Ruští a italští vědci představili výsledky společných výzkumů mechanismu vzniku života ve vesmíru na konferenci, která se konala 19. února na italském velvyslanectví v Moskvě. Ředitel laboratoře radiační biologie Spojeného ústavu jaderných výzkumů v Dubně, profesor Jevgenij Krasavin a profesor Ernesto Di Mauro z římské univerzity Sapienza hovořili o tom, jak v průběhu složitých experimentů dokázali reprodukovat chemické procesy, v jejichž důsledku vznikají předbiologické sloučeniny v podobě mastných a nuklových kyselin RNK.


Má se za to, že právě tyto sloučeniny jsou hlavním „stavebním materiálem“ nezbytným pro vznik živých organismů.

Výzkumy se prováděly na vzorcích meteoritů: právě materiály kosmického původu jsou totiž nejaktivnějšími složkami pro realizaci nezbytné chemické syntézy. Vědci vytvořili v laboratoři model kosmických podmínek, aby pochopili, jak se spouští mechanismus vzniku předbiologických sloučenin. Za tímto účelem byly vzorky meteoritů podrobeny působení nabitých částic na urychlovačích Spojeného ústavu jaderných výzkumů.

Kromě jiného vědci zdůraznili, že prozatím bylo ve vesmíru objeveno asi 80 organických molekul. Nejrozšířenější jsou molekuly kyanovodíkové kyseliny (HCN). Při kontaktu této kyseliny s vodou vzniká formamid. Právě tuto látku nacházíme v kosmickém prachu a ohonech komet. A právě z formamidu mohou vzniknout nuklové a mastné kyseliny, které jsou, jak je známo, základem membrán buněk.

Profesor Krasavin vysvětlil podstatu společného italsko-ruského experimentu:

[quote align="center" color="#999999"]

Ozařovali jsme meteoritní prach ve formamidu, a potom jsme zkoumali, co z toho vzniklo. Když se ozařuje pouze formamid, vznikají určité produkty, ale při ozařování protony s meteoritní látkou získáme absolutně všechno – RNK a různé sacharidy. Tedy všechny prvky nezbytné ke konstruování informačních makromolekul pro počáteční etapy toho, co zajišťuje látkovou výměnu.[/quote]

A to znamená, že život mohl vzniknout v naprosto různých částech vesmíru jak současně, tak i v různou dobu. Není vyloučeno, že takové procesy vzniku života dosud probíhají.

Profesor Ernesto Di Mauro zdůraznil, když hovořil v interview pro Hlas Ruska o výzkumech, toto:

[quote align="center" color="#999999"]

Všechny hlavní složky metabolismu se utvářejí spontánně. Takže se tu obejdeme i bez ruky boží i bez složitých chemických procesů. Život se dá organizovat velice snadno.[/quote]

Díky vědcům z Itálie a Ruska jsme se tedy o další krok přiblížili k rozluštění velkého tajemství stvoření života.

Zdroj: czech.ruvr.ru