Vypadá to, že v rozběhu je nová křížová výprava proti nezávislému výzkumu a analýzám dostupným přes alternativní zpravodajská média. Letos v březnu jsme viděli vydání nové knihy advokáta „kognitivní infiltrace“ Casse Sunsteina, Konspirační teorie a další nebezpečné myšlenky. V dubnu potvrzený výkonný orgán federálního zpravodajství Jižanské centrum chudinského zákona (SPLC) vydalo novou zprávu, „Agenda 21: OSN, trvalá udržitelnost a pravicové konspirační teorie.“ Naposledy měl magazín Newsweek hlavní článek nadepsaný, „Spiknutí za zničení Ameriky: Konspirační teorie jsou jasnou a přítomnou hrozbou.“


Jak tato odhalení naznačují, tato propagandistická kampaň teď využívá známou nálepku „konspirační teorií“ tak, jak ji předestřel Dokument 1035-960 Ústřední zpravodajské služby (CIA) v memorandu z roku 1967 nastiňující strategii pro CIA „mediální operativní prostředky“, aby bojovali proti kritice Warrenovy komise a útočili na nezávislé vyšetřovatele vraždy Johna F. Kennedyho. V té době k cílům patřil právník Mark Lane a okresní prokurátor New Orleans Jim Garrison, kteří byli běžně v hlavních US novinových kanálech očerňováni a zesměšňováni.

Odtajněné vládní dokumenty dokázaly, že domněnky Lana a Garrisona o zapojení CIA do vraždy byly převážně přesné. Avšak výhled, že někdo bude očerněn jako konspirační teoretik, zůstává pořád silnou zbraní k zastrašování spisovatelů, žurnalistů a badatelů zkoumajících složité události, politiky a další potenciálně kontroverzní témata.

Jak naznačuje nadpis hlavního článku Newsweeku, je primárním prvkem současné propagandistické kampaně použití nálepky konspirační teorie k naznačení, že nedůvěra občanů k vládním příkazům a aktivitám má sklon vést k násilným akcím. Termín „konspirační teoretik“ je záměrně pozměněn na „konspirasista“, tudíž se to v mysli mas má spojovat s čímsi na způsob rasismu. Když se tento magický výraz zmíní, tak se jemně invokují obrázky Lee Harvey Oswalda, Timothy McVeigha a Usámi bin Ládina. Ve skutečnosti jsou to ale typicky Západní vlády, které zneužívají svoji policii nebo vojska, a kteří jsou převážně podněcovateli násilí a hrozeb násilím – a to jak doma, tak v zahraničí.

Spisovatel a žurnalista Kurt Eichenwald ve svém článku v Newsweeku selektivně využívá tvrzení SPLC, Sunsteina a hrstky sociologů, aby v Orwellovském stylu nezávislý výzkum a analýzu Agendy 21 Spojených národů, stejně výpady „nepřátelské ke vzdělání“, tedy proti povinným státním školským osnovám „Common Core“, proti nebezpečí poškození očkováním a fluoridizací vody a samozřejmě proti zkoumání 11. září – se všemi dalšími důležitými politikami a otázkami hodnými vážných studií a obav – prohlásil za „nákazu“ zamořující politické prostředí.

Na veřejnosti působící poctiví akademici a žurnalisté by se bez zábran měli pouštět do těchto a podobných problémů – jako GMO, státem sponzorovaný terorismus, nebezpečí od neionizující radiace – zvláště, pokud takovéto jevy představují smrtelné nebezpečí jako pro suverenitu tak sebeurčení veřejnosti. Takoví intelektuálové by pak měli poskytovat důležitá zjištění, aby podněcovali živou veřejnou debatu.

Ty segmenty obyvatelstva, které jsou pořád ještě schopny kritického myšlení, při absenci takovéto debaty mají sklon sami vyhledávat a zkoumat informace, které je dovedou ke zpochybňování byrokratických ediktů a v některých případech i k předkládání potenciálně širších politických agend. Avšak v dnešním světě jsou takové výzkumné projekty, pokud je provádí taková chátra z lidu, když jsou tyto přeci výslovně rezervovány jen pro vlády nebo pro nadacemi financované technokraty, prohlašovány za „překrucování debaty, která je kriticky důležitá pro demokracii,“ říká politolog Brendan Nyhan z Dartmouth.

Maje na paměti výše uvedenou jednoduchou, leč instruktivní exkurzi ilustrující psycholingvistické charakteristiky propagandistické techniky očerňování konspiračních teoretiků, je třeba nahradit „konspirační teoretik“ výrazem „nezávislý výzkumník a analytik,“ čili jsou to „nezávislí výzkumníci.“ Pojďme to uplatnit na některé pasáže z nedávného Eichenwaldova spisu v Newsweeku.

Např.: „Psychologický výzkum nám ukázal, že jediným rysem, který vždy spolehlivě ukazuje na vysokou pravděpodobnost, že někdo uvěří v nějaké konspirační teorie (tedy v nezávislé výzkumy a analýzy), je ten, že taková osoba už věří, v nějaké jiné konspirační teorie (tedy v nezávislé výzkumy a analýzy),“ dospívá Eichenwald k uvážlivému závěru.

„Jedním z nejběžnějších způsobů přivedení konspirační teorie na svět (tedy nezávislého výzkumu a analýzy) je ‚prostě vznést otázky‘ o oficiální verzi,“ říká Keren Douglas spolu šéfredaktorka British Journal of Social Psychology a vedoucí akademička… z britské University of Kent.“

Nahrazení těchto výrazů správným způsobem v celém článku významně neutralizuje jeho celkový propagandistický efekt.

Výzkumníci souhlasí; nezávislý výzkum a analýzy u lidí ve všech vrstvách společnosti podněcují hledání způsobů, jak zmírnit chaos v životě, občas i jen jednoduchým posílením přesvědčení.

Ač i rostoucí počet novinářských kanálů pomohl s rozšířením nezávislého výzkumu a analýz, tak to není srovnatelné s dopadem sociálních médií a Internetu, říkají experti.

Konspirační teoretici čili nezávislí výzkumníci 11.9 protestující před Světovým obchodním centrem v roce 2011 (fotka v úvodu).

„Máte-li sociální síť lidí, kteří mluví jeden s druhým, můžete dostáhnout toho, že se nezávislý výzkum a analýza začnou urychleně šířit,“ říká Cass Sunstein, profesor na Harvardské právnické fakultě … „Děje se to doslova tak, jako by to bylo nakažlivé.“

Ač někteří mohou nezávislé výzkumníky zavrhovat jako ignoranty či labilní jedince, výzkumy ukazují, že tomu tak není. „Myšlenka, že takovýmto věcem věří jen hloupí lidé, je nesprávná,“ říká Dartmouth Nyhan.

Lidé, kteří silněji věří nezávislým výzkumům a analýzám s významně menší pravděpodobností používají slunečních brýlí a chodí na roční lékařské prevence.

Podle právě zveřejněné zprávy od Jižanského centra zákona chudiny zaplavili nezávislí výzkumníci a analytici v dubnu slyšení před alabamskou senátní školskou komisí o zákoně, který by dovolil ve školních okrscích zamítnout předepsané osnovy Common Core.

Je to pravda. Od 11. září 2001 umožňuje Internet lidem každodenně získávat studie a sdílet informace o důležitých událostech a jevech jako nikdy před tím. A jak naznačuje nedávná studie vydaná v důležitém žurnálu Hranice psychologie, je sklon věřit „alternativním konspiračním teoriím“ pochybujícím o vládou schváleném vysvětlení 11. září 2001 projevem „individuálního osamostatnění“ čili psychologického blahobytu a uspokojení.

Takovýto stav znamená jasné nebezpečí pro ty, kteří si touží ukout nezpochybnitelnou politickou autoritu. Opravdu schopnost voně šířit poznatky o vládním zneužívání moci a diskutovat o nich je tou nemocnější protiváhou tyranii. Jelikož tuto schopnost nelze jen tak zkonfiskovat nebo potlačit, tak se musí zesměšňovat, marginalizovat nebo dokonce diagnostikovat jako psychiatrické onemocnění.

Nedávné opuštění neutralitu sítě možná dále půjde směrem k potlačení té pohromy nezávislého výzkumu, myšlení a analýz. Do té doby se budou korporátní média pokoušet americkou veřejnost balamutit a zastrašovat tím už hodně obnošeným memem konspirační teorie, což je převažujícím rysem toho, co dnes přichází z dnešních zpráv a komentářů.

James F. Tracy

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: globalresearch.ca