Časopis The Ecologist , když se probral přes těch 129 mrtvých a stovky dalších raněných, tak udělal prořezávku ode všech emotivních nesmyslů kolem pařížského masakru, aby identifikoval skutečnou oběť této hrůzné záležitosti, kvůli níž stojí za to se rmoutit, a tou je samozřejmě nadcházející klimatická konference OSN! Někdo by mohl namítat, že když je ve Francii výjimečný stav, Paříž je terorizována a mnoho těl je tak ohavně znetvořených, že ještě nebyla identifikována, tak je poněkud předčasné nacházet hrozně chatrné vazby mezi islamistickými teroristickými činy a globálním oteplováním.


Oliver Tickell z The Ecologist – syn bývalého klimatického poradce Margaret Thatcher sira Crispina Tickella – se ale vůbec dělat něco takového nezdráhá.

Ptá se:

[quote align="center" color="#999999"]

Je to snad náhoda, že to teroristické řádění vypuklo v Paříži jen pár týdnů před největší klimatickou konferencí od roku 2009, tj. před COP21?[/quote]

Ano, možná to náhoda je, připouští. I když útok ISIS způsobil výrazně vyšší pravděpodobnost, že COP21 selže:

[quote align="center" color="#999999"]

Ano, vyjednávači se budou i tak hádat o hranaté závorky v textu, jako to dělají vždy. Ale potenciál pro možnost, aby se to dostalo do toho důležitého ‚širšího obrazu‘ klimatických dohod stvrzených mezi presidenty a ministerskými předsedy, vypadá teď daleko nepravděpodobněji než před tím – a to z jednoduchého důvodu, protože světoví vůdci nejspíš COP21 využijí jako příležitost, aby si povídali o bezprostředně daleko naléhavějších bezpečnostních záležitostech.

Takže když bude pozornost světových vůdců odvrácena od otázek klimatu, tak bude při těchto rozhovorech velice omezen výhled na seriózní mezivládní dohodu o klíčových otázkách, co jsou v sázce – tj. aby se dohodli na něčem počínaje financováním klimatu až po právní status dosažených dohod.[/quote]

Myslíš, Olivere, že světoví vůdci teď kvůli událostem v Paříži nejspíš moc nemyslí na patetický boj o zregulování střední globální teploty o zlomek stupně do konce století, a daleko větší starosti jim dělají současné hrozby jako bezprostřední ohrožení jejich občanů, že je zmasakrují vyšinutí fanatici z pan-globalistického islamistického kultu smrti?

Jako kdybych to neříkal.

To ale Tickell ještě neudělal. Jeho průnik pod povrch spočívá v ocejchování producentů ropy jako stejné kategorie, do jaké patří ISIS.

[quote align="center" color="#999999"]

Tak přijmeme-li předpoklad – který v této fázi vypadá pravděpodobně – že to řádění v Paříži provedla ISIS nebo bylo provedeno pro ni, bylo to potom snad v jisté míře motivováno touhou zhatit možnost silné klimatické dohody dosažené na COP21? A udržet tak do budoucna vysokou poptávku po ropě i s vysokou cenou ropy?

Řekněme, že by to mohl být faktor hrající v tom roli, nebo jeden z faktorů ovlivňujících výběr cíle a načasování útoku. A samozřejmě, že ISIS nejednala zcela jen úplně sama. A ač nevznáším podezření o přímém spiknutí mezi ISIS a dalšími národy a společnostmi, co produkují ropu, tak v tom není těžké spatřit souběh zájmů.[/quote]

Miluji takovéto použití fráze „nevznáším podezření o přímém spiknutí“. Lze tudíž předpokládat, že nemá averzi k domněnce o nepřímém spiknutí.

Co se týče všech těch těžařů břidlicové ropy v Texasu, dělníků na plošinách v Severním moři a operátorů asfaltových písků v Kanadě, tak bych se vsadil, že ti až dosud neměli ani ponětí, jak jsou jejich zájmy úzce spjaty s touto na světě nejnebezpečnější teroristickou skupinou.

Přitom ale nezapomínejte, že Oliverův táta byl ten Muž, co vynalezl globální oteplování. Jablko jasně nepadlo daleko od stromu.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: breitbart.com

[quote align="center" color="#999999"]

Ovládání lidského chování. Elektromagnetické a radiofrekvenční záření. Mikrovlny. O jaké experimenty jde a proč náš mozek není v bezpečí? Časopis Vědomí jako první médium na světě zveřejňuje výzkumy kryté státním tajemstvím. Tok říjnových informací pokračuje odkrýváním rodinné historie Rothschildů, jednoho z nejzámožnějších klanů na světě. Seriál Pansofie vás zase naučí obnovovat zdraví člověka jakožto energetické bytosti. Nové vydání Vědomí je k dispozici od 8. října u všech dobrých prodejců v Česku i na Slovensku.[/quote]