Úvod: Nigel Farage je hlavou Strany nezávislosti UK (UKIP) od roku 2010 a poslancem Evropského parlamentu za Jihovýchodní Anglii. Je rovněž vůdcem euroskeptické skupiny Evropa svobody a demokracie. Je zakládajícím členem UKIP a kdysi býval členem Konzervativní strany, ale v roce 1992 odešel poté, co Británie podepsala Maastrichtskou dohodu, která vedla k formování Evropské unie a eura.


Daily Bell: Děkujeme, že jsi nám poskytl interview tak brzy. David Cameron měl zatím k UKIP opovržlivý postoj. Má pravdu nebo ne?

Nigel Farage: Může se projevovat opovržlivě, ale dělá, co může, aby od nás opisoval! Dokonce i naši energetickou politiku s podporou frackingu, i s tou se teď Konzervativní strana opičí. Od Sýrie po dávky imigrantům je politika UKIP vystavena plagiátorství (i když prováděnému mizerně) těch stran, které nemohou dosahovat toho, co řekli, že udělají, kvůli EU.

Daily Bell: Když jsme s tebou mluvili počátkem loňského roku, těšili jsme se z výhledu na budoucnost UKIP. Aktualizuj nám to.

Nigel Farage: Máme teď šanci na to být favoritem na vítězství v Evropských volbách 22. května tohoto roku a získat křesla v místních volbách, a tato strana také zvýšila členskou základnu o 33 000, zatímco členstvo dalších stran je v úpadku.

Daily Bell: Rádi bychom tvoji reakci na Cameronovu řeč přede dnem v Davosu. Vypadá výjimečně mizerně načasovaná a arogantní. Proč jel do Davosu a povídal posluchačům v podstatě, že přivede Británii do EU po určitých „vyjednáváních“?

Nigel Farage: Je pod obrovským domácím tlakem, aby mohl říci Britskému lidu, že ‚něco s EU dělá‘, přičemž by zároveň chtěl zůstat kámoš s bruselskými vůdci. Neexistuje způsob, aby mohl poskytnout to, co říká, že může. Nejenže mu zbývá jen pár měsíců jako ministerskému předsedovi, on ale také řekl, že nebude hrát se svou trumfovou kartou, jelikož povede kampaň za setrvání Británie v EU, ať to bude jakkoliv. S ním bych teda rád hrál poker.

Daily Bell: Co si myslíš, že má za lubem? Proč má k EU takové sympatie?

Nigel Farage: On opravdu věří, že tohle je metoda, jak se vypořádat s globálním oteplováním a myslí si, že nebýt v tom spolku, tak by byl poškozen náš obchod. Má ale jen nepatrnou zkušenost ze světového obchodu a z podnikání.

Daily Bell: Co ho vede k domněnce, že změní názor britské veřejnost v této záležitosti?

Nigel Farage: Myslí si, že ji přesvědčí ‚nové vyjednání‘ ve stylu roku 1975, já si ale myslím, že britská veřejnost si vypracovala nedůvěru k politikům a prohlédne tu zastírací hru.

Daily Bell: To nejlepší, co lze o Cameronovi říci, je, že už nezavlekl Británii do žádné větší války, ale Británie pod Cameronem vypadá jako ještě represivnější společnost než před ním. Jeho vláda stíhá určité vrcholné žurnalisty za „odposlechy“, ale právě vyšlo najevo, že britské zpravodajství nejspíš odposlouchává ve spolupráci s US úřady celý Commonwealth. Řekl Cameron něco, co by naznačovalo, že by odporoval tomuto druhu vlezlých aktivit?

Nigel Farage: No, on bombardoval Libyi, a nebýt UKIP, která vedla debatu o Sýrii poté, co ministr zahraničí William Hague chtěl zastavit ukrutné porušování lidských práv vybombardováním této země, tak bychom zabředli do neuvěřitelně komplikované geopolitické situace s UK, US a Saúdskou Arábií na jedné straně a Íránem a Ruskem na straně druhé, bojujícími ve válkou rozdrásané Sýrii.

Daily Bell: Jaké JSOU základní kameny Cameronovy víry? Má nějaké? Dělá na nás dojem, jako by reprezentoval jen maličkou skupinku lidí elity, kteří vedou Británii a vůbec neposlouchají nic mimo jejich kruhy. Co ty na to?

Nigel Farage: Pro Davida Camerona znamená více než cokoliv jiného to, že má klíče od čísla 10 na Downing Street. (Poznámka: Pro Británii něco jako naše Strakovka.)

Daily Bell: Připadá nám stále více a více, že Cameron je „ten špatný muž ve špatný čas.“ Náš sobotní úvodník jej nazval „proti-Thatherem“ v tom, že to vypadá, že vždy jedná mimo transparentní politickou kalkulaci, zatímco Thatcherová vypadala, že je motivována určitými základními kameny svého přesvědčení. Co ty na to?

Nigel Farage: Dost si myslím, že Cameron by byl rád, kdyby si mohl myslet, že je jako Thatcherová, ač si nejsou v ničem podobní, a vůbec se neblíží její inteligenci, rozhodnosti a oddanosti. On představuje propagandistické překrucovátko, ona představovala podstatu. Thatcherismus byl ve skutečnosti dost odlišný od tradičního konzervatismu, zvláště co se týče jejího důrazu na reformu ve stylu ekonomiky strany nabídky, která zemi po desítkách let centristicky založeného konsensu zreformovala.

Daily Bell: Můžeš nám ohledně Margaret Thatcher a jejího stylu vlády dát trochu více nahlédnout dovnitř?

Nigel Farage: Setkal jsem se s ní jen několikrát. Neznal jsem ji moc, tak bych to nechtěl dále komentovat. Ale jako někdo, kdo měl prospěch z jejích finančních reforem, když jsem pracoval v City of London, jsem byl fandou jejího typu politiky.

Daily Bell: V podstatě ji vyhodila její vlastní strana kvůli opozici k euru, podle toho, co o tom můžeme říci my. Byl to pro tebe definující moment, spolu s tím, že tím strana Toryů, která stávala za volným trhem, odstranila svou vlastní ministerskou předsedkyni za to, že odporovala autoritářské EU a jejím katastrofickým tiskárničkám na peníze?

Nigel Farage: Bylo toho více, protože ona nebyla tradicionalistickým konzervativcem a ta stará garda její strany se jí chtěla zbavit. Muž, který ji nahradil, byl slabý ministerský předseda pod dominancí kabinetu, zatímco síla její osobnosti znamenala, že to ona dominovala kabinetu. Ona byla moderní a myslela dopředu. To je děsilo.

Daily Bell: Když se mluví o EU, tak nás ujišťují, že Evropa spolu s Británií je na cestě ven z recese. Myslíš si to?

Nigel Farage: Jasná verze výkladu je, že potřebujeme mezinárodní obchod, masivní deregulaci a návrat země zpět ke stavu, který dostal zemi do řádného ekonomického zotavení. EU je k tomuhle antitezí.

Daily Bell: Může Cameron Británii doručit Davosu, jak mu slíbil?

Nigel Farage: Cameron nezajistí podstatné, smysluplné vyjednání nových podmínek, protože ani netíhne ani netouží hrát se svou trumfovou kartou.

Daily Bell: Uspořádá alespoň referendum o EU, jak jasně nesčetněkrát slíbil?

Nigel Farage: Kdyby snad chtěl referendum, uspořádal by ho před rokem 2015. Už porušil své sliby i se svou ‚zárukou z lité oceli‘ o Lisabonské dohodě a s tím slibem referenda, když svým způsobem zkoušel lidi silně vyzbrojit proto, aby pro něj v roce 2015 volili. To se dostáváme zase k tomu, že jeho hlavní zaměření zůstává v tom udržet si klíče od čísla 10.

Daily Bell: Chce OPRAVDU britský business být součástí EU, jak nám povídají? Nějak nám to nesedí.

Nigel Farage: Velkopodniky EU milují, protože jim to umožňuje fungovat na trhu, na kterém jsou výjimečně vysoké bariéry vstupu, což pro ně udržuje ‚abnormální úroveň ziskovosti‘ vysoko nad tím, k čemu by vedl trh směřující k dokonalé konkurenci.

Daily Bell: Bude Cameron někdy znovu zvolen?

Nigel Farage: Kdepak.

Daily Bell: Dostane se UKIP nakonec k moci?

Nigel Farage: Doufám, že našich cílů bude dosaženo.

Daily Bell: Hlasovala by Thatherová pro UKIP?

Nigel Farage: Téměř určitě ano, zvláště v evropských volbách v květnu.

Daily Bell: Ještě jednou děkuji.

Následné zamyšlení

Je vždy krásné dostat exkluzivní interview, ale zvláště takhle rychle po vydání úvodníku, který líčil zprávy, do kterých byl ten člověk zapojen.

V tomto případě úvodník „Cameron bude litovat svého posledního pro-EU proslovu“, který byl o Davidu Cameronovi a jeho hloupém projevu v Davosu, nemůžeme si ale pomoci, abychom jeho chování nepoložili do kontrastu k Margaret Thatcher.

Ve skutečnosti jsme naznačovali, že Cameronovi chybí přesvědčení, což umožňuje UKIP, aby se v Británii stala dominantní anti-socialistickou stranou.

A to je velká věc.

Nigel Farage nazval UKIP libertariánskou stranou a to téměř zapadá do našeho paradigmatu, že libertariánské hnutí je na vzestupu ne jen v US ale i v zámoří.

Každý, kdo čte Daily Bell nějakou dobu, ví, že tohle jsme už roky předpovídali.

Libertariánství – svoboda – to je výchozí pozice pro většinu lidí. Podle našeho odhadu existuje relativně málo lidí, kteří se ráno probudí s touhou být více zdaňován nebo více regulován.

Kvůli tomu, co nazýváme Internetovou reformací je nevyhnutelné, aby svoboda a volný trh zažily po celém světě nový vzestup.

Globalisté – zvláště ti bankéři, kteří usilují o zvýšení globální vlády – dělají, co mohou, aby odporovali vlivu Internetu, my ale věříme, že je to v mnoha ohledech marný boj, přinejmenším zpočátku.

Svůj náhled zakládáme na tom, co se stalo po objevení Gutenbergova knihtisku, který zasadil ránu platnému řádu tehdejších dnů, a pomohl vytvořit masivní sociální hnutí včetně renezance a reformace.

Jsme si dobře vědomi toho, že elity těch dnů, aby oponovaly účinkům Gutenbergova tisku, využívaly hnutí vůdců s „falešnou vlajkou“ i s falešnými válkami a ekonomickými rozvraty.

Bez ohledu na to, jak tvrdě to současné elity zkouší, stejně nebudou schopny snadno kontrolovat osvícení povstávající po celém světě. Ti, kdo opovrhují tím, co se děje – a k těm patří i Cameron – mohou brzy zjistit, že se jim jejich opovržení bohatě vrátí, a že nepochopili naladění těchto časů.

Když člověk poslouchá výmluvné projevy pana Farage na půdě Evropského parlamentu, musí z mnohých aspektů uvěřit, že tomuto rozumí. Ač ta skutečná kulturní změna nejspíš nepřijde z politického procesu, nýbrž z individuálních lidských akcí, tak bude jméno Nigela Farage určitě, jak bude pokračovat éra po roce 2000, historicky spojeno s nadcházejícími pozitivními sociopolitickými a ekonomickými trendy.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: thedailybell.com