Jak už jsme uvedli loni: Potajmu vyjednávaná mezinárodní dohoda nejenže by rozdrtila soukromí na Internetu daleko více než SOPA a ACTA, ale ve skutečnosti by zničila i suverenitu USA a všech dalších signatářů. Nazývá se Trans-pacifické partnerství (TPP). Rovněž jsme uváděli, že i kongresmani jsou rozzuření, že tyto zákony se držely před americkou veřejností v tajnosti.


A to, že TPP je proti-americký úchvat moci velkými korporacemi.

Teď Wikileaks prozradila kapitolu o intelektuálních právech z této tajné dohody … a ta je až tak strašná, jak jsme se obávali. Public Citizen vysvětluje, jak by TPP omezila přístup lidí k dostupným léčivům.

A International Business Times vysvětluje:

[quote align="center" color="#999999"]

Kapitola TPP o IP adresách se zabývá spoustou záležitostí, ale její potenciální dopad na základní internetovou svobodu a používání patří k tomu, co by mělo přímý dopad na většinu lidí už v krátkém výhledu. Jedny z největších obav ohledně dohody povstaly od skupiny obhájců internetové svobody the Electronic Frontier Foundation a točí se kolem konceptu „dočasných kopií“. Zde je text odpovídající sekce kapitoly o intelektuálním vlastnictví TPP, která unikla ve středu. „Každá ze stran zajistí autorům, interpretům a producentům fonogramů to, aby měli právo buď autorizovat, nebo zakázat veškeré reprodukce svých děl, představení a fonogramů jakýmkoliv způsobem nebo v jakékoliv formě, trvalé či dočasné (včetně dočasného uložení v elektronické formě).“ EEF už v červenci sepsala analýzu těchto formulací – které nebyly během uplynuvších měsíců upraveny – že toto opatření „odhaluje hlubokou odtrženost od reality moderních počítačů,“ které i při provádění běžných operací spoléhají na dočasné kopie, a při těch se musí vytvářet dočasné kopie programů a souborů, aby se realizovaly základní funkce. Zvláště to platí, když je počítač připojen k Internetu, když využívá dočasných kopií při bufferování videí, ukládání cache souborů, aby se zajistilo rychlé stažení webu a další. „Jelikož je technickou nezbytností stáhnout dočasnou verzi všeho, co na svém zařízení vidíme, tak to znamená – podle USA navržené formulace – že kdokoliv, kdo vůbec zahlédne nějaký obsah na svém zařízení, by potenciálně mohl být brát k odpovědnosti za krádež copyrightu?“ píší EFF. „I pro jiné země podepisující TPP by odpovědí mohlo být nejspíš ano.“

[/quote]

TPP by doslova fungovala ke zničení suverenity USA a ostatních národů, které tahle uzákonění podepíší.

Post scriptum: Obnoví ti u moci své cejchování Wikileaks jako zločinců za to, že přes ně unikl proti-americký zákon, který by nás odral o národní suverenitu?

  • Další články k tématu ZDE .

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: washingtonsblog.com