V Bosně se zdvihá více násilností, jelikož zemí se šíří protivládní sentiment. Po čtvrtečních protestech, po nichž zůstalo více než 130 raněných, v Bosně, kde je nevyšší nezaměstnanost z celého Balkánu, se v pátek očekává ještě více demonstrací. Policie ohlásila, že na protivládních demonstracích v Tuzle se zúčastnilo asi 2000 lidí, zatímco opozice říká, že počet protestujících dosáhl 7000. Ministerský předseda této federace Nermin Nikšič uprostřed těchto nepokojů svolal nouzové zasedání s regionálními ministry bezpečnosti a s prokurátory. Ministerský předseda odsoudil násilnosti v této zemi a naléhal na lidi, aby přestali této situace zneužívat k vytváření většího chaosu. O svůj vhled do této záležitosti se s Hlasem Ruska (VoR) rozdělil Stefan Karganovič, šéf Srebrenického historického projektu.


Stefan Karganovič požádal Hlas Ruska, aby se o obrázek níže rozdělil se svými čtenáři. Tento obrázek se dnes objevil na bosenské stránce, která podporuje probíhající nepokoje. Tato pouliční scéna je podobná tomu, co se děje v Kyjevě, a ten emblém pěsti, ten býval i symbolem hnutí Otpor v Srbsku v roce 2000, všímá si Karganovič. Zdůrazňuje, že v tom lze spatřit otisk prstu stejných choreografů od Bělehradu, přes Tbilisi, Kyjev, a dnes zase Kyjev, a tak podobně až k Bosně.

Bosna má na Balkáně nejvyšší nezaměstnanost. Proč?

Ta barevná revoluce, kterou jsem tu v Bosně očekával v podstatě už déle než rok, už konečně začala, ale tím základním bodem, který je třeba zdůraznit, je ten, že na rozdíl od očekávání mnohých lidí, tohle nebude jen změna režimu jen v Srbské republice (v rámci Bosny), tohle se peče jako puč pro celou (federální) zemi, který zahrne i Muslimsko-chorvatskou federaci a Republiku srbskou. To je velice důležitý aspekt, protože to znamená, že Západní zpravodajské služby a jejich vlády samozřejmě chtějí mít volné pole v celé zemi, aby využily rostoucí sociální nespokojenost, která má bezpochyby mnoho důvodů, aby s ní vyprovokovali obecný chaos a tohoto chaosu využily, přičemž pro iluzi lepšího života jejich propagandistické agentury k utváření názorů lidí, jim do mysli instalují nový tým loutek, a to nikoliv jen do této místní vlády, nýbrž i na centrální úrovni.

Základním cílem samozřejmě zůstává – zbavit se presidenta Dodika a jeho nezávislé politiky v Srbské republice a do vlády v Banja Luce přivést tým kolaborantů, kteří budou spolupracovat na pohlcení srbské autonomie do centralistických bosenských struktur. Avšak dalším cílem je přivést Bosnu jako celek do NATO a zcela ji integrovat do Západních Euro-atlantických struktur a teď, aby tento protektorát s určitou autonomií v tom či onom byl transformován na kolonii pod naprostou dominancí. A tak jsou protestující v Bosně, podobně jako ti v Kyjevě, motivováni iluzí, že jejich akce vyústí v nějaký vágně lepší život. K tomu však nedojde, pokud to zůstane jen na Západem instalovaných loutkách, že to ony by měly zvládnout tento job. Jak už jsme viděli na Ukrajině, jen Rusko do toho může vstoupit, aby to srovnalo a přispělo významnějším ekonomickým vkladem ke zlepšení jejich životů, zatímco EU dala na srozuměnou, že nebudou mít zdroje, aby přispěli k rekonstrukci Ukrajiny, ač samozřejmě mají trochu drobných, za něž si koupí služby pisálků, a to samé se teď uplatňuje i v Bosně a Hercegovině.

Myslíte si, že ti lidé, kteří jsou v ulicích, jsou jen bosenští občané, nebo to režíruje nějaká další třetí strana?

To je samo sebou, že tohle je zrežírované, ale většina protestujících jsou skuteční bosenští občané.

Kdo tahá za strunky?

Nakonec jsou to ti, kdo realizují barevné revoluce, jako to vykreslil Gene Sharp a jeho skupina, a my jsme viděli, jak se to děje zas a znova, nejdříve v Bělehradě, pak v Gruzii a pak v Kyjevě v roce 2004, teď opět v Kyjevě, a současně s tím, to začalo v Bosně a Hercegovině. Je to přesně ten samý scénář, a když se podíváte na symboly, kterých se používá tady v Bosně, především na obrázcích, tak vidíte ty samé věci, které se dějí i v Kyjevě, zapalují na ulicích auta, hází úplně ty samé Molotovovy koktejly, pak uvidíte ten symbol pěsti, tj. emblém organizace Otpor, což byla jejich první a nejspíš zatím nejúspěšnější barevná revoluce, co proběhla v roce 2000 v Bělehradě, a je dost divné, že na těch místech se tu v Bosně objevuje spousta angličtiny. Nevím, jak to přeložit, vypadá to jako nějaký namíchaný lapsus linguae jazyk. Myslím, že tohle budou muset ještě doladit, jinak lidem dojde, že jsou loutky někoho z anglicky mluvícího světa.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: voiceofrussia.com