Průmysl rychlého občerstvení je trhem za mnoho miliard dolarů, co každoročně prodá miliardy burgerů. Aby se tato poptávka udržela, je zapotřebí továrního zemědělství se zabíjením tisíců krav každou hodinu. Při této úrovni vysoké produktivity je zákonité, že dochází k příležitostným chybám. Nedávná studie vydaná Annals of Diagnostic Pathology vrhá na toto jídlo, které konzumujeme, nepříliš vábné světlo. Studie se zaměřila na 8 různých druhů hamburgerů z rychlých občerstvení. Za využití metody histologického testování objevili, že vzorky každého z nich obsahovaly sotva 2,1 – 18,8% obsahu skutečného masa.


Odpuzující objevy zjistily, že tyto burgery rovněž obsahovaly pojivovou tkáň, krevní cévy, chrupavky, rostlinný materiál, materiál z periferních nervů, tukovou tkáň a kosti. To nenabízí téměř žádné nutriční hodnoty, pokud vůbec nějaké.

Co je ještě horší, byli zjištěni i vnitrobuněční paraziti známí jako sarcocystis (svalovka). Když zvíře sní potraviny, které obsahují tyhle infekční zárodky z jiných zvířat, mohou se svalovkou nakazit. To není vůbec překvapující, uvážíme-li odporně drsné a nezdravé podmínky v továrním zemědělství.

Burgery z rychlých občerstvení ve skutečnosti sestávají jen z malého obsahu skutečného masa, průměr u testovaných burgerů byl 12%. Burgery jsou převážně tvořeny vodou: obsah vody byl v rozsahu od 37,7% po 62,4% s průměrem 49%. Svalovku našli jen ve 2 hamburgerech a v žádném vzorku nenašli mozkovou tkáň.

Firma zkoumající potravinářský průmysl Technomic sestavila seznam největších značek rychlého občerstvení v Americe a určila, že 5 vrcholných jsou: Burger King, Wendy’s, Starbucks, Subway a Mc Donalds. Ovšem vrcholnou pěticí podle prodeje burgerů jsou: Mc Donalds, Wendy’s, Burger King, Sonic a Arby’s.

Přidejme k tomu ještě rostoucí obavy o bezpečnost rychlých občerstvení po odhalení, že určité produkty vyráběli z růžového slizu a dokonce s obsahem koňského masa. Aby to bylo ještě hroší, jsou podmínky, za nichž jsou držena zvířata vysoce příznivé k šíření nebezpečných virů a patogenů rezistentních k antibiotikům. Avšak restaurace s rychlým občerstvením si budou nadále užívat mnohamilionových zisků i přes trend rostoucího zdravotního rizika a uprostřed větších obav z jejich produktů. Vypadá to však, že člověk si nemůže být stejně nikdy jist tím, co komerční potravinářské produkty obsahují.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj:  exposingthetruth.co