Frustrace a hněv v Americe rostou. Až natolik, že jeden z vůdců milice veřejně volal po zavraždění prezidenta Spojených států. V příspěvku vystaveném na své Facebookové stránce vůdce milice amerických křesťanských patriotů Everest Wilhelmsen tvrdil, že podle americké Ústavy již existuje oprávnění vzít věci do vlastních rukou. [quote align="center" color="#999999"] Teď už máme oprávnění na Obamu střílet, tj. zabít jej.


Jeho záměrné porušování naší Ústavy a odtrhování se od ní, neustálé pohrdání našimi mírovými protesty a korupce všech tří složek vládní moci (tj. vláda nelegitimních zlosynů), odhaluje diktaturu, kterou to je. Obama a jeho spolu-konspirátoři přezírají naši Ústavu (ústavní vládu zákona) a zneužívá Americký lid.

Oprávnění zabít Obamu vyplývá z 2. Ústavního dodatku: Vyvolává válku ve Spojených státech a pomáhá a uspokojuje naše zahraniční nepřátele – tudíž nám 2. Dodatek dává právo a povinnost (autorizuje nás), abychom se zapojili do odporu k nepříteli Spojených států, který tohle činí podle plánu na naše podřízení absolutnímu Despotismus. Nebyl bych vůbec překvapen, pokud by dnes (19. Listopadu) Obama odjel z Washingtonu DC … takže by se už nikdy nevrátil, anebo pokud by byl do měsíce mrtev. [/quote]

Snímek obrazovky:

Na Facebooku má tenhle příspěvek skoro 400 ‚sdílení‘ a několik ‚liků‘, ale podle Social News Daily jsou to výsledky způsobené žurnality, kteří tuto zprávu šíří, a nikoliv lidmi, kteří by s Wilhelmsenem souhlasili:

[quote align="center" color="#999999"]

Dobrou zprávou je, že všechna ta sdílení, jak je vidět, jsou buď žurnalisté, nebo starostliví občané, kteří hlásí hrozbu od Wilhelmsena FBI. A ano, vidíme to zas a znova, je velice pravděpodobné, že ten spolek senzorické deprivace s tím tak počítá pro jeho bezprostřední budoucnost, když takhle mluvil na Facebooku. Pamatujte, tohle není o svobodě projevu. Hrozby proti životu jiných, zvláště když jsou to veřejné osobnosti jako prezident, se berou velice vážně a nevztahuje se na ně ochrana svobody slova.[/quote]

Samozřejmě, že Tajná služba nebyla vůbec potěšena přímou hrozbou prezidentovi a ten příspěvek na Facebooku byl mezi tím odstraněn. Wilhelmsen by mohl být za takovouto hrozbu proti politickým vůdcům podle federálních zákonů stíhán a mohlo by ho čekat až deset let vězení.

Hrozba prezidentovi Spojených států je trestný čin třídy D podle Trestního kodexu Spojených států Oddíl 18, Část 871.

Jde o trestný čin se sazbou pět až deset let vězení a maximálně 250 000 dolarů pokuty, 100 dolarů speciálních vyhodnocení a 3 roky ochranného dohledu po propuštění.

Na pachatele přečinů, kteří přes počítač vysílají takovéto hrozby, mohou být uvaleny i restrikce na internet, jako zákaz přístupu k e-mailům.

Mac Slavo

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: shtfplan.com