Zatímco byl svět v uplynulém týdnu uchvácen vývojem ve Středomoří, tak Polsko nabralo na tempu přímo podle scénáře Rahm Emanuela, a tak, aby nenechalo promarnit krizi, když potichoučku oznámilo, že na stát převede – čili zkonfiskuje – velký objem aktiv vlastněných soukromými penzijními fondy této země (z nichž mnohé jsou vlastněny takovými zahraničními firmami jako PIMCO partnerem Allianz, AXA, Generali, ING a Aviva), aniž by za to nabídlo jakoukoliv kompenzaci. Stát v podstatě jen znárodnil zhruba polovinu aktiv penzijních fondů soukromého sektoru, ač pro to má daleko politicky korektnější název: penzijní revize. Co se týče pozadí tohoto, Polsko má hybridní penzijní systém: jak vysvětluje Reuters, povinné odvody se odvádí jak do státního penzijního mechanismu známého jako ZUS, tak do soukromých fondů, které jsou kolektivně známy pod polským akronymem OFE.


Dluhopisy tvoří zhruba polovinu portfolia soukromých fondů s tím, že zbytek jsou akcie společností.

A ač se už dlouho čekala změna ve státních penzijních fondech – tak od té revize, když chcete – nikdo nečekal, že bude obnášet doslovné vyplenění aktiv soukromého sektoru.

Ve středu ministerský předseda Donal Tusk řekl, že soukromým fondům v rámci státem garantovaného systému se převedou jejich držby dluhopisů do státního penzijního mechanismu, ale podrží si své držby akcií. Tyto fondy budou v podstatě ponechány pouze se svými akciovými aktivy, a i ty mohou být vybrakovány, a existuje nejistota ohledně počtu nových střadatelů, kteří do nich vstoupí.

Proč se ale Polsko pouští do jednání, která bude nakonec katastrofou pro budoucí alokaci kapitálu v nikoliv veřejných penzijních fondech (v tom typu, který by přinejmenším na papíře mohl na rozdíl od „veřejných“ fondů s garantovanou ztrátou generovat určitou návratnost)? Konec konců tohle je krok ústupu k poslednímu zákopu, k němuž žádný rozumný člověk nepřistoupí, leda by už neměl jinou volbu. Jednoduše: nemají žádnou jinou volbu, a tlačí je k tomu ten samý důvod, kvůli kterému se to hroutí i všude jinde ve světě – přílišné zadlužení.

Přesunutím více aktiv ze soukromých fondů do ZUS může vláda některá z těchto aktiv zaúčtovat do státní rozvahy, aby vyvážila veřejný dluh, čímž jí umožní větší rozsah půjček a výdajů. Ministr financí Jacek Rostowski řekl, že tyto změny zredukují veřejný dluh o asi osm procent HDP. To následně, řekl, umožní snížit dva prahy, které vládu odrazují od toho, aby dovolila nárůst dluhu nad 50% a pak 55% HDP. Veřejný dluh loni podle vlastních kalkulací vlády vystoupil na 52,7% HDP.

Shrnuto:

1. Vláda má příliš velký dluh, aby mohla dluh ještě zvýšit

2. Vláda znárodní soukromé penzijní fondy mající v držbě jejich dluhová „aktiva“ a smíchá je s jinými veřejnými aktivy

3. Nově zkonfiskovaná aktiva odlehčí vládě v zadluženosti snížením poměru dluhu k HDP

4. Dluh k HDP poklesne pod práh, a tak může vláda zase zvýšit vládní zadlužení

A samozřejmě, jakmile si Polsko půjčí, tak jako opilý námořníky využije nového okna příležitostí a maximalizuje svůj nový a vylepšený limit, a nebude mít jinou volbu než zkonfiskovat více aktiv a zařídit, aby jeho rozvaha vypadala lépe, až jednoho dne v soukromém sektoru nezbude už nic, co by šlo zkonfiskovat. A v tomto okamžiku bude i sám limit odzákoněn a Polsko si prostě nadále bude půjčovat, dokud jednoho dne už nebudou žádní zahraniční věřitelé ochotní podstoupit to samé riziko jako soukromí penzisté v tomto národě. A v tomto okamžiku Polsko, které je v EU, má ale ještě Zlotý, může prostě postoupit dál a monetizovat svůj vlastní dluh vytištěním neomezené částky své měny.

Samozřejmě, že všichni víme, jak ten příběh skončí.

Reakce na tuto konfiskaci byla přirozeně jedním velkým šokem:

[quote align="center" color="#999999"]

Tato reforma je „decimací … systému (soukromých penzijních fondů) k otevření fiskálního prostoru pro snadnější život vládě,“ řekl Peter Attard Motalto z Nomury. „Vzhledem k tomu, že vláda tvrdí, že tohle není znárodnění, tak má divnou definici soukromého majetku.“

„Tohle je horší, než se mnozí na trhu obávali,“ řekl Reuters manager jednoho z hlavních penzijních fondů, který požádal, aby jej neidentifikovali.

„Ďábel je v detailu a my ještě moc nevíme o mechanismu těchto změn, jakých benchmarků se použije k hodnocení našeho výkonu… Vypadá to, jako by penzijní fondy ztratily spoustu ze své flexibility ohledně toho, do čeho mohou investovat.“ [/quote]

Spolu s tím přichází i katastrofické důsledky pro fondy, polský ministerský předseda rychle přišel s připravenou odpovědí:

[quote align="center" color="#999999"]

Tusk řekl, že lidé vstupující do penzijního systému v budoucnu nebudou povinni platit i do soukromé části tohoto systému. Podle závěrečných bodů by to mohlo znamenat méně aktiv do soukromých fondů.

„Ten současný systém se ukázal být částečně postaven na nárůstu veřejného zadlužení a také se ukázal být velice nákladným systémem,“ řekl Tusk na tiskové konferenci.

„Věříme, že součástí pozitivních důsledků tohoto rozhodnutí pro veřejný dluh bude to, že také penze budou bezpečnější.“[/quote]

Vidíte to, je z vlády a konfiskuje penze, aby je učinil bezpečnějšími. V konfiskaci je Jistota a tohle všechno…

[quote align="center" color="#999999"]

Polští činitelé zkusili investory znovu ujistit tvrzením, že ta revize zamezí daleko radikálnějším možnostem otevřeného odebrání jak dluhopisových, tak akciových aktiv ze soukromých fondů.

Říkají, že ten starý systém v podstatě způsoboval, že polský veřejný dluh se navenek jevil vyšší, než ve skutečnosti byl.[/quote]

No, tím, že znárodníte soukromá aktiva, tak se veřejný dluh opravdu pak jeví jako nižší, než byl před konfiskací: v tomhle jim musíme dát zapravdu.

Konečný důsledek: „Organizace polských penzijních fondů řekla, že ty změny by mohly být protiústavní, protože vláda jim odebírá soukromá aktiva bez nabídky jakékoliv kompenzace… To by mohlo vést i k zavření soukromého penzijního systému,“ řekl Rafal Benecki z ING Bank Slaski.“

Protiústavní? Co je to. Ale ať je to, co chce, je to ok – konec konců, veřejný penzijní systém pořád ještě funguje. Přinejmenším potud, pokud jej také nevyplundrují. Ale mezi tím budou všechny takové penze „bezpečnější“ a garantované.

Nejlepší na tom ale je, že po Kypru už víme, jaké jsou ty dva poslední evropské návody k zachování mýtu o solventnosti: vnitřní vykoupení, které konfiskuje vklady střadatelů a u penzijních fondů je to „revize“, která konfiskuje, no, penzijní fondy.

A teď zpátky k telenovele o globálním zotavení.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj:  zerohedge.com