Karma dohání globální elitu širokou cestou. Spolu s tím, jak Ti u moci směřují ke zničující porážce se svými plány války pro Sýrii, objevují se příznaky, že jejich vláda nad lidstvem rychle slábne. Během posledního desetiletí byla globální elita šílená ve své štvanici za konsolidací moci nad světem. Byl to vždy jejich plán stejně jako u šílených zlosynů z komických knih, ale po 11.9 jejich plány přejely do rychlého pruhu a pak během finanční krize 2008 přešly na turbo. Jsou však odsouzeny ke zkáze, protože lidé jsou tu proto, aby byli vedeni svou vlastí svobodnou vůlí, nikoliv, aby byli kontrolováni jako dobytek.


Čím více se elita snaží o kontrolu lidstva, tím dochází k větší entropii. Entropie pro ty, co to neví, je nedostatek řádu či předpověditelnosti; postupný úpadek do nepořádku.

Ač se elity stále těší ohromně opulentním výhodám oproti masám, tak teď už rezignovaly na tyranské chování, aby si udržely kontrolu. To následně odhalilo jejich temnou stránku, kterou chytře celé věky skrývaly. Teď ale už ne.

Lidé se houfně probouzí, přinejmenším tak rychle, jak elita dovede budovat celé spektrum matrixu svého vězení. Jen ať to zkouší. Abych parafrázoval Victora Huga: „Žádná armáda nemůže zastavit myšlenku, jejíž čas nadešel.“

Zde je deset projevů toho, že elita ztrácí nad lidmi kontrolu:

[quote align="center" color="#999999"]

1. Lži oficiálních činitelů už nejsou účinné: Ty lži, co říkají, už prostě nefungují. Bývaly časy, kdy tito činitelé lhali, zvláště o válce a míru, a věřilo se jim. Protože konec konců, jací zlosynové by o takových věcech lhali? Lidé chtějí věřit, že když je v sázce život nebo smrt, tak se jim říká pravda. Ale ten kluk, co volal vlk, to vyvolával už příliš často. V tomto okamžiku, i kdyby mluvili pravdu, tak by jim jen málokdo věřil.

2. Žádná důvěra v politiku: američtí politici mají jen ubohé míry souhlasu. Důvěra ve vládu je nejnižší, co kdy ve všech časech byla, tady i ve světě. Mainstreamové průzkumy ukazují, že jen 10% veřejnosti má důvěru v Kongres. Jinými slovy, 90% jim nedůvěřuje, že jsou kompetentní k vládě.