Více než dvě třetiny pylu, který včely medonosné nasbíraly z evropských polí, jsou kontaminovány koktejlem až 17 různých jedovatých pesticidů. Tohle je šokující zjištění nové publikované studie. Kromě s pesticidy spojovaných chemikálií tato zpráva rovněž identifikovala substance používané v insekticidech, akaricidech, fungicidech a herbicidech vyráběné agrochemickými společnostmi jako Bayer, Syngenta a BASF. Aby upozornili na vydání této zprávy a protestovali proti roli chemického průmyslu, jakou sehrál při úbytku včelstev, více než 20 aktivistů rozvinulo před ústředím Bayernu v Německu obrovitý transparent.


Tato studie, Zátěž pro včely: Analýza reziduí pesticidů v pylu včelích plástvů (včelí ambrosie) a v pylu nachytaném na včelách , je největší svého druhu, sestává z více než 100 vzorků z 12 evropských zemí. Zachyceno bylo celkem 53 různých chemikálií.

Tato studie je snímkem toxicity současného evropského systému zemědělství. Předvádí i vysoké koncentrace a širokou škálu fungicidů nalézaných v pylu nasbíraném kolem vinic v Itálii, široké nasazení včely hubících insekticidů v pylu z řepkových polí v Polsku, detekuje DDE – tj. derivát DDT – tedy dávno už zakázaného pesticidu, a často detekuje hmyzí nervový jed Thiacloprid patřící k neonikotinoidům v mnoha vzorcích z Německa.

„Tato studie znečištění pylu odhaluje neúnosné břemeno pro včely a další životně důležité opylovače,“ říká Matthias Wüthrich, kampanista ekologického farmaření Greenpeace. „Včely jsou vystaveny koktejlu toxických pesticidů. To je zase další důkaz, že v současném modelu zemědělství je něco od základu špatně, ten je založen na intenzivním používání toxických pesticidů, rozsáhlých monokulturách a korporátní kontrole nad farmařením v rukou jen hrstky společností jako Bayer, Syngenta & Co. To ukazuje potřebu fundamentálního posuvu k ekologickému farmaření.“

Tato zpráva potvrzuje zjištění nedávné studie provedené Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Tato studie od EFSA uznává ohromné mezery ve znalostech záležitostí vztahujících se ke zdraví včel a opylovačů, včetně účinků chemických „koktejlů“ a apeluje na EU a národní vlády, aby mezery dalším výzkumem vyplnily.

Ve světle zjištěného znečištění pylu a následných doporučení EFSA apeluje Greenpeace na Evropskou komisi a tvůrce politik po celé Evropě, aby:

  • Rozšířili míru restrikcí už uvalených na použití určitých pro včely škodlivých pesticidů, konkrétně clothianidinu, imidaclopridu, thiamethoxamu a fipronilu, tak, aby bylo jejich používání zcela zakázáno.
  • Zcela zakázali i další pesticidy škodlivé včelám a dalším opylovačům (včetně chlorpyrifosu, cypermethrinu a deltamethrinu).
  • Stanovili ambiciózní celoevropské akce plánované k lepšímu vyhodnocování dopadů pesticidů na opylovače a snížili jejich použití.
  • Povzbudili výzkum a vývoj nikoliv chemických alternativ kontroly škůdců a v terénu podpořili široké nasazení praxe ekologického farmaření.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: globalresearch.ca