Článek z Magazínu TIME, „Křesťané a tyrani: Proč tato pronásledovaná středovýchodní menšina činí tak nesvatá rozhodnutí,“ je pokusem podat snadno ovlivnitelným Západním posluchačům vysvětlení, proč křesťané (i další menšiny) rozhodně stojí jak za vojáky vedenou vládou v Egyptě, tak za vládou presidenta Bášara Asada v Sýrii, což teď trvá už přes 3 roky.  TIME už v samotném nadpisu podsouvá, že to oni pochybili neboť sami sebe zkompromitovali tím, že to činí. Jak ale brzy uvidíme, nic nemůže být pravdě vzdálenější, a podpora těchto menšin projevovaná jejich odpovídajícím ochráncům je teď důsledkem ochrany, kterou jim sekulární vůdci proti ze zahraničí protlačovanému sektářskému extremismu nabízeli už desítky let.


 

Báchorka TIME

TIME začíná popisem zabrání syrského města Ragga. Tvrdí, že Islámský stát Iráku a Velké Sýrie ( ISIS čili Al-Káida z Iráku ‚AQI,‘ USA určená jako teroristická organizace) přerostla „umírněnější brigády rebelů,“ a následně pod svou vládou vystavila křesťany persekucím.

Asi 3 000 křesťanů odsud uteklo a zůstal tam jen malý počet, aby jim řezali hlavy, mrskali je a jinak zneužívali, mučili a systematicky hubili. TIME dokonce tvrdil, že i Al-Káida se od téhle extrémní násilnosti od ISIS distancovala, snad v naději, že čtenářům nedojde, že i ISIS je ve skutečnosti Al-Káida, a že další pobočky Al-Káidy v Sýrii, včetně fronty al-Nusra, podobně zneužívají menšiny po celé Sýrii, včetně onoho posledního případu v Kessabu na severu s podporou NATO.

TIME se pak uchyluje k rozšíření své klamné povídačky tak, aby do ní zapadli křesťané z celého Středního východ, s přiznáním, že za Saddáma Husseina v Iráku a za Hosni Mubaraka v Egyptě i přes „tu noční můru jejich pošlapávání lidských práv“ měli tito „sklon chránit křesťanské menšiny a udržovat většinu regionu v relativní stabilitě.“ Ta klamnost je zjevná. To tzv. „pošlapávání lidských práv“, o kterém TIME referuje, bylo ve skutečnosti dlouhým zápasem Iráku, Egypta a mnoha dalších národů po celém Středním východě a v Severní Africe bojovaným proti sektářským extremistům, zvláště proti Muslimskému bratrstvu a militantním skupinám proto-Al-Káidy, které plodilo.

TIME tvrdí, že ač většina křesťanů s příchodem vměšování Západu a s chaosem, který z toho vznikl, uprchla, tak ti, co zůstali, „se dopouští podpory autoritářských režimů výměnou za ochranu.“

Vzhledem k tomu, tvrdí TIME: „Koptský papež po desítky let takticky podporoval vojenskou diktaturu a teď podporuje i vůdce loňského puče bývalého polního maršála Abdul Fattah al-Sisiho v květnových presidentských volbách. Vůdci církve v Sýrii 40 let tolerovali vládu rodiny Assadů ze strachu před islamistickou alternativou. Takto pojatá sebezáchova ale křesťanské vůdce staví do tábora těch siláckých šéfů, kteří často používali násilí proti svým vlastním lidem. Podporou těchto autoritářských režimů ale tito vůdci a jejich přívrženci propásli možnost pomoci svým zemím vyvinout se do států, kde se spravedlnost, vláda zákona a tolerance uplatňují rovným dílem, a nikoliv jen na vládnoucí sektu a její spojence.“

 

Rozklad Západního útoku na křesťany a další men šiny

„Siláčtí šéfové, kteří často používali násilí proti svým vlastním lidem…,“ tvrdí TIME.

Jakým lidem? Určitě ne Alawitům, křesťanům, Arméncům, Drúzům, Koptům, Židům či sekulárním komunitám. Tak, proti komu? A proč?

To TIME nikdy neřekl, ale odpověď je hořce jasná. Ti „siláci“ používali násilí proti sektářskému extremismu, silně vyzbrojovanému, dobře financovanému a podporovanému nepřáteli těchto států, v nichž tito „siláčtí šéfové“ vládli. Ta povídačka pro tupce do TIME je dost reprezentativní pro celý ten širší rámec klamů protlačovaných v celém Západním politickém prostředí. Vytváří skupiny násilné opozice, aby infiltrovaly a destabilizovaly národy, v nichž usilují o změnu režimu, a pak ty předpověditelné a nevyhnutelné bezpečnostní operace spuštěné k jejich konfrontaci překroutí jako „násilí použité proti svým vlastním lidem.“ Takovéto taktiky bylo použito v Libyi, Sýrii a teď je všechno takhle skrz naskrz překroucené na Ukrajině.

TIME pomocí citace „anonymního křesťana“, který opustil svou sektu kvůli její „podpoře Assada“ tvrdí, že „kdyby se syrští křesťané na začátku postavili na stranu revoluce, a zaujali tak postoj v solidaritě s těmi režimem utlačenými jako Ježíš, tak si nemyslím, že bychom dnes byli v této situaci.“

To je ovšem fakticky absurdní. Tohle bylo přeci rozhodnuto dávno před tím, než ta „revoluce“ začala, že ozbrojenou „pěstí“ režírované změny režimu budou sektářští extremisté, a režisérem nebyl Syrský lid, nýbrž nepřátelé Syrského státu, konkrétně Spojené státy, Saúdsko-arabské království a Izrael. Tohle přeci odhalil už veterán žurnalismu Seymour Hersh ve své prorocké ač poněkud zdlouhavé reportáži z roku 2007 nadepsané „ Přesměrování“ a vydané New Yorker.

TIME dokonce ve svém posledním článku přiznává, že „Islamistická stát Iráku a Velké Sýrie, uchvátil Raqqu v květnu 2013 od umírněnějších brigád rebelů,“ a čtenářům tvrdí, že přestože Spojené státy a jejich spojenci financují a vyzbrojují miliardami dolarů poslední tři roky ty „umírněnější brigády rebelů“, tak je ISIS nějak podivně placená a vyzbrojovaná ještě lépe „někým jiným.“ A kdo to teda je, když USA, Saúdská Arábie, Katar a mnozí další tak usilovně financují a vyzbrojují ty „umírněné“?

Odpověď odhaluje obojí, jak lži Magazínu TIME, tak širší lež týkající se té báchorky a agendy, ke které TIME přispívá.


 

Pravda

Pravdou je, že USA a jejich spojenci záměrně vyzbrojovali a financovali sektářské extremisty jak uvnitř Sýrie, tak v zahraničí, aby sem vpadli, destabilizovali a nakonec zničili v jisté míře moderní, funkční národní stát, aby nakonec něco mohli vybudovat v popelu spáleniště, co po něm zbude. Činili to s plnou vědomostí o tom, že se tím rozvine sektářsky motivovaná genocida.

Už v článku Seymoura Hershe z roku 2007 „Přesměrování“ se na to naráželo. V tom konstatoval: „Robert Baer, bývalý dlouhodobý agent CIA v Libanonu, býval tvrdým kritikem Hizballáhu a varoval před jeho vazbami na Íránem sponzorovaný terorismus. Teď mi ale řekl: „Máme tu sunnitské Araby připravující se na kataklyzmatický konflikt a budeme potřebovat někoho, aby v Libanonu chránil křesťany. To bývali Francouzi a Spojené státy, co to dělávali, a teď to bude Nasrallah a ti šiíté.“

Té samé hrozbě pro křesťany z Libanonu teď čelí křesťané v Sýrii, a to i přes mnohé pokusy Západních médií z posledních 3 let tvrdit opak. A stejně jako „Nasrallah a šiíté“ v Libanonu, co si vzal za svou ochranu křesťanů a dalších menšin v Libanonu, jsou to president Bášara Asada v Sýrii a vojáky vedená vláda v Egyptě, kteří si jejich ochranu před Al-Káidou a Muslimským bratrstvem vzali za svou ve svých zemích.

Ač TIME a další kanály, jak politické, tak žurnalistické po celém Západě tohle zkouší líčit jako nějaký druh „nesvaté“ aliance, realitou je, že tyto skupiny podporované, financované a vyzbrojované Západem jsou ke všem politicky, vojensky, kulturně a ideologicky nesouhlasným netolerantní, zběsile vražední a naprosto nekompromisní, zatímco ti, kterými je chce Západ nahradit, mají dlouhou dobrovolně zvolenou tradici tolerance, soužití a i teď když se potýkají s nepřátelstvím, jsou kooperativní.

Naznačovat, že křesťané a další menšiny si v Sýrii vybraly mizerně, a že je to na úkor toho, aby se jejich země „vyvinuly do států, kde se rovným dílem uplatňuje spravedlnost, vláda zákona a tolerance, ne jen pro vládnoucí sektu a její spojence,“ je úchylkou od uznání reality toho, že tyto země už dávno uplatňovaly toleranci k téměř každému, a od přijetí faktu, že ti, kdo se tyto státy pokouší násilně podvrátit, se pokouší i vymýtit jakékoliv klima tolerance nebo koexistence.

Tohle není střet civilizací. To není bitva mezi křesťany a muslimy. Je to střet mezi těmi tolerantními, kteří dávno žili v koexistenci, a těmi, kdož usilují takovéto národy porazit pomocí sektářského extremismu jako téměř nevyčerpatelné žoldnéřské armády. Články jako „Křesťané a tyrani“ v Magazínu TIME jsou jen malováním předpřipravené kampaně sektářské genocidy páchané Západem na růžovo, přičemž je ironií, když se při tom Západ často staví do pózy, jako že on je tím nejpřednějším zastáncem lidských práv, tolerance a míru.

Ač to nemusí být „Válkou proti křesťanství“, a je to jen zaprodáním křesťanství ke speciálním cílům těm, kdo chtějí vymýtit křesťany a další menšiny, po staletí na Středním východě spolužijící, je to i tak Válka proti křesťanství. Pochopení pravdy odhalené v temnotě takových článků, jako je „Křesťané a tyrani“ od TIME, je prvním krokem k ukončení této války.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: journal-neo.org