TEPCO naměřilo rekordní stupeň radioaktivního záření, celých 1.9 miliónů Bq na 1 litr vody. Jedná se o záření beta, vycházející z radioaktivních substancí v druhém reaktoru. Bylo též nalezeno radioaktivní cesium v podzemních vodách u čtvrtého reaktoru. Na základě tohoto objevu vyvstávají obavy, že dochází k novým únikům do oceánu. Dle oznámení NHK se od listopadu zvýšila míra ozáření podzemních vod v blízkosti poškozeného druhého reaktoru. Předchozí nejvyšší naměřená hodnota, 1.8 miliónů Bq na 1 litr vody, byla zaznamenána v prvním reaktoru 13. prosince.


Z posledního průzkumu podzemních vod pod čtvrtým reaktorem vzešly obavy, že se mohl objevit nový zdroj radioaktivních látek unikajících do oceánu.

Analýza ze vzorků vody, vzatých z hloubky 25 metrů pod čtvrtým reaktorem, nyní poprvé odhaluje radioaktivitu v podzemních vodách. Výzkumníci z TEPCA také detekovaly 6.7 Bq/litr z cesia 137 a 89 Bq/litr ze stroncia jako další radioaktivní příměsi. Jedná se také o záření beta.

Navzdory tomu představitelé společnosti tvrdí, že je ještě příliš brzo na to, aby se mluvilo o novém ohnisku radioaktivních úniků. Provede se ještě více testů, aby se výsledky potvrdily. TEPCO připouští chybu ve výpočtech, neboť během získávání vzorků mohlo dojít k nezpozorovanému promíchání.

Úniky kontaminované vody byly největším rizikem pro japonskou populaci a životní prostředí již od samotného počátku tragédie ve Fukušímě v březnu 2011.

Koncem července 2013 TEPCO potvrdilo úniky radioaktivní vody do oceánu ze sklepení elektrárny Fukušima.

Od té doby TEPCO nahlásilo dva velké úniky vysoce ozářené vody do oceánů ze skladovacích nádrží – a to 300 tunový únik v srpnu a 430 tun v říjnu.

Překlad: Jan Petrák

Zdroj: rt.com