Měsíční satelitní teplotní odchylky dolní troposféry oproti stanovenému normálu od Remove Sensing Systems Inc jsou již k dispozici. Použijeme-li trendu z lineární regrese pomocí metody nejmenších čtverců (světle modrá vodorovná přímka procházející tmavě modrými daty), tak nedošlo k žádnému globálnímu oteplování – už vůbec – po 17 let a 5 měsíců. Možná by čtenáři rádi provedli předpověď, kolik mainstreamových mediálních kanálů ohlásí tento vskutku zajímavý fakt?


 

Ukazuje to, že pokračuje pauza v chápavosti u pravých věřících tohoto Nového náboženství.

Mojí vlastní předpovědí je, že počet médií ohlašujících 17 let a 5 měsíců bez jakéhokoliv globálního oteplování bude přibližně roven počtu klimatických modelů obecné cirkulace, které předpověděly tuto dlouhou Pauzu i přes neustále rostoucí koncentrace CO2.

Vytiskněte ten graf jako pohlednici a pošlete to tomu redaktorov i novin u vás , který uzavřel demokratickou debatu oznámením, že odmítá tisknout jakékoliv články od „klimatických popíračů“.

Christopher Monckton

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: wattsupwiththat.com