Ruské ministerstvo zahraničí vydalo zprávu o situaci lidských práv v Evropské unii. Moskva si vzala na paškál nejen Západ, ale také státy střední Evropy – Českou republiku nevyjímaje. Západ často a s velkou chutí kritizuj stav lidských práv v Ruské federaci. Varování před potlačováním opozice a pronásledováním homosexuálů se v posledních letech objevují prakticky v každé zprávě OBSE nebo třeba nevládní organizace Human Rights Watch. Jak se ale ukazuje, Evropská unie není rájem svobody, rovnosti a bratrství. Ruské ministerstvo zahraničí zveřejnilo zprávu o situaci lidských práv v 28 zemích Evropské unii.


A ta, podle z ruského pohledu není příliš radostná. „Mezi nejostřejší lidskoprávní problémy Evropské unie stále patří pokračující růst xenofobie, rasismu, agresivního nacionalismu, šovinismu a neonacismu. Během trvající finanční a ekonomické krize v Evropě je zaznamenáno zvýšení hrubého narušení práv menšin, uprchlíků a migrantů, omezení sociální práv občanů,“ uvádí zpráva.

Jak zároveň v dokumentu stojí, častým jevem jsou i další prohřešky proti lidským právům: policejní zvůle, narušování svobody slova nebo podíl nemalého počtu unijních států na programu tajných věznic americké CIA. Evropská unie si rovněž vysloužila kritiku za pozici, kterou zaujala vůči bývalému pracovníku tajných služeb Edwardu Snowdenovi – bojovníka za svobodu slova by byla většina unijních států připravena doručit Washingtonu na zlatém podnose.

„Na pozadí toho, Evropská unie a její členské státy, považují za jednu ze svých priorit šíření svých neoliberálních hodnot jako univerzálních životních pravidel pro ostatní členy mezinárodního společenství. Zejména to demonstruje případ agresivního prosazování práv sexuálních menšin,“ varuje Moskva

Drtivá část této kritiky je namířena na unijní státy, které samy sebe považují za garanty lidských práv (a ve jménu těchto práv jsou ochotny potlačovat svobody občanů) jako Velká Británie, Německo, Francie nebo Švédsko. Kritice ale čelí i další země, jako třeba Česká republika.

Jak si Česko stojí? Podle autorů zprávy je situace v oblasti lidských práv v české kotlině dostatečně stabilní, přesto existuje několik problémových oblastí, které jsou pravidelně kritizovány. V první řadě se má jednat o integraci romské menšiny do většinové společnosti. V této souvislosti se České republice vytýkají „problémy s přístupem romského obyvatelstva ke školnímu vzdělávání, projevy sociální diskriminace, xenofobie, nucené sterilizace romských žen v některých českých regionech.“

Zároveň, jak upozorňují Rusové s odkazem na mezinárodní nevládní organizace, v České republice má docházet k zjevnému nárůstu extrémistických a nacionalistických nálad. Tak byl zaregistrován trojnásobný nárůst projevů antisemitismu. „Prezident země Miloš Zeman nacionalistické akce tvrdě odsoudil,“ zdůrazňují autoři zprávy.

Mimo to si Moskva současně všímá problémů s kontroverzními klecovými lůžky, s uprchlíky, kteří jsou drženi v uprchlických zřízeních nepřiměřeně dlouhou dobu, či věnuje pozornost situaci v českém vězeňství. Jak uvádí zpráva, české věznice jsou přeplněné a často v nich chybí základní hygienické prostředky.

Je nutné dodat, že ruská kritika stavu lidských práv v Česku se výrazně neliší od hodnocení nevládních organizací. Celkově je na tom Praha výrazně lépe, než sousední Slovensko nebo Polsko.

Podle ruského ministerstva zahraničí je na Slovensku spektrum lidskoprávních problémů neměnné: diskriminace Romů a jejich záměrná segregace, růst extrémismu a policejní násilí. Rusové si všímají volebního úspěchu nacionalistického politika Mariana Kotleby, který se loni v listopadu stal županem Banskobystrického kraje, zároveň poukazují na to, že Slovensko fakticky zavřelo své dveře uprchlíkům. „Od roku 1993 v zemi získalo azyl pouze 611 z více jak 57 tisíc žadatelů,“ uvádí zpráva.

Ani hodnocení Polska není nijak překvapivé. „Byly zaznamenány početné praktiky genderové a náboženské diskriminace, a také diskriminace na základě sexuální orientace. Častokrát nejsou dodržovány reproduktivní práva žen… narušují se práva a svobody pod záminkou boje s terorismem (tak zvané tajné věznice CIA). Napjatá situace zůstává v oblasti práv migrantů a uprchlíků.“ Podle Moskvy musí výbuchům xenofobie často čelit také Bělorusové, Ukrajinci a Rusové.

Zdroj: czech.ruvr.ru