Naposledy, když jsme uvažovali o možnosti “vnitřního vykoupení” v Řecku v kyperském stylu, což je v podstatě legální mandát ke konfiskaci aktiv soukromého sektoru, který se stává rukojmím místního finančního systému, dokud nebude rozvaha řečeného finančního systému solventní, tak jsme žertovali. No, ve skutečnosti to žert není. Ale nejenže jsme uvažovali o „vnitřním vykoupení“ bankovního sektoru, v němž jsou nezabezpečené bankovní pohledávky, k nimž patří dluhopisy a samozřejmě vklady, které by se použily jako vhodný zdroj k uhašení problémů s nedobytnými dluhovými „aktivy“, ale že by se to mohlo rozšířit do širší ekonomiky a konkrétně na závazky nezatížená aktiva soukromého sektoru.


Čili teď to vypadá, že Řecko, které zoufale touží po odložení nevyhnutelného oznámení, že potřebuje jen třetí, ale zatím ne čtvrté vykoupení z dluhů, právě tohle udělá.

Jak hlásí Kathimerini, řecké ministerstvo práce a sociálního pojištění „vážně uvažuje o drastických opatřeních, jímž by získalo příspěvky na sociální zabezpečení, které jim dluží podniky, aby se vyhnuli omezení penzí a dávek.“ O jaká drastická opatření jde? „Ministerstvo plánuje společnosti donutit, aby zaplatily, jinak jim zabaví jejich aktiva, takže to vynahradí těch 14 miliard euro, co jim na příspěvcích chybí.“

Konec konců je to jen „spravedlivé“.

Kathimerini bylo tak laskavé, že rozvedlo tento skutečně vážný problém s plánem, který dále rozdrtí jakékoliv potenciální zotavení řecké ekonomiky:

[quote align="center" color="#999999"]

Ač se tato částka – odpovídající 8 procentům hrubého domácího produktu země – může na papíře snadno spočítat, je téměř nemožné ji vybrat, i kdyby stát zkusil zkonfiskovat veškeré nemovitosti dlužníků a jejich dluhové pohledávky třetích stran k nim.

Ministerstvo bylo nuceno uvažovat o vlastnické změně u aktiv v důsledku těžkého zchudnutí státních fondů sociálního zabezpečení. Na konci roku se očekává fiskální schodek sociálního zabezpečení přinejlepším odpovídající 1.06 miliardy eur. To rovněž zakládá i špatný start do nového roku, jehož rozpočet rovněž obsahuje omezení státních dotací do fondů sociálního zabezpečení o 1,8 miliardy eur.[/quote]

Kromě toho již zjevného, konkrétně tento „plán“ bude pouhou poslední katastrofou, která postihne už dlouho trpící řeckou ekonomiku, která teď uvízla v nejhorší depresi v historii, a kde hrabiví a zkorumpovaní politici rychle „zkonfiskují“ jakýkoliv prospěch, který by mohl vzniknout z tohoto konfiskačního plánu (ovšem místo aby se z toho všeho obvinila korupce, bude to pět vina (pseudo)úspor), ovšem největší problém bude, že veškerá podnikatelská důvěra, že Řecko by mohlo být zdravým místem, kam je možno umístit podnik, prostě uletí oknem, jelikož nikdo nebude vědět, nehrozí-li mu svévolná perzekuce a nemůže-li se v kterémkoliv okamžiku stát předmětem konfiskace aktiv.

Ovšem nic nás nenaplňuje větší důvěrou, že věci jdou v Řecku od hororu k noční můře, než následující sdělení FT: „John Paulson a klika býčích spekulativních fondů vedou vstup do řeckých bank v důvěře, že v Řecku, na které se dlouho pohlíželo jako na nejslabší ekonomiku periferie eurozóny, se to obrací.“

Opravdu obrat o 360 stupňů.

Dobrá zpráva: řecká vláda bude mít přinejlepším spoustu aktiv od „ještě větší blbů“, aby si z nich vybrala, až dopadne kladivo konfiskace.

Tyler Durden

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: zerohedge.com