Administrativou navržený AUMF k Sýrii je nesmírně široký. Administrativou navržené Zmocnění k použití vojenské síly (AUMF) pro Sýrii poskytuje: [quote align="center" color="#999999"] (a) Zmocnění: – President, jakmile určí, že je to nezbytné a vhodné, je zmocněn použít Ozbrojených sil Spojených států ve spojitosti s použitím chemických zbraní nebo jiných zbraní hromadného ničení v konfliktu v Sýrii proto, aby:


(1) Zabránil či zastrašil od jejich použití či šíření (včetně transferu k teroristickým skupinám nebo jiným státům či nestátním činitelům) uvnitř Sýrie či mimo ni, a to u jakýchkoliv zbraní hromadného ničení, včetně chemických či biologických zbraní či komponentů nebo materiálů použitých v takovýchto zbraních, nebo

(2) Ochránil Spojené státy a jejich spojence a partnery proti hrozbě představované takovýmito zbraněmi.[/quote]

V tomto je toho daleko více, než to, co vidíte na první pohled. Navržený AUMF se zaměřuje na syrské ZHN, ale jinak je nesmírně široký. Zmocňuje prezidenta k použití jakékoliv části amerických ozbrojených sil a jakékoliv metody násilí. Neobsahuje žádná konkrétní omezení cílů – ani podmínky k identifikaci cílů (např. syrská vláda, syrští rebelové, Hizballáh, Írán) nebo geografii cílů. Jeho hlavní omezení vychází z účelu, k němuž lze síly využít. Z tohoto hlediska stojí za to jít po těchto cílech. Zaprvé navržené AUMF prezidenta zmocňuje k použití síly „ve spojitosti s“ použitím ZHN v Syrské občanské válce. (Prezidenta to neomezuje na použití síly na území Sýrie, ale spíše to říká, že použití síly musí být ve spojitosti s použitím ZHN v Syrském konfliktu. Aktivity mimo Sýrii mohou a určitě mají spojitost s použitím ZHN v Syrské občanské válce.) Zadruhé použití síly musí být konstruováno k „zabránění či k odstrašení od použití či šíření“ ZHN „uvnitř Sýrie či mimo ni“ nebo ještě šířeji „k ochraně Spojených států a jejich spojenců a partnerů proti hrozbě představované takovýmito zbraněmi.“ Zatřetí navržený AUMF dává prezidentovi zmocnění k interpretaci, aby on určil, zda jsou tato kritéria opodstatněná, („jakmile určí, že jsou nezbytná a vhodná“). Začtvrté navržený AUMF neuvažuje žádná procedurální omezení prezidentských pravomocí (jako třeba časová omezení).

Myslím, že AUMF má daleko širší důsledky než popsal Ilya Somin. Pár otázek k uvážení pro Kongres:

[quote align="center" color="#999999"]

(1) Autorizuje AUMF prezidenta, aby se přidal na nějakou stranu Syrské občanské války, nebo aby útočil na syrské rebely spojené s al Kaiídou, nebo k odstranění Assada od moci? Ano, potud, pokud prezident určí, že kterýkoliv z těchto subjektů má (nějakou) vazbu na použití ZHN v Syrské občanské válce a že použití síly proti nim by zabránilo či odstrašilo od použití či šíření ZHN uvnitř Sýrie nebo mimo ni, nebo by ochránilo USA či jejich spojence (např. Izrael) proti (pouhé) hrozbě, která je těmito zbraněmi představována. Lze si velice snadno představit jak prezident takováto určení prování s ohledem na Assada nebo jedné či více skupin rebelů.

(2) Zmocňuje navržený AUMF prezidenta k použití síly proti Íránu či Hizballáhu v Íránu či Libanonu? Opět, ano, potud, pokud prezident určí, že Írán či Hizballáh má (nějakou) vazbu na použití ZHN v Syrské občanské válce a že použití síly proti Íránu nebo Hizballáhu by zabránilo nebo zastrašilo od použití či šíření ZHN uvnitř Sýrie či mimo ni, nebo ochránilo USA či jejich spojence (např. Izrael) proti pouhé hrozbě představované takovýmito zbraněmi. To si lze opět velice snadno představit.[/quote]

Jak ukazuje historie s AUMF po 11.9 a ukazují předchozí AUMF (vzpomeňte na Tonkinský záliv), tak si prezident pak už bude AUMF interpretovat tak dalece, jak je to jen možné. Navržený Syrský AUMF je možná interpretovat hodně široce, jelikož celkově prezidentovi dovoluje použití vojenské síly proti jakémukoliv cíli kdekoliv na světě (včetně Íránu a Libanonu) potud, pokud prezident sám o sobě určí, že tento cíl má spojitost se ZHN v Syrské občanské válce a použití síly má (v širokém pojetí) za účel zabránění nebo zastrašení od použití či šíření ZHN uvnitř Sýrie či mimo ni, nebo ochrání USA či jejich spojence od pouhé hrozby (a opět v širokém pojetí) použití či šíření ZHN ve spojitosti se Syrským konfliktem.

Je třeba, aby Kongres byl s takovýmto zmocněním opatrný.

AKTUALIZACE: Moon of Alabama a Emptywheel obsahují další analýzy k navrženému AUMF.

AKTUALIZACE 2: Přehlíženým leč nejvýznamnějším důsledkem navrženého AUMF: Fráze „prezident je zmocněn k použití Ozbrojených sil Spojených států, když určí, že je to nezbytné a vhodné“ by obsahovala i zmocnění k nasazení pozemních sil, pokud by prezident rozhodl, že jsou „nezbytné a vhodné“. A samozřejmě, pokud je jakýmkoliv vodítkem historie, pak Kongres může prezidenta zmocnit k omezenému použití s omezenými prostředky (např. jen Námořnictvo nebo jen Letectvo). Tuto historii jsme probírali, Curtis Bradley a já, zde na stránce 2072.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj:  lawfare.com