Britští autoři S. K Haslett a E. A. Briant z kronikářských záznamů sestavili přehled tsunami, které zasáhly pobřeží Velké Británie za posledních 1000 let – a bylo jich opravdu hodně, včetně několika katastrofálních. Část z nich ale patřila do skupiny takzvaných meteo-tsunami, což jsou vzácně se vyskytující obrovské vlny, které vznikly působením tlakových níží. Tyto obrovské vlny naposledy vyvolaly na portugalském pobřeží rudý poplach.