Putinovi netrvalo dlouho, než zareagoval na poslední zprávy ze Západu, že NATO se chystá navýšit v blízkosti Ruska svou vojenskou přítomnost. Konkrétně řekl, že Putin nevidí důvod, aby se NATO strachovalo kvůli tomu, co se dá čekat. Tato událost však má daleko předpověditelnější pointu: Když se NATO přesouvá blíže k hranici této země, Rusko musí reagovat, řekl president Vladimir Putin během výročního televizního show s dotazy diváků.


Ruský president objasnil svá hlediska během národní televizí vysílaného sezení ve čtvrtek v Moskvě s otázkami a odpověďmi před dvoudenním setkáním v Ženevě, během něhož se očekává, že se (opětovně) bude dosahovat diplomatického řešení (ale nedosáhne). Putin během těchto otázek a odpovědí rovněž obvinil kyjevskou vládu, že spáchala „těžký zločin“, když vyslala vojska, aby potlačila neklid na východě Ukrajiny, jelikož po nočních srážkách zůstali tři pro-ruští protestující mrtví a 13 zraněných.

Putin mimo jiných komentářů řekl, že Východ a Jih Ukrajiny bývaly součástmi Ruské říše, dokud se nestaly součástí Ukrajiny pod SSSR, což je tvrdá narážka, buď Východ, nebo Jih by se opět brzy mohly stát součástí Ruska, nebo že se hraje i s kartou druhého SSSR, což obojí by u ukrajinské vlády mělo vyvolat dost nervozitu.

Možná, že ve snaze uvolnit napětí zmínil, že na počátku března byl ruským parlamentem zmocněn použít na Ukrajině sílu, bude-li to nezbytné: „Já však vážně doufám, že toto právo nebudu muset uplatnit, a že ty naléhavé problémy na dnešní Ukrajině budeme moci vyřešit politickými a diplomatickými prostředky.“ Jak hlásí WSJ, Putin řekl, že ukrajinské vojenské úsilí ukázalo, že nová vláda v Kyjevě nevyvíjí žádné snahy odpovědět na požadavky regionů se značným etnickým zastoupením Rusů.

Krátce: od Ruska žádná de-eskalace.

Některé další věci, které také řekl:

 • Rusko dá Ukrajině měsíc, aby začala platit za plyn, než začne za dodávky požadovat platby předem. Rusko však ponechá cenu plynu stanovenou na $485/1000 m3, i když moc dobře ví, že tohle si Ukrajina nemůže dovolit.
  • Ukrajinské platby za plyn se zastavily poté, co k moci přišla nová vláda v Kyjevě, řekl Putin.
  • Přimět Ukrajinu k platbám dopředu by mohlo vést k rozvratu tranzitu do Evropy, říká Putin.
 • Evropa nebude schopna zastavit nákupy plynu z Ruska, řekl president Vladimir Putin během výročního show s voláním diváků.
 • „S tím je jen jeden problém – tranzit – a nejnebezpečnějším prvkem v tom je samozřejmě tranzit přes Ukrajinu, kde jen velice obtížně nalézáme shodu o energetických otázkách.“
 • Putin říká, že doufá, že s Ukrajinou dosáhne shody na plynových kontraktech.
 • Ukrajinu lze „v kterémkoliv okamžiku“ požádat, aby si začala s předplácením za plyn, řekl dnes nezávisle na tomto předseda Gazpromu Viktor Zubkov.
 • Rozhodnutí o Ukrajině závisí na odpovědi od 18 vůdců evropských zemí, které nakupují ruský plyn, na dopis od Putina: Zubkov
 • Vláda v Kyjevě není legitimní, nemá národní mandát.
  • Doněck, Luhansk, Charkov a další východní a jihovýchodní regiony byly součástí Ruské říše, dokud se nestaly součástí Ukrajiny až pod SSSR.
  • Různí lidé se už po staletí pokoušeli o rozdělení Ruska a Ukrajiny; Jugoslávie byla rozkouskována, aby s ní šlo snadněji manipulovat.
  • Rusko netlačilo na přistoupení Krymu.
  • Kompromisu musí dosáhnout ukrajinské politické skupiny, vnější síly ten kompromis mohou jen podpořit, ale ani Rusko, ani americko-ukrajinskou krizi nevyřeší.
 • Tomu odštěpeneckému regionu od Moldávie by se mělo dovolit zvolit si osud, blokáda Transistrie musí skončit.
 • Když se NATO přemístí blíže k hranicím země, musí na to Rusko reagovat.
 • Americký protiraketový systém není definitivní, řekl Putin.
 • Rusko by mělo s USA spolupracovat na raketové hrozbě: Putin

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: zerohedge.com