Masivní propagandistická kampaň, s jejíž pomocí se globální finanční kruhy, za pomoci svého nejdůvěrnějšího přítele Al Gorea a hrstky zkorumpovaných politiků, pokoušely přesvědčit svět o tom, že lidmi produkované emise CO2 ohrožují přežití naší planety pokud nedojde okamžitě k drastickým úsporným opatřením, byla zcela zdiskreditována a je v zásadě mrtvá. Vzhledem k tomu, že stále větší počet vědců vznáší veřejně námitky proti podvodným argumentům globálně oteplovací bandy, přichází tato skupina nyní s přiznáním, že teplota na Zemi zůstala, i přes zřetelné zvýšení emisí CO2, posledních 15 let beze změny (jedná se přesnějí již o 16 let a 10 měsíců-p-p.). Nyní zasadila Čínská akademie věd celé této záležitosti další zdrcující úder.


Celosvětový útok, vedený za tím účelem, aby bylo možno, prostřednictvím nejrůznějších nařízení, drasticky snížit emise CO2, či jak zastánci teorie globálního oteplování rádi říkají, aby bylo možné „snížit uhlíkovou stopu“, začal v roce 2007 poté, kdy došlo ke zveřejnění třetí zprávy IPCC (Mezivládního panelu o klimatické změně). Tento útok začal jako koordinovaná kampaň ve sdělovacích prostředcích. Bývalý ministr zahraničí Al Gore se stal živým vývěsním štítem tohoto tažení: aby byl této kampani dodán důraz, byla tehdy Goreovi, společně s IPCC, udělena Nobelova cena.

Ve zprávě IPCC z roku 2007 bylo poprvé zcela jednoznačně deklarováno, že globální oteplování není pouhou teorií, ale že se jedná o „skutečnost“.

Závěry této zprávy, mimo jiné, uvádějí:

  • Pozorování ukazují, že se povrch Země ohřívá. Celosvětově byla 90. léta pravděpodobně tou nejteplejší dekádou od začátku měření.
  • Koncentrace antropogenních (tedy lidmi emitovaných) skleníkových plynů v atmosféře se výrazně zvýšila.
  • Pozorované oteplení je „s velkou pravděpodobností“ zapříčiněno lidskou aktivitou.
  • Projekce pro 21.století ukazují rychlejší oteplení, než k jakému došlo během minulých 10.000 let.

Zpráva IPCC z roku 2007 přišla s touto dělostřeleckou palbou proto, aby bylo možné nahnat celému světu strach. Tak jsme se například mohli dočíst, že: „ pro 20 až 30 procent druhů, které jsme zatím prozkoumali, existuje pravděpodobnost zvýšeného rizika jejich úplného vyhynutí, pokud dojde ke zvýšení průměrné hodnoty globálního oteplování o 1.5 až 2.5°C oproti úrovním z let 1980-1999. V případě, že by došlo ke zvýšení průměrné hodnoty globálního oteplování přibližně o 3.5°C, uvádí modelová projekce signifikantní vymírání druhů (40 až 70 procent prozkoumaných přírodních druhů).“

V této zprávě je dále uvedeno: „Částečné roztání sněhové pokrývky na pólech by mohlo způsobit vzestup hladiny moří o několik metrů, mohlo by dále způsobit výrazné změny ve strukturách pobřeží, jakož i záplavy, které by zasahovaly hluboko do vnitrozemí. Následky by byly nejvíce citelné v říčních deltách a na nízko položených ostrovech. Takovéto změny by se podle počítačových projekcí měly přirozeně odehrávat během dlouhých časových úseků (po celá tisíciletí),nicméně k rychlému zvýšení hladiny moří by nyní mohlo dojít již v časovém rámci několika set let.“

Když ale začalo po roce 2007 docházet ke stále častějšímu výskytu chladných zim, uchýlili se zastánci globálního oteplování k triku. Namísto toho, aby hovořili o globálním oteplování, přišli s termínem „klimatická změna.“ Nyní byli s to vysvětlit každé tornádo, každé sucho, každou sněhovou bouři, či každou vlnu veder tím, že se jedná o člověkem způsobenou „změnu klimatu“, jež je výsledkem emisí CO2. Toto bylo učiněno v naději, že si stěží někdo najde čas na to, aby důkladně prověřil původní teorii, podle níž lidmi vyprodukované emise CO2 „skleníkových plynů“ se nějakým způsobem dostávají do atmosféry a prostřednictvím, těmito lidmi vymyšleného komplikovaného procesu, oteplují klima na Zemi. Abyste tomu mohli lépe porozumět, vygooglujte si termín „skleníkový efekt.“

Ve své zprávě definuje IPCC jak tento „skleníkový efekt“ údajně funguje: „Takovýmto způsobem umožňuje přirozený efekt skleníkových plynů život na Zemi, tak jak ho známe. Nicméně lidské aktivity, především spalování fosilních nosičů energie a mýcení lesů, velmi zesílily tento přirozený efekt skleníkových plynů a způsobily takto globální oteplování.“

Jakým způsobem by k tomuto ale mělo přesně docházet, k tomu nenabízejí ani ten nejmenší, vědecky podložený, důkaz. Jedná se jednoduše o čistý nesmysl, zabalený do vědecké terminologie. Obojí prostě není možné – buďto oteplují lidmi vyprodukované emise CO2 Zemi a díky tomu tají ledovce, anebo emise CO2 Zemi naopak ochlazují a vše kvůli tomu mrzne.

Této klice, která prosazuje teorii globálního oteplování (klimatickou změnu) je jedno, že C02 je neškodný plyn, který potřebují rostliny k tomu, aby rostly a že je tento plyn nezbytný pro fotosyntézu. Těmto lidem je rovněž jedno, že tento plyn je výrazně těžší, téměř dvakrát těžší než vzduch a z toho důvodu je z fyzikálního hlediska velmi nepravděpodobné, že by mohl vystoupat z uhelné elektrárny, či z výfuku auta do atmosféry Země. Globální oteplování bylo od počátku politickou, nikoliv vědeckou kampaní.

Pokud by bývali chtěli být poctivější, mohli použít termín „změna počasí“, ale pak by většina lidí tento trik prohlédla, vzhledem k tomu, že se počasí mění neustále. Většina meteorologů není s to předpovědět počasí na dobu delší, než jen několik málo dní dopředu. Jak potom může tato globálně oteplovací banda „předpovídat“ drastické změny počasí na desetiletí dopředu a tvrdit, že tyto předpovědi jsou založeny na vědeckém základě? Jednoduše: toto není možné.

 

Špatné zprávy pro globálně oteplovací kliku

V posledních letech se skutečnost chovala tvrdohlavým způsobem. Dokonce i New York Times, jinak zastánci globálního oteplování, musely nedávno doznat (ve své příloze) trýznivou skutečnost, že během posledních 15 let nedošlo na Zemi k žádnému oteplení! V NYT bylo napsáno toto: „Ať to zní jakkoliv neuvěřitelně, měli jsme v uplynulém období, co se týče globálního oteplování, štěstí. Teplota na povrchu Země stoupala v posledních 15 letech výrazně pomaleji, než tomu bylo 20 let předtím. A oteplování se rozhodlo dát si tuto pauzu, i přesto, že se skleníkové plyny v atmosféře hromadily rekordní rychlostí.“ Taková smůla, přesně toto se nemělo stát…

Nyní zasadila Čínská lidová republika pokusu vnutit světu naplánovaný prodej emisních povolenek, údajně za tím účelem, abychom „zachránili naši planetu“ smrtící úder. 15. června zveřejnila renomovaná Čínská akademie věd kompilaci o 1300 stránkách, která sestává z posudků expertů vědecké literatury. Tato studie zcela vyvrací teorii o globálním oteplování. To, že se čínské úřady odhodlaly k tomu, aby nechaly přeložit těchto téměř 1300 stran posudků expertů z čínštiny do angličtiny ukazuje, jak vážně berou důkazy, jejichž prostřednictvím byla vyvrácena tvrzení IPCC. Čínská akademie věd pozvala autory, kteří se podíleli na této studii o 1300 stranách, na konferenci do Pekingu, aby tam mohli své studie veřejně prezentovat.

V prosinci 2012 ztroskotala konference Spojených národů. Na této konferenci měl být přijat závazek boje proti klimatické změně. Poté, co Čína odmítla podepsat odpovídající smlouvu, USA, Kanada, Indie, Japonsko, Rusko a Brazílie se k tomuto postoji Číny připojily. Rovněž se v rámci EU zcela zhroutily plány, s jejichž pomocí měla být zavedena daň z kysličníku uhličitého, tedy prodej emisních povolenek, takzvaný „cap and trade“, který je podporován klimatickou burzou v Londýně (ECX).

Na konci dubna zažil prodej emisních povolenek další pád, když cena emisních certifikátů klesla na 8-leté minimum. Stalo se tak poté, co Evropský parlament odmítl plán, který předložily zoufalé velké banky, které jsou vlastníky emisních certifikátů, jako rychlé východisko ze stále více slábnoucího obchodování s povolenkami. ECX a její partnerská burza v Chicagu, Chicago Climate Exchange (CCX), která byla mezitím zastavena, jsou výtvorem burzy surovin, International Continental Exchange (ICE), jež sídlí v Atlantě. Tato burza patří týmž bankám, které jsou zodpovědné za tu nejtěžší světovou finanční krizi moderní doby. Jedná se o banky Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank a Société Générale.

Nicméně, možná nejvíce zničující pro tuto agendu byla studie, jež byla nedávno vydána Americkým úřadem pro vesmír (NASA), která obsahuje ta nejnovější data. Tato studie dokazuje, že „skleníkové plyny“ ve skutečnosti blokují až 95 procent škodlivého slunečního svitu a mírní takovýmto způsobem tepelné účinky Slunce. Tato data byla sesbírána prostřednictvím sond v atmosféře za pomoci širokopásmové emisní radiometrie (SABER). SABER provádí pozorování infračervených emisí z horních vrstev atmosféry Země, především kysličníku uhličitého (CO2) a molekul oxidu dusíku (NO), dvou substancí, které bývají považovány za podstatné pro energetickou rovnováhu vzduchu nad povrchem naší planety.

Přístroje z Langley Research Center NASA ukázaly, že během nedávného náhlého nárůstu sluneční aktivity se do termosféry dostalo 26 miliard kilowatt hodin energie Slunce, ale rovněž ukázaly i to, že 95 procent tohoto záření bylo posláno zpět do vesmíru. Tento objev odporuje hlavnímu přepokladu teorie o skleníkových plynech, podle níž více CO2 znamená větší oteplení naší planety.

Nyní se tedy definitivně prokázalo, že CO2 je plyn, který má chladící účinky. Tolik o scénářích zániku planety podle IPCC. Otázka nyní zní: Přestane se nyní plýtvat penězi daňových poplatníků na drahé větrné elektrárny a začnou se vyvíjet efektivnější strategie pro energetické zásobení evropského hospodářství v budoucnosti?

Zdroj:  info.kopp-verlag.de, Překlad:  freeglobe.cz