Pod mořskými ledovci Antarktidy existuje celá síť gigantických kanálů. K takovému závěru po společné práci došli vědci z několika britských universit. Vědci nepochybují o tom, že tato koryta mají určitý vliv na velikost ledovcového příkrovu a na změny výšky hladiny světového oceánu. Výzkum se týkal plovoucích šelfových ledovců Filchnerova a Ronneho. Tyto ledovce jsou částečně tvořeny pevninskou ledovcovou deskou, která sklouzává do Weddelova moře. Důkladná pozornost je těmto ledovcům věnována proto, že se jejich plocha za poslední dobu výrazně zmenšila.


Ukázalo se, že led tál kvůli teplým proudům, které ledovec podtékají. Infračervené senzory družice NASA Terra a letecké radary objevily protáhlé řeky táhnoucí se stovky kilometrů od kontinentu do oceánu. Tloušťka a výška těchto koryt je srovnatelná s Eifelovou věží.Vědci připouštějí, že kanály jsou pokračováním proudů vody z roztátého ledu pod kontinentální částí Antarktidy. Poté, co tato voda opouští pevninu, se smíchává s vodou mořskou. Sladká voda je lehčí, než slaná, vyplouvá nahoru a „sklouzává“ po spodku ledovce, čímž v něm vytavuje řeku. Podle názoru autorů objevu, na těchto řekách závisí stabilita mořských ledovcových polí.

Ruští glaciologové už dávno předpokládali, že podobné proudy musí existovat, slovo má náměstek ředitele Arktického a antarktického vědecko-výzkumného institutu Ruského hydrometeorologického ústavu Valerij Lukin:

[quote align="center" color="#999999"]

To, že existují kanály pod ledovcovým vodním systémem, bylo zjištěno již na konci 60. let. Náš vědec Igor Zotikov teoreticky vypočítal možné objemy tání ledu na spodku kontinentálního ledovce. Předpokládal, že voda, která vznikne na spodku ledovce díky jeho tření o matečnou horninu a díky vysokému tlaku, pod ledovcem vytvoří vodní systém. A jeho vyústění je možné pouze do oceánu.[/quote]

Podle slov Valerije Lukina, tání kontinentálního ledovcového příkrovu nezávisí na teplotě vnějšího prostředí:

[quote align="center" color="#999999"]

Je závislé na tlaku, který je spojen s tloušťkou ledovce. A na rychlosti pohybu ledovce po matečné hornině. Čím je tato rychlost větší, tím větší i třecí síla, díky které vzniká teplo rozpouštějící spodní část ledovce. To ale není spojeno s globálním oteplováním.[/quote]

Vychází nám tedy, že ani řeky nacházející se pod mořskou částí ledovců s globálním klimatem také nejsou spojeny. Za svůj vznik vděčí zcela jiným příčinám, včetně tepla z rozehřátého zemského pláště. Nicméně, když nyní známe, kam tyto řeky tečou a kde se vlévají do oceánu, můžeme snadněji sestavit mapu teplých mořských proudů kolem Antarktidy. Znamená to, že je možné přesněji předpovídat chování vnější části mořských ledovců a odpadlých ledových hor.

Zdroj:  czech.ruvr.ru