Mysleli jste si snad, že skandál s temnými manipulativními praktikami ‘Climategate’ proběhnuvší v nejsvětějším chrámu teorie antropogenického globálního oteplování AGW ve Středisku klimatického výzkumu East Anglia, znamenal největší hlubinu pokleslosti celého toho švindlu s antropogenickým globální oteplováním AGW? Tak si to ještě rozmyslete. Vypukl nový skandál a patří do něj zjevné vrhání jedovaté sliny zamířené na Heartlandský institut – středisko skeptiků AGW, a ten oteplovačům bouchnul do obličeje – což ještě zdaleka neskončilo.

Tahle spletitá detektivka – přezdívaná ‚Fakegate‘ je podrobně rozepsána na neocenitelné webové stránce Watts Up With That? – a ta začala, když oteplovačské loutky v médiích začaly s očerňováním skeptiků AGW na základě otevřeného úniku inkriminovaných dokumentů z Heartlandu. Brzy začalo být zjevné, že kdosi falešně předstírá, že získal důvěrnou elektronickou evidenci z Heartlandu, kterou vystavil na web spolu s údajným strategickým plánem Heartlandu na ‚kalení pochopení veřejnosti ohledně klimatické vědy a politiky‘. Avšak tento strategický plán byl ve skutečnosti jen vyfabrikovaným dokumentem, přičemž podezření vyvolal téměř okamžitě.

'Fakegate': K novému skandálu, který vypukl, patřilo zjevné vrhání jedovaté sliny na Heartlandský institut. To, o čem jsme si nejdříve mysleli, že jde o inkriminované uniklé dokumenty, se následně ukázalo jako podvrh.

Nicméně ti obvykle skeptičtí z médií to nekriticky spolkli i s navijákem – ve skutečnosti na to skočili a slintali při tom blahem, jaký je to jasný důkaz zrádnosti těch skeptiků.

Pak se ukázalo, že to byl Peter Gleick, šéf Pacifického institutu pro studie rozvoje, životního prostředí a bezpečnosti, a agresivní nepřítel skeptiků AGW, a že použil jména někoho jiného, aby získal tyto elektronické dokumenty z Heartlandu – obsahující osobní informace o členech heartlandského personálu, dárcích a spojencích – aby je zdiskreditoval. V důsledku této ostudy nyní Gleick rezignoval z představenstva instituce pro oteplovačskou propagandu, z Národního centra pro vědecké vzdělávání v Kalifornii.

Ovšem Heartland prohlásil, že samotné to memorandum ke ‚kalení chápání veřejnosti‘ bylo podvrhem. Tak kdo ho padělal? Tato záhada nebyla dosud vyluštěna – ovšem podezření je fůra. Gleick trvá na tom, že on není tím padělatelem. Tvrdí, že pouze Heartlandské dokumenty vylákal pod falešnou záminkou, aby potvrdil obsah toho ‚kalivého‘ memoranda, které obdržel od anonymního zdroje. Jeho doznání dále tvrdilo, že si tyto dokumenty opravdu opatřil s tímto záměrem:

‘Materiály, které mi poslali z Heartlandského institutu potvrzovaly mnohá z fakt v originálních dokumentech, zvláště pak strategii získávání financí v roce 2012 a pro rozpočet.’

Jak by ovšem mohly z Hearlandu odcizené dokumenty potvrzovat ‘mnohá z fakt’ v něčem, co je samo o sobě podvrhem? Pouze podle vědecké doktríny v samotném jádře teorie AGW: ‚Vytvářející důkazy tak, aby odpovídaly dogmatu‘ a s tím úzce spjatými morálními principy tj.: ‚Existuje pouze jediná pravda a tou je AGW; všichni, kdo tvrdí opak, jsou lháři, jejichž zničení všemi prostředky je tudíž morálně vrcholným činem, amen.‘ Samozřejmě, že teď stránky s oteplovačskou propagandou překrucují i Gleickovo doznání do jeho kanonizace jako hrdiny zaslouživšího se o úniky pravdy z pod pokličky a mučedníka klimatických válek.

V květnu 2010 byl Gleick signatářem aktivistického dopisu do magazínu Science o ‚integritě klimatické vědy‘, který inter alia konstatoval:

‚Pro mnoho z nedávných útoků na klimatickou vědu, a což je ještě více znepokojivé, na klimatické vědce ze strany popíračů klimatické změny je typické, že je to vlečeno zvláštními zájmy či dogmaty, nikoliv poctivou snahou nabídnout alternativní teorii, která by věrohodně souhlasila s důkazy… Rovněž apelujeme na ukončení hrozeb trestním stíháním ve stylu McCarthismu vůči našim kolegům založeným na narážkách a spojováních s nějakými proviněními, což je obtěžováním vědců ze strany politiků usilujících o odvrácení pozornosti, aby se zabránilo zahájení akcí, i vyloženým lhaním, které se o nich šíří.‘

Museli byste mít na srdci ledový příkrov, abyste se tomuhle nechechtali.

 

Související článek:

 

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: http://www.dailymail.co.uk/debate/article-2104908/Fakegate–new-nadir-climate-change-swindle.html?ito=feeds-newsxml