Poté, co v roce 2012 vědecký žurnál publikoval studii spojující rakovinu s geneticky modifikovanou kukuřicí od Monsanto, tak ji nyní stahuje poté, co najal bývalého zaměstnance Monsanto, aby tento zaplnil nový redaktorský post při revizi článků o biotechnologiích. V září 2012 vědecký žurnál Food and Chemical Toxicology (FCT) vydal studii od Glles-Eric Séralini et al., která zkoumala toxikologické účinky NK603 od Monsanto a pro něj vyžadovaného pesticidu Roundup. Zjistili „těžké toxikologické účinky (včetně zneprůchodnění jater, nekróz a nefropatií ledvin), zvýšený výskyt nádorů a vysokou úmrtnost u potkanů krmených geneticky modifikovaným zrním z NK603 anebo spojených s herbicidem Roundup.“


V únoru 2013 FCT najalo bývalého zaměstnance Monsanto Richarda E. Goodmana na nový post k revizím článků o biotechnologiích. 19. listopadu ohlásil FCT své rozhodnutí stáhnout publikovaný článek s uvedením, že výsledky studie byly nepřesvědčivé, protože při této studii nebylo použito dostatečné množství potkanů a že použitý kmen potkanů je nepřijatelný.

Fréderique Baudoin píšící pro CRIIGEN, nezávislé laboratoře, k níž je Seraliny přidružen, uvedl, že krátká studie Monsanto, která byla vydána v tom samém žurnálu, aby dokázala bezpečnost jejich produktů, „byla provedena na tom samém kmeni potkanů i na stejném počtu.“

Séraliny slíbil, že podá žalobu.

Baudouin poukázal i na další pochybení ve studii Monsanto, přes níž získali od regulátora schválení NK 603, s poznámkou, že „jejich srovnávací skupina byla falešná, protože krmivo kontrolních potkanů bylo kontaminováno GMO v dávkách srovnatelných s potkany, na které se působilo.“

Pěkně odfláknutá práce od Monsata a hanba FCT za jeho dvojí standardy.

I Evropská síť vědců (ENSSER) vydala kousavé odsouzení chování FCT s varováním, že takováto úroveň korupce je „flagrantním zneužitím vědy“, která „sníží důvěru veřejnosti ve vědu.“ To bezpochyby.

ENSSEr dále odsoudila FCT za porušení „nejen kritérií pro stažení, které si sám tento žurnál předepsal, ale i jakýchkoliv standardů pro dobrou vědu.“

Nedávný článek nazývající tuto záležitost ‚ Goodmanova aféra‘ uvedl, že:

[quote align="center" color="#999999"]

„Richrard E. Goodman je profesorem výzkumu alergie na potraviny a zdrojového programu z University of Nebraska. Je ale i bývalým zaměstnancem Monsanto, který pro tuto společnost pracoval mezi lety 1997 až 2004. U Monsanta hodnotil alergenicitu GM plodin této společnosti a vydával za sebe články o alergenicitě a bezpečnosti záležitostí týkajících se GM potravin (Goodman and Leach 2004).“[/quote]

Seraliny kromě toho všeho ani nehledal rakovinu, což by vyžadovalo větší počet zvířat, ale pouze připravoval studii o chronické toxicitě za úplně stejných podmínek, jakých použilo Monsanto k hodnocení bezpečnosti GM kukuřice.

ENSSER vysvětluje, že ta krátkodobá studie nejenže zjistila „značný toxický účinek“, ale také „zvýšený výskyt rakoviny.“ Dále kmen potkanů Sprague-Dawley je „běžně používaným standardem pro tento typ výzkumů“ a byl to ten samý, jakého použilo Monsanto.

A co je nejdůležitější: „Nepříjemné výsledky by se měly kontrolovat, nikoliv ignorovat. A ty toxické účinky, jiné než nádory a úmrtnost byly dobře podloženy.“

ENSSER dospívají k závěru: „Zjištění Prof. Séraliniho obstály dnes více než před tím, i přes tu tajnou revizi, s nálezem, že na nich není nic špatného, ať už co se týče technikalit, provedení nebo transparentnosti dat – což jsou základy, na kterých nezávislá věda spočívá. O přesvědčivosti jejich dat bude možno rozhodnout po dalších nezávislých studiích, nikoliv v tajném kruhu lidí.“

Biotechnologický průmysl má dlouhou historii potlačování jakékoliv vědy, která ukazuje, že jeho produkty jsou škodlivé. V průlomovém filmu Svět podle Monsanta Marie-Monique Robin odhalila, jak Dr. Arpad Pusztai přišel o kariéru, když vystoupil v Britské televizi se svým zjištěním, že GM brambory u potkanů způsobují poškození orgánů a metabolismu spolu s nárůstem před-karcinogenních buněk. Rovněž přidala příběh o tom, co se stalo Dr. Ignacio Chapelovi, který objevil, že GM kukuřice už kontaminovala přirozenou kukuřici v Mexiku.

Biotechnologický průmysl včetně Monsanta nejenže potlačoval vědu, ale také nalil desítky milionů dolarů do skrývání toho, které potraviny obsahují GMO. Ač 90-95% veřejnosti chce, aby tyto potraviny byly označeny, tak z nějakých divných důvodů, když se o tom hlasuje, tak je toto opatření vždy poraženo. (To musí asi být ten computerizovaný hlasovací systém, který nám vnutil Bush.)

Biotechnologický průmysl rovněž usilovně vyjednává obchodní dohodu 12 národů, která by vnutila GMO na trhy bez ohledu na místní zákony. US vede tento pak, který biotechnologickým společnostem poskytuje úplnou kontrolu nad potravinami, a který podvrací národní suverenitu ve prospěch nadvlády korporací.

Nový recenzent nad biotechnologiemi u FCT pomáhá těchto cílů dosahovat. Goodman je aktivní i v Mezinárodním institutu věd o životě (ILSI), který „vyvíjí k průmyslu přátelské metody vyhodnocování rizik pro GM potraviny a chemické kontaminanty a vkládá je do vládních předpisů,“ hlásí Jonathan Latham PhD.

Protože ILSI je financován biotechnologickými a agrochemickými společnostmi včetně Monsanta, je mu zakázáno, aby psal bezpečnostní standardy pro Světovou zdravotnickou organizaci. Lathm dodává, že Diana Banati, bývalá šéfka ředitelské rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin musela rezignovat kvůli svému dlouhodobému skrytému zapojení do ILSI.

Biotechnologický průmysl jasně ví, že jeho produkty jsou škodlivé, jinak by neutrácel tolika času, úsilí a peněz na potlačování negativní vědy, zakrývání obsahu GMO v potravinách a na jejich vnucování zemím přes tajné obchodní dohody.

Rady Ananda

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj:  activistpost.com