Ruští vědci vyvinuli nový způsob získání stálého elektrického proudu ze vzduchu, jež je nasycen statickou elektřinou. Pokusný exemplář tohoto zařízení je postaven a v současné době jsou na něm prováděny zkoušky v jedné z laboratoří moskevského Vědecko-výzkumného institutu elektrifikace zemědělství. Se statickou elektřinou se lidé setkávají každý den. Zelektrizovaný hřeben nebo oblečení, či náhlá „rána“, pokud se dotkneme kovového předmětu, to jsou právě každodenní projevy tohoto přírodního jevu. Ruští vědci vymysleli, jak ho zužitkovat. Vedoucí laboratoře Vědecko-výzkumného institutu zemědělství Leonid Juferevje přesvědčen, že se zaměstnancům institutu podařilo vytvořit efektivní přístroj, který přetváří elektrostatický náboj na stálý proud.

[quote align=“center“ color=“#999999″]

To, že je atmosféra nabita věděli už více, než před 200 lety. I veškeré výzkumy byly provedeny také velmi dávno – více než před sto lety. My v současné době nenavrhujeme stahovat elektřinu z atmosféry, protože se tím zabývají mnozí. I my máme určité výsledky. Sami se zabýváme přístroji, které budou přeměňovat to, co bylo získáno. V našem projektu se energie, která byla získána z atmosféry za pomoci Teslovy technologie, přemění na obyčejný stejnosměrný proud o nízkém napětí. To znamená standardního pro běžné použití doma i v průmyslu.[/quote]

Laboratorní zařízení je kompaktní a pracuje společně s ionizátorem, svítilnou Čiževského. Tato svítilna se používá k vytvoření potřebného statického pole. Poté je statická energie snímána speciálním sběračem a následně předávána do experimentálního přetvářecího zařízení, uvádí Leonid Juferev

[quote align=“center“ color=“#999999″]

Zařízení o výkonu 50 wattů má rozměry přibližně 20 x 20 x 10 cm, což znamená, že je zcela malé. Jeho hmotnost se pohybuje okolo jednoho kilogramu. Velikost zařízení je přímo spojena s jeho výkonem. Pokud bychom měli dosáhnout velkého výkonu, bude i samotné zařízení velké.[/quote]

Podle Juferevových slov jsou možnosti využití nového způsobu napájení elektrickou energií velmi vhodné v nepřístupných oblastech, kam se ekonomicky nevyplácí stavět obyčejné elektrické vedení. A vzduch je silně prosycen statickou elektřinou například v horských oblastech nebo na Jižním pólu. Experti se domnívají, že v podobných místech to bude ten nejlevnější způsob získávání elektrické energie. Tímto způsobem je také možné napájet radiomajáky.

Výsledky podobných výzkumů mohou pomoci i v každodenním životě. V současné době se ve vědecko-výzkumném institutu zkouší nový bezkontaktní mechanismus přenosu elektrické energie přes elektromagnetické pole. Vědci doufají v to, že se v blízké budoucnosti budou domácí přístroje, jež nevyžadují vysoký výkon (mobilní telefony, mikropočítače) nabíjet bez pomoci obvyklého kabelu a zásuvky. Bude stačit jednoduše umístit přístroj do „nabíjecí zóny“. Také ve skladech používané elektrické ještěrky nebudou potřebovat akumulátorové baterie. Budou totiž schopny pro svůj pohyb využít elektrický proud jednoho elektrického kabelu, jenž bude umístěn pod podlahou (tzv. Teslův jednokabelový elektrický systém). Ve fázi zkoušek také jsou tzv. elektrifikované silnice, na kterých se budou moci elektromobily pohybovat jako trolejbusy, ale bez dlouhých sběračů. Pod asfaltem jednoduše bude umístěn vodič a v automobilu samotném potom speciální přijímač, který bude reagovat na elektromagnetické vlnění. Zahraniční společnosti již o nový druh elektrické dopravy projevily zájem.

Související články k tématu:

Videodokument:

Zdroj: czech.ruvr.ru

]]>