný za nejznámějšího vymýtače a vrcholného představitele Mezinárodní asociace vymýtačů řekl: „Papež je zároveň i římským biskupem a stejně jako každý biskup, je rovněž i exorcistou. Žijeme ve věku, v němž byl Bůh zapomenut. A kdekoliv není přítomen Bůh, tam vládne Ďábel.“

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, podpořte nás zakoupením předplatného nezávislého magazínu AC24 Vědomí
  • [/quote]

    Překlad: Miroslav Pavlíček

    Zdroj: breitbart.com