Dovolí-li se globální dominanci zapustit kořeny, pak budou na úkor osobní svobody světový potravinový řetězec ovládat biotechnologové a mamutí agrokombináty. Jelikož nezávislost bude největším ze zločinů pod vynořující se globální vládou, ta proto pracuje tak, aby v podstatě zřídila dominanci největších korporací, co s ní spolupracují jako de facto čerství členové vládnoucí oligarchie, která cupitá prvními dětskými krůčky po celé EU i ve vynořující se Severoamerické unii, v Trans-Pacifickém partnerství atd.


USA si už užívají svého spravedlivého podílu na těchto případech, když SWAT týmy dělají razie na zahrádky za domem a na zachycovače dešťové vody, které ruší místními vyhláškami a i jiným zastrašováním zabraňujícím jejich šíření.

Teď se už v Evropě protlačují oficiální politiky pro tento druh dominance biotechnologických, pesticidových aj. společností, co jsou velkými hráči agrobyznysu, v tomto případě přes Evropskou komisi přes její vpravdě podivný návrh zákona.

Arjun Walia z CE.com píše:

[quote align="center" color="#999999"]

Evropská komise zjevně proto, aby zvýšila bezpečnost potravin tohoto kontinentu, mění legislativu Evropské unie o pěstování rostlin. Tento krok u mnohých vyvolal ostrý odpor, ti říkají, že toto opatření ohrozí diverzitu osiva ve prospěch ohromných agrochemických podniků. Tento nový zákon vytvoří nové pravomoci pro klasifikaci a regulaci veškerého rostlinného života kdekoliv v Evropě.

Tento „Zákon o reproduktivních rostlinných materiálech“ bude regulovat veškeré rostlinstvo. Obsahuje omezení jak na zeleninu, tak na lesní stromy, zrovna tak jako na všechny ostatní druhy rostlin. Bude ilegální pěstovat, množit nebo obchodovat s jakýmikoliv semínky zeleniny nebo stromů, které nebyly otestovány a schváleny vládou, konkrétněji „EU agenturou pro odrůdy rostlin.“ … Tento nový zákon v podstatě převede na vládu správu veškerých rostlinných semínek v Evropě a zabrání domácím zahradníkům, aby si pěstovali své vlastní rostliny z neregulovaných semen. Pokud by se toho dopustili, mohli by teď už být považováni za zločince. [/quote]

Pokud tenhle zákon v Evropě i jinde zakoření, tak přispěje k naprostému podmanění lidu pod nepatřičnou nadvládou udělenou podnikům biotechnologie a Mega-agrokombinátům.

Real Seed Catalogue už před tímto tyranským zákonem varoval i před zájmy byznysu za ním. Říkají, že podle tohoto hrozného zákona: „Stojí téměř 3000 liber otestovat a zaregistrovat jedinou odrůdu semínek na prodej.“

[quote align="center" color="#999999"]

Tento zákon okamžitě zastaví profesionální vývoj odrůd zeleniny pro domácí zahradníky, organické growery a rolníky pěstující pro malé trhy. Domácí zahradníci mají opravdu úplně jiné potřeby – ti např. pěstují ručně, nikoliv strojně, a buď nechtějí, nebo nemohou používat tak silných chemických postřiků. Neexistují způsoby jak registrovat odrůdy vhodné pro domácí použití, jelikož tyto nesplňují přísná kritéria Agentury pro odrůdy rostlin, kterou zajímá pouze schvalování těch druhů semen, která používají průmysloví pěstitelé – Ben Gabel ředitel Real Seed Catalogue.[/quote]

Podle Real Seed Catalogue tento zákon už vyslechly komise EU pro životní prostředí a zemědělství, byl však zatím stažen kvůli silnému pobouření veřejnosti. Jak hlásili v listopadu 2013: „Zpětná vazba, kterou jsme dostali od poslanců, je taková, že dostávají stovky emailů, a že opravdu vědí, že je to problém a zahradníci jsou vystrašení!“


Komunitní petice vystavená na Avaaz.org nadepsaná „ Tohle nepřijímáme. EU, nech nám naše semena!“ má téměř 100 000 signatářů a vyvinula už značný vliv na přesvědčení nevolených evropských byrokratů, aby zatím tenhle směšných zákon na podporu korporativistických zájmů založili. Sem klikněte, abyste si to prohlédli a podepsali.

Navíc můžete napsat osobní dopis podle formuláře vystaveného na Real Seed Catalogue a poslat ho odpovídajícím členům Evropského parlamentu, aby se dověděli, že veřejnost na to pohlíží s opovržením.

Tohle je druh správy doslova použité jako okupační taktika v Iráku, kde mimochodem, Bushem jmenovaný Paul Bremmer zavedl tzv. 100 rozkazů provizorní koaliční správy (CPA), v čemž byla část nutící irácké zemědělce, aby používali pouze registrovaných semínek, čímž v podstatě ohrozili tisícileté dědictví pěstování ze semínek táhnoucí se až k dávné Mezopotámii.

Místo toho donutili silou zbraní většinu zemědělců, aby používali geneticky modifikovaných semínek – když se nové korporátně přívětivé zemědělství pustilo do pěstování úplně nového průmyslového obilí, jímž následně krmili svůj úplně nový dobytek od dobytkářského průmyslu.

Jak ve svém článku z roku 2005 výstižně vysvětlil Global Research „ Biopirátství a GMO: Osud iráckého zemědělství:“

[quote align="center" color="#999999"]

Rozkaz 81 se konkrétně zabývá Ochranou odrůd rostlin (PVP), protože je vymyšlený k ochraně komerčních zájmů korporací podnikajících v semenech. Jeho cílem je donutit irácké rolníky, aby pěstovali jen tzv. „chráněné“ odrůdy plodin ‚definované jako nové, zřetelně uniformní a stabilní‘ a s největší pravděpodobností geneticky modifikované. To znamená, že iráčtí zemědělci už nebudou mít na vybranou; jen si koupit PVP registrovaná semínka. Rozkaz 81 otevírá cestu k patentování rostlinných forem (jejich vlastnictví) a jako prostředek pro vstup geneticky modifikovaných plodin a organismů (GMO) do Iráku. Americký zemědělsko-biotechnologické korporace, jako Monsanto a Syngenta, z toho budou mít prospěch. (4) Iráčtí farmáři budou nuceni si kupovat svá semínka od těchto korporací. GMO nahradí produkty starého tradičního šlechtitelství z úzce příbuzných rostlin a nahradí je organismy s DNA poskládanou z úplně jiných druhů, např. z bakteriálních genů vložených do kukuřice. Dlouhodobě přestane být dostatečně široká genetická základna pro genetickou adaptabilitu.

Farmáři musí po nákupu těchto patentovaných semen podepsat technologickou dohodu se společností (Technologickou dohodu s uživatelem). Tato dohoda společnosti umožní, aby kontrolovala zemědělcovy postupy a vedla vlastnická vyšetřování. Rolník se tak stane otrokem společnosti. Stejně jako američtí farmáři, budou i iráčtí farmáři „šikanováni za to, co normálně dělali vždy.“ Iráčtí farmáři např. mohou být žalováni Monsanto, pokud by jejich plodiny, co nejsou GMO, byly znečištěny GMO plodinami pěstovanými v jejich blízkosti. (5) Důsledky pro zdraví a životní prostředí dosud nejsou u GMO známy. Na GMO založené zemědělství určitě podněcuje k monokulturám a ke genetickému znečištění. Tohle bude navíc dalším zvýšení už tak znečištěného iráckého životního prostředí v důsledku prachu z desetitisíců tun ‚ochuzeného‘ uranu, napalmu, chemických zbraní a fosforových bomb.

Od farmářů se bude rovněž vyžadovat, aby si kupovali i hnojiva, herbicidy a insekticidy proti chorobám rostlin. Od iráckých rolníků budou žádat, aby platili za tahle nová semena poplatky, a budou mít zakázáno si semínka uchovávat. Jinými slovy se iráčtí farmáři stanou exportními výrobci, což je recept k vyvolání hladu v Iráku, jaký je známý i z mnoha jiných rozvojových zemí. Pokud nějaká nezávislá suverénní irácká vláda tyhle dekrety nezruší, tak se tím zruší účinnost původního iráckého patentového zákona z roku 1970, který v souladu s iráckou ústavou zakazuje soukromé vlastnictví biologických zdrojů.

Rozkaz 81 navíc ignoruje starodávnou tradici iráckých rolníků o uchovávání semen a využívání svých znalostí ke šlechtitelství a pěstování vlastních rostlin. Rovněž to brutálně zavrhuje příspěvky iráckých farmářů, jimiž se už po stovky generací podíleli na vývoji důležitých plodin, jako pšenice, ječmen, datle a luštěniny. Pokud nikdo jiný nevlastní tyto odrůdy a jejich unikátních přednosti, pak jsou to ty rodiny, které si je pěstují, i když je nikdo nepopsal ani necharakterizoval z hlediska jejich genetického složení. Tento nový zákon, pokud nic jiného, tak umožní-li je geneticky manipulovat nebo je jinak modifikovat a pak „registrovat“ – tak se dopouští krádeže zděděného intelektuálního vlastnictví, okleštění svobod těchto rolníků a likvidace potravinové suverenity Iráku.[/quote]

Neuvěřitelné! (Ale pravdivé.)

Aaron Dykes

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: activistpost.com