Agentura projektů pokročilého obranného výzkumu (DARPA), výzkumné těleso ozbrojených sil pokračuje ve vývoji implantovatelných mozkových čipů, tvrdí v rámci politiky vyšší „transparentnosti“ nově vystavené dokumenty této agentury. Tato agentura usiluje o vývoj přenosného, bezdrátového zařízení, které by „muselo zahrnovat implantovatelné sondy“ k záznamu a stimulaci mozkové aktivity – v podstatě zařízení spouštějící vzpomínky jako ‚černá skříňka‘. Tento proces by obsahoval umisťování drátů do mozku a pod skalp pomocí elektrických impulsů vydávaných přes vysílač umístěný pod kůží v oblasti hrudi.


První se tohoto sdělení chytil minulý týden Bloomberg a od té doby na palubu přistoupilo i několik technických blogů, které tento technologický výpad popisují jako součást projektu na pomoc zraněným vojákům a jako součást iniciativy spuštěné Obamovou administrativou, co má najít léčbu mozkových poruch jako je Alzheimer.

Ve skutečnosti tento projekt běží už roky, fakticky už desítky let. A vzhledem k tomu, že ho Pentagonská válečná mašinérie spouští se $70 milionovým financováním, tak se člověk musí seriózně zeptat, proč náhle ministerstvu obrany záleží i na ve válce zraněných veteránech, ani nemluvě o běžných Američanech s poruchami mozku.

Tento dokument uvádí, že spíše než aby toto zařízení pomohlo s obecnou ztrátou paměti, tak by mohlo umožnit zotavit „na úkoly orientované motorické dovednosti“ jako řízení auta, obsluha strojů, zavazování tkaniček nebo i létání letadlem. Rovněž by to podle těchto dokumentů mohlo pomoci zotavit ztrátu paměti spojenou s traumatickými zážitky.

Ke ztrátě paměti týkající se traumatu dochází z určitého důvodu, takže člověk se pak v určitém okamžiku může pomalu propracovat zpět k prožívání normálního života. Člověka by na základě tohoto popisu mohlo zajímat, jestli by mozkové implantáty od DARPA pouze u vojáků nezařídily „záplatu“, aby je šlo poslat zpět do služby, jako kdyby šlo o porouchané roboty.

A je to opravdu jistý druh transhumanistického projektu, které DARPA odhaluje. Zrovna loni bylo odhaleno, že tým z DARPA zkonstruoval stroj, který funguje jako lidský mozek a měl by robotům umožnit, aby mysleli nezávisle a jednali automaticky.

Rovněž už dávno přicházely zprávy, že DARPA se snaží o vývoj technologie, která vojenským pánům umožní, aby doslova kontrolovali mozky vojáků, a přiměli je bojovat. Zpráva pro americké ozbrojené síly z roku 2008 tuto iniciativu rozvádí spolu možnou výzbrojí včetně „farmakologických nášlapných min“ které uvolní chemikálie k zneschopnění nepřátelských vojáků, a mučících technik, k nimž patří zasazování elektronických impulsů do mozků podezřelých z terorismu.

Tuto zprávu nadepsanou „Vynořující se kognitivní neurověda a s ní spojené technologie“ rozvedl Wired a londýnský Guardian, a ta byla sestavena Agenturou obranného zpravodajství, zpravodajského křídla ministerstva obrany. Ta obsahuje vědecký výzkum pracující na lidské mysli a návrhy na vývoj nových technologií k boji ve válce založených na těchto zjištěních.

V části zaměřené na kontrolu mysli zpráva uvádí:

[quote align="center" color="#999999"]

Pokud můžeme mozek upravovat, tak proč ho nekontrolovat? (…) K jedné z potenciálních možností patří to, že přiměje vojáky, aby chtěli bojovat. Na druhou stranu možná může také rozvrátit motivaci nepřátel k boji? (…) Jak bychom mohli lidi přimět, aby nám více důvěřovali? Co kdybychom mohli mozku pomoci s odstraněním strachu či bolesti? Existují způsoby jak přimět nepřátele, aby poslouchali naše povely?[/quote]

Dospívá k závěru, že „lze použít drog, aby se dosáhlo abnormální psychologie nemocného či stiženého poruchou“ a rovněž navrhuje, že by šly vyvinout skenery, které by byly schopny číst záměry či vzpomínky vojáků.

Tato zpráva jasně nevylučuje použití takovýchto technologií skenování mysli na civilistech, jelikož navrhuje, že: „V situacích, kdy je důležité zvítězit v srdcích a myslích místních obyvatel, by bylo užitečné vědět, zda rozumí informacím, které jsou jim poskytovány.“

Rovněž poukazuje, že tato technologie bude mít jednoho dne použití v proti-terorismu a v boji se zločinností a „mohla by být i dost dobrá, aby pomohla s identifikací lidí na kontrolních stanovištích nebo se zachycováním těch, kdo mají strach či úzkost.“

Zmínky o „záznamu“ aktivity mozku jsou rovněž čímsi, co DARPA už dávno zkouší zvládnout. Takovýto koncept může vypadat naprosto mimo mísu, nicméně byl po nějakou dobu v ohnisku aktivit DARPA u projektů jako LifeLog, který se snaží o získání multimediálních, digitálních záznamů všeho o tom, kam člověk jde a všeho, co vidí, slyší, čte, říká a čeho se dotýká.

Magazín Wired hlásil:

[quote align="center" color="#999999"]

Povrchně tento projekt vypadá jako poslední z dlouhé řady výzkumných snah o „modré z nebe“ od DARPY, z nichž se většina nikdy nedostane ven z laboratoře. DARPA ale v současnosti žádá podniky a university o výzkumné návrhy, aby mohli začít s postupem vpřed s LifeLog.[/quote]

„To, co by mohli chtít vědět jak národně bezpečnostní experti, tak obhájci občanských práv, je, proč by ministerstvo obrany takové věci mělo chtít?“ klade tento článek otázku. Odpověď spočívá v deklarovaném cíli amerických ozbrojených sil, kterým je – „Úplné spektrum dominance.“

Navíc tvrzení, že neurotechnologie v žádném případě nebude dominovat nad lidskou schopností myslet, vůbec neodpovídá podniku Rozhraní mezi mozkem a strojem od DARPA, projektu za $24 milionů ohlášeném 5. srpna 2003 v Boston Globe.

Tento projekt vyvíjí technologie, které „slibují přímo číst myšlenky z žijícího mozku – a dokonce i myšlenky také vnuknout … Netřeba příliš velké představivosti, abychom v tom viděli budování anti-utopie ve stylu kyber-punku jako matrix: čipy, které posednou falešnými vzpomínkami, stroje, které skenují vzpurné myšlenky, kognitivně vylepšené vládní bezpečnostní síly, které uvalují bezohledný řád na vzdorovité obyvatelstvo,“ hlásil Globe.

Vládou financované pokroky v neurotechnologii, které se rovněž zaměřují na vývoj schopností v podstatě číst lidem myšlenky, by rovněž měly rozeznít poplašné zvonky.

Rovněž je dobře zadokumentováno, že vojáci a federální vláda už desítky let koketují s experimenty ke kontrole a manipulaci mysli.

Propozice na mozkové implantáty je však velice děsivá a vnutit takovouto věc veteránům a zvláště širší americké populaci by mohlo být těžším úkolem než jim vnutit pilulku k polykání. Proto někteří včetně jedné bývalé ředitelky DARPA a teď ředitelky u Googlu, také vyvíjí zařízení, jako jsou polykací čipy a elektronické tetování.

Transhumanismus je trendy!

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: globalresearch.ca