To USA byly od samého počátku za Ukrajinskou krizí, ale od počátku to hrál, jako že ji nechce, řekl ruský president Vladimir Putin. Dodal, že budou-li sankce pokračovat, bude Rusko muset zrevidovat, komu dát přístup ke klíčovým sektorům své ekonomiky. „Myslím, že to, co se teď děje, nám ukazuje, kdo ten proces od samého počátku režíroval. Na počátku se ale Spojené státy radši držely ve stínu,“ řekl Putin, jak jej cituje RIA Novosti.


Putin konstatoval, že ač USA od počátku zaujímaly vůdčí roli při řešení politické krize na Ukrajině, byly tu „povídačky, že to ony stály od počátku za tímto procesem, a teď už se jako jeho vedení vynořily úplně.“

Politika „cukrátek pro Majdan“ vydláždila cestu pro širší krizi, varoval Putin, s poukazem na USA, jejichž oficiální činitelé se ukazovali v centru Kyjeva a podněcovali během demonstrací protestující.

„Je nutno si uvědomit, že situace je vážná a zkoušet hledat vážné přístupy k jejímu řešení,“ řekl.

Putin řekl, že apeloval na Kyjev, aby zahájil vše-ukrajinský dialog, s dodatkem, že z této krize by se neměly obviňovat jiné země.

„Především by měli stejně přistupovat i k právům těch, kdo žijí v jiných oblastech Ukrajiny, tím myslím východ a jihovýchod, zahájit dialog a najít kompromis,“ řekl žurnalistům, když mluvil o opatřeních nezbytných k ukončení této krize. „Tohle je tím, co je zapotřebí udělat; hledání viny někde mimo Ukrajinu, to je špatně.“

Co se týče posledního kola sankcí uvalených na Rusko od US a EU Vladimir Putin řekl, že nevidí žádnou potřebu proti-sankcí.

„Moc rádi bychom si přáli, abychom se v reakci na to neuchýlili k žádným protiopatřením,“ řekl reportérům. „Ale když bude něco takového pokračovat, budeme se samozřejmě muset zamyslet nad tím, kdo pracuje v klíčových sektorech ruské ekonomiky, včetně energetického sektoru, a jak to dělá.“

Při tom sankce USA a EU nepoškodí Eurasijský integrační proces, který je zamýšlen se zaměřením na vytvoření Eurasijské ekonomické unie založená na Celní unii a společném ekonomickém prostoru mezi Ruskem, Kazachstánem a Běloruskem, řekl.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: rt.com