Ministerstvo obrany Spojených států zkonstruovalo satelit nové generace, schopný sledovat 40 % Země. Lehký teleskop, vytvořený pomocí vrstev optických polymerových membrán a vyvinutý společností Ball Aerospace & Technologies Corp., byl představen agenturou DARPA. DARPA (Agentura pro výzkum pokročilých obranných projektů) vyvinula tento revoluční satelit nazývaný „Zobrazovač pro využití v reálném čase s membránovou optikou“ (The Membrane Optical Imager for Real-time exploitation = MOIRE), který je vytvořen z 18 osmihranných zrcadel.


Program MOIRE byl zahájen v březnu 2010 a dnes se nachází v první fázi vývoje, v níž DARPA testuje životaschopnost tohoto konceptu. Druhá fáze vymezí návrh systému, kde Ball Aerospace návrh vytvoří a sestrojí k testování pětimetrový teleskop (16 stop), a také možnost třetí fáze, jež by obsahovala představení systému a spuštění dalšího testu, v němž by byl vypuštěn desetimetrový (32 stop) teleskop na oběžnou dráhu.

Fotografie: Namísto odrážení světla skleněnými zrcadly či lámání světla klasickou čočkou, jak to dělají tradiční vesmírné teleskopy, optická membrána MOIRE – tenká zhruba jako kuchyňský silonový sáček – světlo rozloží.