Karen Hudes je absolventkou právnické fakulty v Yale a více než 20 let pracovala v právním oddělení Světové banky. Když ji vyhodili za vynesení korupce ve Světové bance, tak ve skutečnosti zastávala pozici vedoucího poradce. Měla pozici, z níž unikátně viděla, jak přesně globální elita vládne světu, a ty informace, které nyní odhaluje veřejnosti, jsou naprosto omračující. Podle Hudes používá elita k dominanci nad planetou velice úzké jádro finančních institucí a megakorporací. Cílem je kontrola. Chtějí nás všechny zotročit dluhem, chtějí dluhem zotročit všechny naše vlády a chtějí, aby všichni naši politici záviseli na ohromných finančních příspěvcích, které nalévají do jejich kampaní. Jelikož tato elita rovněž vlastní všechny velké mediální společnosti, tak média mainstreamu nikdy nedovolí, aby k nám dolehlo porušení toho tajemství, že s funkcí našeho systému je něco od základu špatně.


Nezapomeňte, že tohle není „žádný konspirační teoretik“, co tyhle věcí říká. Tohle je z Yale vzdělaná právnice, která po více než dvě desetiletí pracovala uvnitř Světové banky. Následující souhrn jejího renomé pochází přímo z její webové stránky…

[quote align="center" color="#999999"]

Karen Hudes studovala právo na právnické fakultě v Yale a ekonomii a Amsterodamské universitě. Pracovala mezi lety 1980-1985 v US Export Import Bank v USA a na právním oddělení Světové banky mezi lety 1986-2007. Založila Nevládní organizační výbor sekce mezinárodního práva při Americké advokátní komoře a Výbor pro multilateralismus a odpovědnost u mezinárodních organizací při americké větvi Mezinárodní asociace právníků.[/quote]

Dnes Hudes velice usilovně zkouší odhalit ten zkorumpovaný finanční systém, který využívá globální elita ke kontrole bohatství světa. Během interview s New American diskutovala o tom, jak ochotně dovolujeme skupince elitářů naprosto dominovat nad zdroji planety…

[quote align="center" color="#999999"]

Bývalý insider Světové banky, bývalá vedoucí poradkyně Karen Hudes, říká, že globálnímu finančnímu systému dominuje maličká skupina zkorumpovaných, moci-bažných postav soustředěných kolem soukromě vlastněných amerických Federálních rezerv. Tato síť uchvátila i kontrolu nad médii, aby tato zakrývala jejich zločiny, vysvětlovala. V interview s The New American Hudes řekla, že když zkusila některé z četných problémů ve Světové bance vynést, byla za svou snahu vyhozena. Teď je Hudes i se sítí spolu-vynašečů odhodlána tuto korupci odhalovat a skoncovat s ní. A věří v úspěch.

Hudes s odkazy na explozivní švýcarskou studii z roku 2011 vydanou žurnálem PLOS ONE o „síti globální korporátní kontroly“ poukázala, že maličká skupina entit – převážně finančních institucí a zvláště centrálních bank – uplatňuje zpoza scény nesmírnou sílu vlivu nad mezinárodní ekonomikou. „To, k čemu ve skutečnosti dochází, je, že světové zdroje padají pod dominanci této skupiny,“ vysvětlovala s dodatkem, že těmto „zkorumpovaným uzurpátorům moci“ se povedlo opanovat i média. „Umožnilo se jim to udělat.“ [/quote]

Už před tím jsem psal o té švýcarské studii, kterou Hudes zmínila. Tu provedl tým výzkumníků ze Švýcarského federálního technologického institutu v Zurichu ve Švýcarsku. Studovali vztahy mezi 37 miliony společnostmi a investory po celém světě a to, co objevili, bylo, že „super-entita“ pouhých 147 velice úzce vzájemně provázaných mega-korporací kontroluje 40 procent celé globální ekonomiky…

[quote align="center" color="#999999"]

Když ten tým dále rozplétal pavučinu vlastnictví, tak zjistil, že velká část toho se vine zpět k „super-entitě“ 147 ještě úžeji provázaných společností – jejichž veškeré vlastnictví je drženo dalšími členy této super-entity – která kontroluje 40 procent celkového bohatství této sítě. „V podstatě méně než 1 procento společností je schopno kontrolovat 40 procent celé sítě,“ říká Glattfelder. Většinou jsou to finanční instituce. K vrcholným 20 patří Barclays Bank, JPMorgan Chase & Co a Goldman Sachs Group. [/quote]

Tato globální elita však nekontroluje jen tyto mega-korporace. Podle Hudes rovněž dominují nevoleným, nikomu se nezodpovídajícím organizacím, které kontrolují finance téměř každého národa na tváři této planety. Světové bance, MMF a centrálním bankám, jako jsou Federální rezervy, které doslova kontrolují tvorbu a toky peněz po celém světě.

Na vrcholku tohoto systému je Banka pro mezinárodní vypořádání. To je centrální banka centrálních bank a níže je uvedeno video, kde se můžete podívat, jak Hudes říká Gregu Hunterovi z USAWatchdog.com následující…

„Nemusíme čekat, až někdo zapálí Fed nebo Banku pro mezinárodní vypořádání,… některé státy už totiž začaly uznávat stříbro a zlato, čili drahé kovy, jako měnu.“