Začala se vysílat čtvrtá řada seriálu „Hra o trůny“ a první díl přilákal více diváků než všechny seriálové epizody z produkce HBO od uvedení finále „Rodiny Sopranů“ v roce 2007. Fantasy je široký literární žánr, zahrnující tak různorodá díla jako Alenka v říši divů, Harry Potter a Pán prstenů. Úspěch těch nejlepších spočívá v míšení fantastických prvků – magie, mystiky, mytologie, nadpřirozených bytostí – s prvky reálnými, čímž nám umožňují lépe porozumět našemu vlastnímu světu. „Hra o trůny“ má dějiště středověkého rázu, kde jsou nejoblíbenější zbraně meče, nože a šípy.


Fascinující seriál z ní dělá politické intrikaření. Snažit se usednout na trůn a udržet se na něm je „hra“, ale je to hra smrtící, která v lidech probouzí to nejhorší.

Když „hru“ zkusíme vztáhnout k současné geopolitické situaci, můžeme usuzovat, že rod Lannisterů představuje Spojené státy. Je si jistý svou převahou, financují ho ti správní bankéři (ano, i ve fantastických světech jsou k vedení válek zapotřebí bankéři) a až s tím bude nejméně počítat, čeká ho pravděpodobně odchod na věčnost. Klan Starků by šlo zhruba přirovnat k Rusku. Jeho členové nelibě nesou příkoří, která utrpěli, jsou připraveni se mstít a nakonec se ukáže, že je protivníci podcenili. Daenerys Targaryen se třemi draky a hordami osvobozených otroků by se dala přirovnat k Číně a jejímu návratu ke slávě.

Všichni chtějí vládnout a vedou za tím účelem krvavé bitvy. Stannis Baratheon jako první pochopí, jak je hra ve skutečnosti nebezpečná. „Tato válka pěti králů nic neznamená,“ říká jeho čarodějka. „Opravdová válka je na severu.“ Zatímco se civilizované národy sváří, probouzí se neznámá síla, která je všechny může smést z povrchu zemského.

Tolik se to neliší od strachu z neznámého, co nyní visí nad naším světem.

Erik Best

  • Další články autora jsou k dispozici  ZDE.

Článek původně vyšel v anglickém znění v placeném zpravodaji  Friday Edition. Pro bezplatný odběr Final Wordu v češtině emailem vyplňte prosím svoji adresu  ZDE .