Se vzrůstající četností dochází k dušení legitimních vědeckých dat ve prospěch vědeckých zmetků vycucaných z prstu kooperativních „výzkumníků“, kteří propadli návyku na korporátní a vládní peníze – financující to, co vždy přichází s dopředu určenou soustavou „závěrů“, s nimiž musí řečení výzkumníci souhlasit, aby příliv těch prachů pokračoval. To je velice nešťastné, protože takové vylomeniny nejenže pošpiní daný vědecký obor, ale také obecné veřejnosti odepřou přístup k důležitým datům a informacím, které by mohly dramaticky zlepšit její život.


Roli řádné vědy vysvětlil profesor Ian Boyd, vedoucí vědecký poradce britského ministerstva životního prostředí, který řekl, že „vědci by měli být ve veřejné aréně spíše hlasem rozumu, než disentu,“ dá se však, že říci příliš mnoho z nich si doslova koupili, aby tuto funkci plnili.

George Monbiot píšící do novin Guardian nad touhle záplavou ziskem motivované vědy ve své vlastní zemi i jinde lamentuje:

[quote align="center" color="#999999"]

Boydova doktrína je zkrášleným destilátem esence vládní politiky v Británii, Kanadě a Austrálii. Vlády potlačily nebo dezinterpretovaly nepohodlná zjištění o klimatické změně, zamoření, pesticidech, rybolovu a živé přírodě. Programy, které produkují nevítaná zjištění, zavřeli, a vědcům se snaží nasadit náhubky. Tohle je moderní verze sovětského Lysenkismu: drcení akademického disentu ve jménu mizerné vědy a zkorumpované moci.[/quote]

 

Drž pusu a krok – jinak budeš vyvrhel

Boyd v online žurnálu argumentoval, že pokud vědci někdy promluví volně, tak tím často vyvolají konflikt mezi sebou a vládně-korporátní vládnoucí třídou, což vede k „chronicky hluboce zakořeněné nedůvěře vědců, která by mohla podrýt křehké základy, na nichž buduje věda svou relevanci.“ To může následně „podrazit záležitosti vědy ve vládě.“

Vzhledem k tomu by se měli vyhnout „náznakům, že nějaké politiky jsou buď správné, nebo nesprávné.“ Když zjistí, že musí promluvit, měli by tak činit skrze „přidělené poradce“ v tisku a jinde a být „ve veřejné aréně“ spíše hlasem rozumu než disentu.

Monbiot o této strategii pokračuje:

[quote align="center" color="#999999"]

Drž pusu, promlouvej skrze mě, nebuď disident – jinak svým chováním způsobíš, že věda se stane irelevantní. Všimněte si, že konflikt mezi vědou a politikou způsobili spíše vědci, než politici, kteří ignorují důkazy nebo jich zneužívají, nebo než vedoucí vědečtí poradci.[/quote]

Dospívá k závěru:

[quote align="center" color="#999999"]

Svět, v němž vědci promlouvají jen skrze prostředníky a v němž se disent považuje za protiklad rozumu, je světem obraným o smysluplnou demokratickou volbu. Vládu můžete posuzovat podle chování k nepohodlným faktům a k lidem, kteří je odhalují. A tahle se nejeví dobře.[/quote]

Nikde nebyly vědecké zmetky nasazovány tolik jako v hájemství „klimatické změny“ a geneticky modifikovaných potravin, a to ani v dalších Západních demokraciích. Ty zmetky pochází i z amerických „výzkumů“.

 

Skutečná věda trpí a s ní i lidé

Když Kalifornie v roce 2012 předeslala, že bude vyžadovat u všech GM potravin označování, korporace jako Monsanto a Cargill – ty obě nesmírně investovaly do GMO – vytáhly k porážce tohoto opatření těžkou artilerii. A tak, aby se jim to povedlo, použili universitních „výzkumů“.

Jonathan Benson z NN to vysvětlil:

[quote align="center" color="#999999"]

Přinejmenším ždibec propagandy, co protlačila takový nesmysl, pochází z University of California Davis, kde nedávno dva profesoři předložili průmyslem financovanou studii, která tvrdí, že Kalifornský záměr k hlasování č. 37, který by vyžadoval označování GMO na úrovni maloobchodu, by potravinářský průmysl stál více než 1 miliardu dolarů. A tyhle zvýšené náklady, tvrdí, by nakonec vedly k vyšším cenám potravin pro spotřebitele.[/quote]

Tahle propagandistická 48stránková „zpráva“ nadepsaná „Nákladná regulace bez jakéhokoliv přínosu“ se ani neobtěžovala použít byť jedinou unci skutečné vědy, aby i tak tvrdila, že označování GMO by poškodilo potravinářský průmysl a spotřebitele. Jen taktiku děsu a zastrašování.

Takovéto taktiky bohužel v dnešních vládně-korporátních společnostech až příliš převažují. To znamená, že skutečná věda a přínosy, které by přinesla lidem, trpí.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroje:  naturalnews.com guardian.com, sciencerecorder.com