Výzkumníci byli schopni monitorovat vzpomínky v téměř reálném čase, čímž viděli, co si dotyčná osoba myslí. Výzkumníci byli během průlomového experimentu schopni říci, pod jakým úhlem si představují studenti tyč.  Sledováním neurální aktivity byl tým dokonce schopen předpovědět, kdo ve skupině bude mít nejlepší paměť. ‚Ač už i v minulosti výzkumníci dekódovali myšlenky přes mozkovou aktivitu, tak standardní přístupy jsou drahé a jejich schopnosti jsou omezené na rychle se pohybující mentální představy,‘ řekl Edward Awh, profesor katedry psychologie a institutu neurověd na UO.


[quote align="left" color="#999999"]

Monitorováním těchto alfa vln jsme byli schopni dekódovat přesný úhel tyče, na kterou se subjekty zaměřovaly v paměťovém testu. [/quote]

Pomocí elektroencefalogramu (EEG) z elektrod připojených k hlavě 25 subjektů z řad studentů na University of Oregon tým vedený doktorandským studentem psychologie Davidem E. Andresonem zachytil synchronizovanou neurální aktivitu, když si v krátkodobé paměti udržovali jednoduchou orientační tyč umístěnou uvnitř kruhu.

Tento tým byl schopen monitorováním alfa vln dekódovat přesný úhel natočení té tyče, na kterou se subjekty soustřeďovali, a použít aktivitu mozku k předpovědi, který člověk by mohl uchovávat vzpomínky s nejvyšší kvalitou nebo přesností.

Tato zjištění jsou podrobně uvedena ve vydání Journal of Neuroscience z 28. května.

Nová zjištění ukazují, že EEG měření synchronizované neurální aktivity mohou přesně vystopovat obsah paměti téměř rychlostí myšlenky, řekl.

‚Tahle zjištění poskytují silný důkaz, že tyto elektrické oscilace ve frekvenci pásma alfa vln mohou hrát klíčovou roli ve schopnosti člověka uchovávat omezený počet položek v pracovní paměti,‘ řekl Awh.

[quote align="right" color="#999999"]

Nová zjištění ukazují, že měřením EEG synchronizované neurální aktivity lze přesně vystopovat obsah paměti téměř rychlostí myšlenky.[/quote]

‚Identifikací konkrétních rytmů, které jsou pro paměť důležité, se dostáváme blíže k pochopení hloubkové úrovně stavebních bloků budujících tuhle opravdu omezenou kognitivní schopnost.

‚Tento rytmus je tím, co lidem umožňuje udržovat si věci v mysli, pak pochopit, jak je tento rytmus generován – a co omezuje počet věcí, které si lze vybavit – a to by mohlo poskytnout vhled do omezení základních schopností mysli.‘

Tato zjištění se vynořila z projektu základního výzkumu vedeného Awhem a spoluautorem Edwardem K. Vogelem – financovaného Národním institutem zdraví – který usiluje o pochopení omezení pro uchování informací.

‚Ukázalo se to být dost restriktivní,‘ řekl Awh.

‚Lidé mohou najednou myslet je na pár věcí a uniknou ji věci, které by byly velice nápadné a zapamatovatelné, když je ta omezená sada zdrojů odkloněna k něčemu jinému.‘

Už i minulé práce převážně za použití zobrazování funkční magnetickou rezonancí (fMRI) zjistily mozkovou aktivitu, kterou lze vystopovat obsah paměti.

EEG však poskytuje daleko levnější přístup a lze s ním sledovat mentální aktivitu s daleko větším časovým rozlišením asi jedné desetiny sekundy v porovnání s asi pěti sekundami u fMRI.

‚S EEG dostaneme měření přesného obsahu paměti s jemným vzorkováním při využití úžasného časového rozlišení elektrofyziologických měření,‘ řekl Awh.

‚Takovýto EEG přístup je novým mocným nástrojem ke stopování a dekódování mentálních obsahů s vysokým časovým rozlišením.‘

‚Mohlo by nám to poskytnout nové vhledy do toho, jak rytmická mozková aktivita podporuje základní paměťové procesy.‘

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, podpořte nás zakoupením předplatného nezávislého magazínu AC24 Vědomí
  • [/quote]

    Překlad: Miroslav Pavlíček

    Zdroj: dailymail.co.uk