Světová meteorologická organizace (WMO) konstatuje, že se končící rok může dostat do desítky nejteplejších od zahájení měření. Od ledna do září byla průměrná teplota o půl stupně vyšší, než průměrné hodnoty v období 1961-1990 (14,2 stupňů). Generální tajemník WMO Michel Jarraud upozornil na růst koncentrace skleníkových plynů v atmosféře a dodal: "Čeká nás horká budoucnost."


Ve druhé polovině 21. století bude mimořádné horko prakticky každoročním jevem, ke kterému bude docházet na 60 procentech zemského povrchu. To, co nebude spáleno, utone. Podle údajů OSN, globální hladina moře ročně stoupá o 3,2 milimetry – dvakrát rychleji, než v minulém století. Nedávno časopis National Geographic zveřejnil předpověď změn geografického vzhledu planety. Pokud následkem globálního oteplení roztají polární ledovce, pod vodou se ocitnou prakticky všechny pobřežní oblasti, ve kterých nyní žije převážná část obyvatel Země. Všechna tato voda bude mrtvá, jako před 3,5 miliardami let. Komentář biofyzika Alexeje Karnauchova:

[quote align="center" color="#999999"]

Nemizí ty články přírodního řetězce, které jsou všude rozšířeny, ale ty, které se nachází na kraji vyhynutí, Například okolo 90 procent oxidu uhličitého z atmosféry zpracovává přibližně 80 druhů planktonu. Tyto druhy jsou velmi citlivé na teplotu a kyselost vody. Změna těchto parametrů zahubí plankton. My si nevšimneme, jak zmizí, avšak následky jejich zmizení budou velmi vážné.[/quote]

Jednou z hlavních příčin vyčerpání oceánů spočívá v agresivním rybářském průmyslu. Existují údaje, podle nichž se počet velkých ryb (tuňáka, plachetníka, tresky, platýse) od roku 1950 snížil o 90 procent. Rybářské flotily se zaměřily na malé sardinky, ančovičky a sledě. Právě ti se živí planktonem. Vyjmutí důležitého článku ze středu potravinového řetězce od základu podrývá celý ekosystém.

Současně s tím lidstvo svou činností mění chemické složení moří. Kyselost vod vzrůstá. To znamená, že se snižuje úroveň uhličitanu vápenatého – klíčového stavebního materiálu pro pancíře a mušle korálů, planktonu, měkkýšů, a také mnohých dalších mořských organismů.

Avšak nejhorší není to, že budeme mít primitivní mořský ekosystém, myslí si Alexej Karnauchov:

[quote align="center" color="#999999"]

Pokud neomezíme spotřebu přírodních zdrojů (včetně energetických surovin), tak se oceány prostě vypaří. K tomu dojde za 300 let. Moře, jako takové, přestane existovat. Globální oteplení se dostane do nezvratného stádia skleníkové katastrofy. A ze Země se stane Venuše, na jejímž povrchu nemůže existovat takový život, jaký známe.[/quote]

Zkrátka, současné ekologické problémy začínají přímo ovlivňovat lidský život. Podle řady vědců má změna podnebí cyklickou podobu – koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře jednou roste, podruhé padá – a mělo by dojít k "opačnému mechanismu." Nikdo ale nemůže sdělit, kdy k tomu dojde a jaké to bude mít následky.

Zdroj:  czech.ruvr.ru