Noční můra, co nás čeká, pokud se klimatickým alarmistům nikdo nepostaví Tvrzení profesorky Kari Norgard, že skeptici pochybující o lidském způsobení klimatické změny by se měli “léčit” z jistého druhu psychologické choroby, protože odmítají podlehnout vymývání mozku mantrou globálního oteplování, nám poskytuje příležitost k retrospektivnímu pohledu na určité vybrané výstřižky z minulých prohlášení činěných klimatickými alarmisty, v nichž otevřeně prosazují fašismus pod vlajkou záchrany planety. Video zde.

Fórum pro budoucnost , organizace financovaná monolitickými elitářskými bankami a korporacemi jako Royal Dutch Shell a Bank of America stejně jako britskou vládou, ta předkládá takové scénáře jako na videu výše návrhy na jejich projekt “Megaměsta v pohybu”. Tento klip ukazuje, jak je každý aspekt lidského chování počínaje konzumací masa, přes používání aut až po volbu kariéry regulován technokratickou diktaturou. Lidé, kteří se brání státní kontrole každičkého aspektu své existence, budou nuceni žít v hnusných ghetech, zatímco zbytek populace bude pod tuhou kontrolou high-tech vězeňských měst. Jak jsme dokumentovali už před tím , každá z drakonických myšlenek je v těchto scénářích vypůjčená od historických diktatur, je to ale OK, protože je to kvůli zemi!

Finský environmentalistický guru Pentti Linkola veřejně apeloval, aby se popírači klimatické změny „převychovávali“ v eko-gulagu a aby velká většina lidstva byla vyhubena a zbytek zotročen a kontrolován Zeleným policejním státem, kde by lidé byli nuceně sterilizováni, auta by se zkonfiskovala a cestování omezilo na členy elity.

Další finský evnironmentalistický spisovatel Martin Kreiggeist vítá Linkolovy apely za eko-gulagy a útlak jako „řešení“, volá po tom, aby se lidé „chopili seker“ a prosadili vyhubení třetího světa. Kreiggeist od svých spolu-eko-fašistů chce, aby „jednali podle“ Linkolových apelů na masové vraždy, aby se vyřešilo přelidnění.

– V roce 2010 James Lovelock, tvůrce hypotézy Gaia, řekl Guardian, že „demokracie se musí pozastavit“, aby se bojovalo s globálním oteplováním, a že „jen několika lidem s autoritou“ by se mělo dovolit vést planetu, protože lidé jsou příliš stupidní, aby se jim mohlo dovolit řídit svůj osud.

– Tyto sentimenty se odráží i u ekologistického spisovatele Keitha Farnishe, který ve své knize apeluje za sabotáže ekologistického terorismu při vyhazování přehrad do povětří a demolice měst, aby se planeta vrátila do agrárního věku. Prominentní alarmista globálního oteplování z NASA Dr. James Hansen Farnishovu knihu schvaluje.

– Další z prominentních postav debaty o klimatické změně, který vyjevil svoji násilnickou a smrtí posedlou věrouku náležící tomuto hnutí, je Dr. Eric R. Pianka, americký biolog sídlící na University of Texas Austin. Během svého projevu na Texaské akademii věd v březnu 2006 Pianka prosazoval potřebu vyhubit 90% světové populace pomocí do vzduchu rozprašovaného viru eboly. Reakcí o spousty vrcholných vědců a profesorů mezi posluchačstvem však nebyl šok či zhnusení – povstali a Piankovu apelu za masovou genocidu tleskali.

– Současný vědecký car Bílého domu John P. Holdren patří rovněž k přívržencům té nejobscénnější diktatury, eko-fašismu a nelidských praktik ve jménu environmentalismu. Ve své učebnici Ekověda z roku 1977 volá Holdren po „planetárním režimu“, co bude provozovat nucené potraty a povinnou sterilizaci zrovna tak jako přidávání drog do dodávek vody jako součást úsilí odstranit přebytek lidstva.

– Názorové rozpoložení této smečky arogantních, pohrdlivých elitářů v jejich tažení za mikro-management lidské rasy, kterou ve skutečnosti považují za mor země, je nejlépe shrnut v následujícím citátu od účastníka ‚Planety pod tlakem‘ a profesora Yale University Karena Seto. „Určitě nechceme, aby se nám lidé potloukali po celém venkově. Chceme, aby šetřili půdu a přírodu tím, že budou žít těsně pospolu,“ řekl Seto MSNBC.

– Tito kontrolou posedlí netvoři vidí dokonce i samotnou aktivitu dýchání jako hřích proti zemi. Úvodní z New York Times z roku 2007 seriózně přednesl nápad, že lidé by měli být zdaněni za vydychování oxidu uhličitého a „za využívání atmosféry jako za městský odpad“.

– V roce 2010 britskou vládou podporovaná skupina alarmistů globálního oteplování 10:10 vytvořila filmovou agitku, v níž byly děti, co odmítly snížit své uhlíkové emise, zavražděny během orgie krve a vnitřností. Po masivně odmítavé reakci byli organizátoři donuceni toto video odstranit ze své webové stránky a vydat omluvu. Na klip se podívejte níže.

– Alarmisty globálního oteplování sdílenou krvežíznivost rovněž miluje i proslulý vůdce sériových vrahů Charles Manson, který během svého interview ve vězení běžně povídal o své víře, že pro dobro planet by se mělo zabít asi tak 50 milionů lidí. Manson, který je pořád za mřížemi, je nyní guru klimatické změny a láká vlnu oddaných příznivců.

– Občas jsme vídali dementi od příznivců klimatického alarmismu popírající, že by při projevech své víry jednali násilně. Ovšem lidé jako James Jay Lee nyní tuto rétoriku naopak převrací k násilným akcím, aby šli ve šlépějích takových jako Francisco Lotero a 23-letá Miriam Coletti, kteří zabili sebe a svého syna a pokusili se zabít i své vlastní miminko jako součásti sebevražedného spiknutí, aby přilákali pozornost ke globálnímu oteplování.

– Když tak od obecné veřejnosti vyžadují, aby snížila svou životní úroveň a vyhověla tak nové Zelené agendě, tak jsou jejich proponenti naprosto pokrytečtí, a žijí si v hájemství přepychu. Pomyslete na Al Gora a jeho četné paláce na oceánském pobřežívyhřívanými plaveckými bazény. Gore se bude pořád moci vozit v SUV a létat si soukromými tryskáči, přičemž si bude žrát ty nejvybranější masové steaky a chrlit tuny CO2, když bude přednášet zbytku lidstva o jeho uhlíkové stopě. Pomyslete na prince Charlese, co trvá na tom, že proletářům by se nemělo dovolit koupat ve vaně, zatímco se rochní v luxusní marnotratnosti královských paláců.

Tohle zdaleka není vyčerpávající seznam, poskytne vám ale náhled na to, pod jakým typem eko-tyranie budeme žít, pokud se těmto lunetikům dovolí bez odporu pokračovat, což je právě to, co se stane, bude-li mít Kari Norgaard volnou cestu – protože, nás všechny lobotomií zbaví zdravého selského rozumu a převychovají, abychom přijali ten Zelený fašismus.


Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: www.prisonplanet.com