Naše planeta prošla dlouhou cestou vědeckých průlomů a objevů. Věda mainstreamu začíná objevovat nové koncepty reality, které mají potenciál změnit naše vnímání o naší planetě a mimozemském prostředí, které nás vždy obklopuje. Hvězdné brány, černé díry a portály bývaly desítky let předmětem konspiračních teorií i teoretické fyziky, to však všechno končívá s tím, jak naše chápání skutečné povahy reality neustále roste. Ve fyzice bývaly horké díry hypotetickými konstrukty časoprostoru, které by mohly být i zkratkou časoprostorem. Vždy jsme se divili, jak by mohli mimozemšťané cestovat tak daleko, a tohle by mohlo být jedním z mnoha vysvětlení. Ač vědci pořád ve skutečnosti nemají jasno, co vlastně našli, otvírá to mysl k mnoha možnostem.

Změna vědecké fantazie na vědecký fakt zjevně v těchto dnech probíhá dost často a NASA to provedla, když ohlásila objev skrytých portálů v zemském magnetickém poli. NASA je nazývá body X čili regiony elektronové difúze. Jsou to místa, kde se magnetické pole Země propojuje s magnetickým polem Slunce, což následně tvoří spojité cesty vedoucí z naší vlastní planety do sluneční atmosféry, která je 93 milionů mil daleko.

NASA použila své kosmické lodi THEMIS stejně jako evropské sondy Cluster, aby tento jev prozkoumala. Zjistili, že se tyto portály každodenně několik tucetkrát otvírají a zavírají. To je legrační, protože existuje spousta důkazů, které poukazují na to, že slunce je obrovitou hvězdnou bránou pro ‚bohy‘, aby tak procházeli sem a tam dimenzemi a vesmíry. Tyto portály, které NASA objevila, jsou obvykle umístěny desítky tisíc kilometrů od Země a většina z nich trvá jen krátce; další jsou však obrovské, rozsáhlé a trvanlivé.

Z toho, co jsou vědci schopni určit, pomáhají tyto portály přenášet tuny magneticky nabitých částic, které přitékají ze Slunce a způsobují severní i jižní polární záře a geomagnetické bouře. Pomáhají s přenosem magnetických polí ze Slunce na Zemi. US kosmická agentura v roce 2014 vystřelí novou misi zvanou Magnetosférická mnoha-škálová mise (Magnetospheric Multi scale Mission – MMS), k níž budou patřit čtyři kosmické lodi obíhající Zemi, aby tyto portály lokalizovaly a pak studovaly. Ty jsou umístěny tam, kde se zemské a sluneční magnetické pole propojují, a kde se ty nevysvětlené portály formují.

NASA tuto studii financuje na University of Iowa, a pořád jim není ještě jasné, co jsou ty portály zač. Vše, co se jim povedlo, jsou pozorování nabitých částic protékajících skrze ně, které způsobují elektro-magnetické jevy v zemské atmosféře.

Magnetické portály jsou neviditelné, nestabilní a prchavé. Otvírají se a zavírají bez varování a nejsou v nich žádné značky, co by nás v nich vedly – Dr. Scudder, University of Iowa