Dokud tak zvaná ukrajinská vláda šíří mezi obyvateli protiruskou hysterii a Majdan není zeměpisným místem ve středu Kyjeva, ale psychologickým stavem Ukrajinců, začínají sousedé této země pomýšlet na její rozdělení. V tisku se stále častěji objevují prohlášení politiků, kteří pokládají za možné, že se na místě současné Ukrajiny objeví hned několik samostatných územních celků. A je to snadno vysvětlitelné: čím slabší je stát, tím víc se najde těch, kdo by se chtěli přiživit na jeho úkor.


Jako jeden z prvních přišel s podobným nápadem v interview pro polský rozhlas bývalý velvyslanec Polska v Sovětském svazu a potom v Rusku a na Ukrajině Stanislaw Czosek. Ten prohlásil, že Ukrajina může být rozdělena na tři státy. Není to předpoklad nijak nový, během posledních týdnů ale byl značně aktualizován. Maďarsko trvá na tom, aby v Zakarpatsku byl vytvořen zvláštní region, ve kterém dnes převážně žijí maďarští obyvatelé. Rumunsko si činí nároky na část pohraničního území Ukrajiny. Rumunský parlament už ostatně přijal prohlášení, v němž byly Severní Bukovina a řada okresů Oděské oblasti prohlášeny za rumunská území.

Hlavní nároky si ale na ukrajinské území činí Polsko. Nacionalisté neustále požadují od Varšavy konkrétní kroky zaměřené na navrácení východních okrajových oblastí, takových jako Lvovská. Zástupce Evropského parlamentu Marek Siwiec v jednom z listů prohlásil: Polsko musí všemožně podporovat myšlenku rozdělení Ukrajiny a udělat všechno pro to, aby k tomu došlo co nejdřív.

Jugoslávský scénář je bohužel na Ukrajině dost pravděpodobný, přestože je nežádoucí pro všechny zodpovědné členy mezinárodního společenství. V této ne právě jednoduché době by měly samozvané kyjevské úřady projevit maximální moudrost a sebekázeň, aby zabránily destruktivním silám uvnitř země a těm, kdo si dělají zálusk na její regiony zvenčí, zvítězit. Ty ale dělají všechno úplně naopak, jako by se řídily přesným scénářem, který má definitivně připravit Ukrajinu o její státnost. Především svými nacionalistickými, protiruskými anebo prostě zdravého smyslu naprosto zbavenými iniciativami způsobují ještě hlubší rozkol mezi západem a jihovýchodem. Existuje pocit, že úsilí svévolně vyhlášené vlády brzy překročí červenou čáru, kdy bude soužití dvou částí země v hranicích jednoho státu maximálně ztíženo, ne-li vůbec nemožné.

Ruský prezident Vladimir Putin se mnohokrát vyslovoval k problému možného rozdělení Ukrajiny. Prohlašoval, že Moskva má zájem na zachování jednotného ukrajinského státu a dobrovolné připojení Krymu k Rusku není ničím víc, než obnovením historické spravedlnosti, jejímž základem se stalo přání převážné většiny obyvatel.

Zdroj:  czech.ruvr.ru