Program městského plánování OSN změní obyvatelstvo v pouhé nevolníky, které může vláda snadno kontrolovat. Agenda 21 Spojených národů podepsaná v roce 1992 četnými národy včetně Spojených států jako program trvale udržitelného rozvoje je „akčním plánem“ městského plánování, který volá po tom, aby vláda nakonec převzala kontrolu nad využitím veškeré půdy, aniž by ponechala jakákoliv rozhodnutí v rukou soukromých vlastníků majetku. Celkový záměr Agendy 21, kterou lez nejlépe popsat jako neo-feudalismus, je rozšíření vládní moci na úkor svobod jednotlivců tím, že se obyvatelstvo stane závislejším na infrastrukturách města kontrolovaných vládou.


Některé ze současných trendů urbánního plánování Agendy 21 zahrnují, aniž by se na to omezovaly:

[quote align="center" color="#999999"]

– Vyjímání venkovské půdy z využívání veřejností a eroze vlastnictví venkovských nemovitostí.

– Rozvoj „mnoha-účelových“ panelákových bloků, kde je první podlaží určeno pro podničky poskytující služby blízkým nájemníkům, které mají obyvatele bloků podněcovat, aby zůstali blízko domova, dost podobně jako nevolníci ve středověku.

– Účelový nedostatek snadno dostupných přístupů do měst, který podobně zajistí, že obyvatelé se nikdy neodváží dále ze svého sousedství.

– Stavba drahého a neefektivního systému veřejných železnic ve městech, aby se zvýšila centralizovaná vládní kontrola, zatímco se zredukuje – dokonce i otevřeně zakáže – používání soukromé dopravy jako jsou auta.

– Urychlené zavádění placených silnic, zvláště placených silnic, které odradí od ježdění zvýšením ceny za individuální cestování nebo ježdění v „ucpaných“ oblastech.

– Spotřebiče monitorované „Chytrými měřáky“, které mohou být řízeny – a vypínány – na dálku veřejnými komunálními společnostmi.[/quote]